Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 (numer działa jedynie w sieci Orange) lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl

Kadra dydaktyczna

Centrum Terapii Poznawczo-Bahawioralnej

Superwizorzy i Trenerzy Terapii Poznawczo-Behawioralnej

 mgr Magdalena Gulcz

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor i trener Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematu. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie w pracy klinicznej i dydaktycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jako absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęła szkolenie w terapii poznawczo-bahawioralnej w Middlesex Hospital, University College London, po ukończeniu którego uzyskała certyfikat psychoterapeuty TPB.

Obecnie jest certyfikowanym superwizorem CTPB, certyfikowanym terapeutą-trenerem/superwizorem ISST na poziomie zaawansowanym, wiceprzewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu (PSTPS), członkinią ISST; absolwentką podstawowego szkolenia w EMDR, w procesie ubiegania się o Certyfikat Praktyka EMDR Europe.

Założycielka i dyrektorka Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, które od ponad 10-ciu lat aktywnie upowszechnia wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, a także EMDR, terapii schematu, terapii przez zabawę i innych kierunków terapeutycznych.

Zajmuje się problemami osób dorosłych (chętnie pracuje z rodzicami) dostosowując stosowane metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Szczególną uwagę zwraca na zbudowanie silnej i bezpiecznej relacji psychoterapeutycznej, która umożliwia klientowi osiągnięcie zamierzonych celów. Swoją pracę kliniczną poddaje regularnej superwizji i dba o wszechstronny rozwój zawodowy. Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim.

 dr n. med. Paweł Holas

Superwizor dydaktyk numer licencji 3 PTTPB. Specjalista psychiatra, terapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany superwizor-dydaktyk w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, psycholog sportu (ABSP), prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Adiunkt w II Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Na co dzień pracuje w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42 w Warszawie jako kierownik zespołu poznawczo-behawioralnego, lekarz i psychoterapeuta prowadzący konsultacje, grupową i indywidualną psychoterapię poznawczo-behawioralną zaburzeń lękowych oraz realizuje specjalizację z seksuologii

 mgr Marek Żebrowski

Superwizor dydaktyk numer licencji 14. PTTPB. Psycholog - terapeuta. Ukończył Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz roczne Studium Menedżerskie na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracował jako psycholog czy to w Szpitalu Czerniakowskim na Oddziale Chirurgicznym, oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego, czy obecnie, w Oddziale XIII dziennym leczenia nerwic oraz Poradni Leczenia Nerwic w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie, ul. Dolna 42, gdzie współprowadzi autorską psychoterapię grupową CBT z elementami terapii psychodynamicznej.
Jest też współautorem warsztatów psychologicznych „Ja i moje relacje z innymi” oraz terapii grupowej "Ja i moje emocje" i "Ja, męskość a celibat" prowadzonych w ramach pracy w jednej z warszawskich katolickich poradni psychologicznych.

 

 mgr Katarzyna Romanowicz

Psycholog, psychoterapeuta PTTPB cert. nr 82. Superwizor CTPB, cert. nr 1.  W latach 2010-2014 odbywa specjalizację z Psychologii Klinicznej w IPIN. Pracuje w Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrii IPiN, gdzie prowadzi  psychoterapię grupową i indywidualną osób z zaburzeniami psychicznymi oraz diagnostykę psychologiczną. Posiada prywatną praktykę od 2006r.. W 2004 roku ukończyła studium trenerskie w Ośrodku „Intra”, które przygotowuje do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych. W swym dorobku ma liczne szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych oraz rozwoju umiejętności terapeutycznych. Jest częstym prelegentem na ogólnopolskich konferencjach psychiatrycznych. Z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej związana od 2007.

Certyfikowani Terapeuci i Wykładowcy Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

dr Konrad Ambroziak

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 240) członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Doświadczenie w pracy z dziećmi  i młodzieżą zdobywał w Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci — pracował jako koterapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera oraz prowadził grupy socjoterapeutyczne. Pracował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie. Od 2009 roku związany z Fundacją Dzieci Niczyje. Pracuje jako terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”.
Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych, terapię par oraz terapię krzywdzonych dzieci i młodzieży (doznających przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej).

