Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 (numer działa jedynie w sieci Orange) lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl

Propozycje

01.09.2017

Terapia Schematów 2017/2018

Szkolenie "Trudności
w obszarze seksualności
- podejście Terapii Schematów,
konceptualizacja
i leczenie"

21-22 kwietnia 2018 r.
w Warszawie
Prowadzący:
Prof. Eshkol Rafaeli
Dr Ofer Maurer

Więcej szkoleń z TS
http://www.terapiaschematu.pl/


Cena 300 euro

Karta zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona

Numer konta: PL 57 1020 1156 0000 7802 0136 4264

  • dane banku odbiorcy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Puławska 15 02-515 Warszawa
  •  kraj banku odbiorcy: Polska
  •  dane odbiorcy: Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej ul. Wilcza 28 lok.20, 00-544 Warszawa
  • kraj odbiorcy: Polska
  • Kod BIC (SWIFT) BPKOP LPW

*Koszty transferu i przewalutowania ponosi płacący


Kartę zgłoszenia prosimy o przesyłanie wraz z potwierdzeniem dokonania płatności.

Zajęcia poprowadzą specjalni goście, o których więcej piszemy na końcu tekstu.


Przedstawione warsztaty kliniczne kładą duży nacisk na nabycie umiejętności, pogłębienie technik i aktywny udział uczestników za pomocą prezentacji na żywo. Naszą ambicją jest wspólne, dogłębne doświadczenie wykładanego modelu.

Cel

Celem tego intensywnego, dwudniowego warsztatu jest poszerzenie umiejętności uczestników w formułowaniu kwestii seksualności w Terapii Schematu i eksploracja strategii eksperymentalnych w leczeniu wczesnych, traumatycznych doświadczeń seksualnych.

Warsztaty wyszczególniają założenia modelu dotyczące rodzącej się koncepcji potrzeb seksualnych. Po zaprezentowaniu koncepcji, zgłębione zostaną trzy główne drogi powstawania trudności seksualnych:

- podążanie za nieadekwatnymi odpowiedziami środowiska wychowawczego na ogólne potrzeby emocjonalne.

- podążanie za nieadekwatnymi odpowiedziami, specyficznymi dla rodzących się potrzeb seksualnych.

- podążanie za doświadczeniem traumy na tle seksualnym.


Warsztaty mają za zadanie przedstawić użycie konceptulizacji, podążając za adaptacyjnymi formami eksperymentalnej, kognitywnej, behawioralnej i relacyjnej strategii, która tworzy podejście terapii schematu.

Trudności jakie zostaną przedstawione:

- problemy z pożądaniem

- problemy z pobudzeniem

- problemy z orgazmem

- zaburzenia ego-dystoniczne

- uzależnienie seksualne

- relacyjne efekty problemów seksualnych

Warsztat będzie skierowany na eksplorowanie tych kwestii które są istotne dla klientów heteroseksualnych, homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych.

Uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoje umiejętności w określaniu problemów seksualnych w oparciu o model Terapii Schematu, rozróżniając je jako Pierwotne, Wtórne  lub Wykorzystania Relacyjnego,  co pozwoli im na opracowanie najbardziej odpowiedniej eksperymentalnej strategii w celu leczenia wczesnych, traumatogennych przejawów seksualnych.

Prowadzący:

Prof. Eshkol Rafaeli
profesor i dyrektor programu klinicznego dla dorosłych na wydziale psychologii Uniwersytetu  Bar-Ilan i współzałożyciel Izraelskiego instytutu Terapii schematu. Ukończył licencjat na Uniwersytecie Hebrew, a następnie doktorat z psychologii klinicznej i osobowości na Uniwerystecie Northwestern. Podczas stażu w szpitalu McLean (Harvard Medical School) zdobył habilitację w dziedzinie psychologii społecznej na NYU i przeszedł trening w Centrum Terapii Rodziny im. Minuchin. Od 2003 Eshol przebywał na katedrze Barnard College, Uniwersytetu Columbia, gdzie kontynuował karierę naukowca. Podczas lat spędzonych w Nowym Yorku, Eshkol dołączył do zespołu Instytutu Terapii Schamatu im. Jeffreya Younga, gdzie pełnił funkcję terapeuty i superwizora. Od jego powrotu do Izraela w 2009 r, objął prowadzenie nad Laboratorium Badań nad Afektem i Związkami na Wydziale Psychologii i Centrum Neurologii na Uniwersytecie Bar – Ilan. Jego badania skupiają się na poznawczych i społecznych procesach w zaburzeniach osobowości i codziennych procesach w bliskich związkach, jak również na klinicznych badaniach nad efektywnością i procesami Terapii Schematu dla osobowości unikającej. Prof. Eshol jest współautorem (razem z Jeffreyem Youngiem i Davidem Bernsteinem) książki pt.: Terapia Schematu: cechy wyróżniające  (Routledge, 2010).

Dr. Ofer Maurer
psycholog kliniczny, dyrektor założyciel Nowej Fali w programie psychoterapii w Interdyscyplinarnym Centrum w Izraelu oraz współzałożyciel Izraelskiego Instytutu Terapii Schematu. Przewodniczący Izraelskiego Stowarzyszenia dla Psychoanalizy Relacyjnej i Psychoterapii, także założyciel “Terapeutycznej Drużyny Przyjaznej Homoseksualistom” ('Gay-Friendly Therapists Team') i przyjaznemu homoseksualistom instytutowi psychoterapii (gay-friendly psychotherapy institute). Wykładowca Centrum Akademickiego MLA i zapraszany jako wykładowca podczas rozlicznych programów zarówno w Izraelu jak i zagranicą. Prowadzi prywatną praktykę w Tel Awiwie. Jego najnowsze prace dotyczą teoretycznego połączenia relacyjnych konceptualizacji wielości Ja i bazujących na doświadczeniu interwencjach klinicznych w duchu Terapii Schematu dla poważnych zaburzeń osobowości. Rozdział który napisał wspólnie z Rafelim i Thoma, zatytułowany ,,Praca z trybami w Terapii Schematu” ukazał się w książce ,,Włączanie emocji w Terapię Poznawczo – Behawioralną: eksperymentalne techniki dla promowania Trwałej Zmiany”  (Guilford Press, 2016).

 

 

Nasi partnerzy

 
http://isstonline.com/

                                                                           

"Depresja"
David Westbrook

 Cena 15 zł brutto + koszt wysyłki
Warunki zamówienia


                                      

Nowość wydawnictwa GWP 
Więcej informacji na stronie www.gwp.pl

                                                                                                                                                                  

Nowe pozycje wydawnicze pt. borderline

 

Grupowa terapia schematów w leczeniu borderline

Joan M. Farrel, Ida A. Shaw


Więcej o książce


Terapia schematów
w zaburzeniu osobowości
typu borderline

Arnoud Arntz,
Hannie von Genderen


Więcej o książce