Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 (numer działa jedynie w sieci Orange) lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl

Propozycje

31.01.2017

III Edycja Szkolenia Superwizorów

Zapraszamy na III Edycję Szkolenia Superwizorów
 

 Centrum Terapii Poznawczo Behawioralenj oraz 

Oxford Cognitive Therapy Centre uprzejmie zapraszają na
III edycję Szkolenia Superwizorów 
w Terapii Poznawczo-Behawioralnej


Warunki zakwalifikowania na szkolenie: 

 • Udokumentowany okres pracy klinicznej przez minimum 5 lat od uzyskania dyplomu wyższej uczelni.

 • Posiadanie certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego przez minimum ostatnie 3 lata.

 • Udokumentowany okres pracy klinicznej w TPB, jako głównym lub jednym z głównych modeli terapeutycznych, przez minimum ostatnie 3 lata.

 • Poddawanie swojej praktyki klinicznej regularnej superwizji; ewentualna rekomendacja superwizora kandydata.

 • W przypadku wstępnego, pozytywnego zakwalifikowania kandydat może być proszony o złożenie jednego opisu przypadku, najlepiej wraz z nagraniem środkowej sesji terapeutycznej, uzyskanie zgody na odsłuchanie nagrania w CTPB, oraz dokonanie opłaty w wysokości 180 zł plus 23 % VAT za ocenę opisu/ nagrania sesji terapeutycznej. (Niezależnie od wyniku procesu kwalifikacji opłata za odsłuchanie nagrania jest bezzwrotna.)

 • Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pierwszy etap, zgłoszenie:

 • przesłanie karty zgłoszenia (link),

 • przesłanie skanu dowodu osobistego, 
 • przesłanie CV z uwzględnieniem:
  • prowadzonych warsztatów TPB,
  • częstotliwości poddawania pracy klinicznej superwizji,
  • publikacji,
  • ustawicznego rozwoju.
 • przesłanie dokumentów poświadczających:
  • okres pracy klinicznej przez minimum 5 lat od uzyskania dyplomu wyższej uczelni,
  • uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty TPB, 
  • pracę kliniczną w TPB, jako głównym lub jednym z głównych modeli terapeutycznych przez minimum ostatnie 3 lata
 • Przedstawienie rekomendacji superwizora

 

Ramowy Program III edycji Szkolenia Superwizorów 2017
Warsztat Prowadzący Termin (godz.9.00-16.30)
1. Wprowadzenie do superwizji: podstawowe zasady i kluczowe umiejętności. CTPB CTPB
2. Superwizja superwizji. Ocena umiejętności poznawczo-behawioralnych terapeutów. CTPB CTPB
3. Ocena superwizji w TPB.
Superwizja superwizji.

KING'S COLLEGE
LONDON

CTPB

4. Relacja między superwizorem i superwizowanym; znaczenie stylów uczenia się i schematów.

Superwizja superwizji.
CTPB CTPB
5. Superwizja superwizji. Zagadnienia prawne w psychoterapii i superwizji. CTPB CTPB
6. Superwizja superwizji. CTPB CTPB
7. Udoskonalanie umiejętności superwizorskich: radzenie sobie ze złożonymi przypadkami.

OXFORD COGNITIVE THERAPY CENTRE

CTPB

8. Superwizja superwizji.

Prezentacja przypadków z odniesieniem do Skali Kompetencji Supewizora

KING'S COLLEGE
LONDON

CTPB
9. Superwizja superwizji CTPB CTPB
10. Złożenie dwóch przypadków opisujących proces superwizji w TPB  CTPB  CTPB
10. Ocena przypadków OXFORD COGNITIVE THERAPY CENTRE  CTPB

 


Cena Szkolenia: 

 

 • 740 zł** miesięcznie przez cały okres szkolenia (21 miesięcy)
 • Płatność za egzamin odbywa się przed złożeniem prac egzaminacyjnych w terminie, który zostanie podany przez CTPB. (dokładny koszt zostanie podany na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu)

* Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń
** Cena składa się z następujących elementy:
- 8 dwudniowych warsztatów w tym 3 prowadzone przez wykładowców z OCTC i The Bethlem and Maudsley Hospital School
- ocenę dwóch prac rocznych
- dodatkowe 4 superwizje trzygodzinne
- uczestnictwo w 5 grupowych superwizjach w charakterze co-superwizora szkoleń 4- letnich
- 8 obszernych materiałów edukacyjnych
- tłumaczenie trzech zajęć na język polski

UWAGA! Iiczba miejsc na Szkoleniu jest ograniczona do 10. Wiąże się to z zindywidualizowanym podejściem do uczestników. Kładziemy nacisk na bezpośrednią naukę od doświadczonych superwizorów - dydaktyków z Polski i Wielkiej Brytanii 

Nasi partnerzy

 
http://isstonline.com/

                                                                           

"Depresja"
David Westbrook

 Cena 15 zł brutto + koszt wysyłki
Warunki zamówienia


                                      

Nowość wydawnictwa GWP 
Więcej informacji na stronie www.gwp.pl

                                                                                                                                                                  

Nowe pozycje wydawnicze pt. borderline

 

Grupowa terapia schematów w leczeniu borderline

Joan M. Farrel, Ida A. Shaw


Więcej o książce


Terapia schematów
w zaburzeniu osobowości
typu borderline

Arnoud Arntz,
Hannie von Genderen


Więcej o książce