 dr hab. prof. UŁ Jan Chodkiewicz
Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 135. Psycholog kliniczny, doktor habilitowany psychologii. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii U.Ł (Zakład Psychologii Zdrowia). Przez wiele lat prowadził terapię osób uzależnionych w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi. Główne zainteresowania teoretyczne i praktyczne to uzależnienia (alkohol, narkotyki, internet) oraz terapia poznawczo-behawioralna. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

 mgr Dorota Dyksowska
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła szkolenie uwieńczone certyfikatem Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Uzyskała certyfikat terapeuty poznawczo–behawioralnego nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 133). Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej, przewodnicząca Komisji Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Schematu i Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyła kurs na superwizora przeznaczony dla zaawansowanych, prowadzony przez Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (certyfikat superwizora nr 3) Posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu problemów lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Specjalizuje się w leczeniu; fobii (w tym lęku przed lataniem, lęku społecznego oraz innych fobii prostych i złożonych), zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, lęku uogólnionego oraz lęku powstałego na skutek przeżytej traumy.
Prowadzi warsztaty i szkolenia adresowane do psychologów oraz lekarzy psychiatrów, którzy są zainteresowani praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej.
Pracuje zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlega regularnej superwizji.

lek. med. Monika Gajdzik
lekarz psychiatra, specjalistka II stopnia z psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeutka rodzinna, certyfikowana terapeutka poznawczo – behawioralna.

W latach 1995 – 2002 praca w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrii w Józefowie.
2003 praca w Zakładzie Zdrowia Rodziny Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
W latach 2004–2011 praca w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Od 2009 r pełni funkcję zastępcy ordynatora profesora Tomasza Wolańczyka
Od 1994 do chwili obecnej stała współpraca w charakterze, psychoterapeutki rodzinnej, indywidualnej i grupowej oraz konsultantki psychiatrycznej w Poradni Towarzystwa Pomocy Młodzieży
Prowadzi liczne wykłady , szkolenia i warsztaty w zakresie psychiatrii i psychoterapii rodzinnej.

mgr Urszula Grodzka
dyrektor Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii, socjoterapeuta, doradca zawodowy, certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9). Ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą trudną, zagrożoną uzależnieniem i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców. Prowadzi szkolenia z Dialogu Motywującego (rekomendacje Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji ETOH), MCPSu oraz MOPRu w Gdańsku i inne.

mgr Anna Igalson
Ukończyła Wydział Psychologii (ze specjalizacją w psychoterapii) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo behawioralnym i skoncentrowaną na schematach. Jest psychoterapeutką z 15 letnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowaną przez PTTPB (certyfikat nr 130) i ISST (Certyfikat ISST nr 445-S. Prowadzi długo i krótkoterminową terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, niską samooceną, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, objawami depresji, lękami, zaburzeniami odżywiania a także zainteresowanymi rozwojem osobistym.
Prowadzi szkolenia i superwizje w ramach podyplomowej szkoły CTPB.
Regularnie poddaje swoją pracę superwizji i przestrzega zasad kodeksu etyki CTPB.

mgr Agnieszka Lukas
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w trakcie staży na Oddziale Zaburzeń Afektywnych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej oraz na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Łodzi przy ul. Przędzalnianej. W miejscach tych miała okazję pogłębiać umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne. Obecnie jest na czwartym roku Podyplomowego Specjalistycznego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Pracuje pod stałą superwizją konsultując swoich pacjentów i wybrane metody pracy z superwizorem posiadającym wieloletnie doświadczenie w terapii poznawczo-behawioralnej, a także w terapii schematu. Udziela psychoterapii w języku angielskim i hiszpańskim. Psychoterapię prowadzi w Łodzi.

mgr Agnieszka Madej
jest absolwentką psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością w zakresie psychologii klinicznej. W 2000 roku odbyła staż w szpitalu psychiatrycznym "Four Winds" w stanie Westchester, USA.

Uzyskała Certyfikat psychoterapeuty poznawczo- behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) należącego do Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (EABCT) nadający kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia terapii psychologicznej uzyskany w centrum współpracującym z Centrum Terapii Poznawczej w Oksfordzie, UK (Oxford Cognitive  Therapy Centre). Posiada zatem uprawnienia do prowadzenia terapii dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym w zakresie zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju (depresja), PTSD, ADHD i innych. Brała udział w licznych szkoleniach, między innymi z zakresu problematyki nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi (ADHD), terapii schematu u osób z osobowością z pogranicza,czy interwencji kryzysowej. Ukończyła roczny cykl szkoleń w zakresie terapii ukierunkowanej na schemat prowadzony przez certyfikowanych terapeutów terapii schematu, członków Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu - ISST International Society of Schema Therapy. Aktualnie pracuje na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadziła warsztaty dla rad pedagogicznych szkół podstawowych w powiecie pabianickim  na temat pracy z dzieckiem nadpobudliwym. W 2010 roku opublikowała artykuł w kwartalniku Psychiatria na temat metod i technik terapeutycznych stosowanych w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu. Prowadzi diagnozę trudności szkolnych oraz terapię poznawczo-behawioralną dzieci i dorosłych.

 mgr Anna Małaczek

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB Nr 202. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła szkolenie uwieńczone certyfikatem Oxford CognitiveBehawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Terapeuta EMDR certyfikat University of Birmingham & EMDR Europe - w procesie ubiegania się o Certyfikat Praktyka EMDR Europe. Terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie szkoli się w zakresie Terapii Schematu.
Posiada wieloletnie doświadczenie terapeutyczne w pracy z osobami dorosłymi. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych (lęk paniczny, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk o zdrowie itp.) oraz  zaburzeń nastroju. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapii schematu oraz EMDR. Prowadzi terapię par oraz konsultacje.
Prowadzi warsztaty z ramienia Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla psychologów i  lekarzy psychiatrów, którzy kształcą się w w/w kierunku.
Członek PTTPB, PTTPiS (w komisji dydaktyczno-naukowej) oraz PTEMDR (w komisji dydaktyczno-naukowej).
Pracuje zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlega regularnej superwizji.

 mgr Bożena Ozimek

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychologia kliniczna dziecka). Ukończyła szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 96  w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy klinicznej i prowadzeniu terapii indywidualnej. Uczestnik szkoleń w zakresie: terapii dzieci autystycznych, terapii zaburzeń rozwoju małego dziecka, diagnostyki i terapii psychologicznych trudności w uczeniu się, terapii par, terapii schematu,  EMDR. Ukończyła kurs języka migowego III stopnia przy Instytucie Głuchoniemych.
Obecnie kieruje Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci w Warszawie, który oferuje kompleksową terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku od 2 do 7 lat. Jest też kierownikiem Poradni dla Osób z Autyzmem.  Prowadzi długo i krótkoterminową  terapię indywidualną dzieci oraz dorosłych. Oprócz pracy klinicznej  współpracuje z Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej prowadząc szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest uczestnikiem II edycji kursu dla superwizorów organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej

 dr Jolanta Paruszkiewicz

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, terapeuta metodą EMDR (desensytyzacja za pomocą ruchu gałek ocznych). Ukończyła szkolenie w zakresie terapii behawioralno-poznawczej. Odbyty kurs systemowej terapii rodziny. Zakres działalności: lęk, depresja, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości, zespół stresu pourazowego, psychozy, zaburzenia zachowania.

 mgr Renata Pijarowska

Renata Pijarowska – psychoterapeutka. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży, rodzin i par oraz interwencjach kryzysowych (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Pierwszej Pomocy Emocjonalnej). Pracuje w nurcie integracyjnym, traktując jako podstawowe podejście poznawczo-behawioralne (Certyfikaty Oxford Cognitive Therapy Centre oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej) i sytemowe.
Trenerka umiejętności psychospołecznych i superwizor PTPPE.

 mgr Katarzyna Romanowicz

Psycholog, psychoterapeuta PTTPB cert. Nr 82. Superwizor CTPB i Schematów cert. nr 1.  W latach 2010-2014 odbywa specjalizację z Psychologii Klinicznej w IPIN. Pracuje w Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrii IPiN, gdzie prowadzi  psychoterapię grupową i indywidualną osób z zaburzeniami psychicznymi oraz diagnostykę psychologiczną. Posiada prywatną praktykę od 2006r.. W 2004 roku ukończyła studium trenerskie w Ośrodku „Intra”, które przygotowuje do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych. W swym dorobku ma liczne szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych oraz rozwoju umiejętności terapeutycznych. Jest częstym prelegentem na ogólnopolskich konferencjach psychiatrycznych. Z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej związana od 2007.

dr Monika Wiłkość

Adiunkt w Instytucie Psychologii UKW oraz Katedrze Psychiatrii CM UMK w Bydgoszczy. Prowadzi Pracownię Neuropsychologii UKW oraz Zakład Organizacji Opieki Psychiatrycznej i Promocji Zdrowia Psychicznego CM UMK. Ukończyła IV edycję Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej, szkolenia w zakresie EMDR oraz RTZ, a także uczestniczyła w cyklu szkoleń z zakresu terapii Schematu. Posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP. W pracy zawodowej ceni możliwość łączenia rozwoju naukowego z pracą kliniczną. Jej zainteresowania zawodowe od kilku lat rozwijają się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza – naukowa, obejmuje głównie neuropsychologię, a w ostatnim czasie także chronopsychologię. Druga – kliniczna, koncentruje się wokół terapii poznawczo – behawioralnej. Obydwie znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej przez nią aktywności dydaktycznej.

 dr Ewa Wojtyna

Lekarz i psycholog, specjalista psychiatra, ukończyła szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie. Jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem terapii simontonowskiej (terapii poznawczej kierowanej do chorych somatycznie, szczególnie chorych onkologicznie).
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
•jest konsultantem w dziedzinie psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu
•współpracuje z Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
•prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób chorych somatycznie, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na nowotwory, stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe o złym rokowaniu
•współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek
•współpracuje z Katedrą Psychologii Zdrowia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziałem Zamiejscowym SWPS w Katowicach
•prowadzi badania naukowe w obszarze psychoonkologii, psychodiabetologii, medycyny bólu, wypalenia zawodowego i zachowań zdrowotnych; interesuje się zależnościami psychosomatycznymi i somatopsychicznymi

mgr Izabela Sawicka

W 1986 r. ukończyłam studia na Wydziale Psychologii, o kierunku psychologia kliniczna człowieka dorosłego, na Uniwersytecie Warszawskim. W zawodzie psychoterapeuty pracuję do dziś, w sumie ok. 20 lat. Przez ostatnie lata prowadzę gabinet psychoterapeutyczny, gdzie zajmuję się głównie terapią indywidualną zorientowaną psychoanalitycznie, prowadzę także długoterminową terapię grupową. Od kilku lat także superwizuję pracę zespołów poradni, a też prowadzę superwizje indywidualne dla psychologów i osób zajmujących się poradnictwem psychologicznym. Posiadam: Certyfikat Psychoterapeuty rekomendowany przez PTP, 1-szy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej człowieka dorosłego wydany przez PTP, 1-szy i 2-gi stopień trenerski do prowadzenia warsztatów i treningów interpersonalnych rekomendowany przez PTP.

 mgr Lucyna Wieczorek

Jest założycielką i dyrektorką ds. Programowych Dojrzewalni Róż oraz Rozwojowo-Rozrywkowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron. Trenerka i Psychoterapeutką. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, prowadzeniem grup rozwoju osobistego i szkoleń z zakresu komunikacji, która zbliża oraz z przywództwa. Autorka programów szkoleniowych m.in: "Kobiety w wewnętrznej podróży", realizowanego przez Dojrzewalnię Róż.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trenerka II stopnia (umiejętności interpersonalnych). W listopadzie 1993 roku rozpoczęła trwającą do kwietnia 1999 roku naukę psychoterapii i treningu grupowego w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, zakończoną uzyskaniem certyfikatu trenera i psychoterapeuty. Równocześnie z nauką terapii doświadczała własnego procesu terapeutycznego w formie spotkań indywidualnych i grupowych.
Interesuje się terapią rozumianą integralnie czyli traktującą człowieka jako całość psychofizyczno – duchową. Inspiracje do rozwoju czerpie m. in. z prac Kena Wilbera. Od kilku lat szczególnie ważne są dla niej poszukiwania w obszarze kobiecości oraz dialogu pomiędzy kobietami i mężczyznami.
Jest współzałożycielką Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego inspirowanej Porozumieniem Bez Przemocy i psychologią integralną (działającej przy Dojrzewalni Róż).

 dr n. med. Agnieszka Ziołkowska

Dyplom lekarza uzyskała na Akademii Medycznej w Warszawie w 1987 roku, specjalizację w zakresie psychiatrii: I° w 1994, II° w 2000 roku. W 1991 ukończyła kurs psychoterapii (techniki integratywne) organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości sygnowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest absolwentką dwuletniego Szkolenia Podyplomowego prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre. Agnieszka Ziołkowska specjalizuje się w farmakoterapii skomplikowanych trudnych przypadków klinicznych (lekooporność, współistnienie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych, leczenie kobiet w ciąży). Prowadzi działalność edukacyjną (wykłady dokształcające dla lekarzy i psychologów, warsztaty, szkolenia).

Wykładowcy zagraniczni

 Thomas Kalpakoglou - Członek zarządu European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)

Thomas Kalpakoglou urodził się w Grecji. Studiował psychologię i informatykę na Uniwersytecie Keele w Wielkiej Brytanii, a swoje badania do doktoratu w zakresie grupowej TPB dla zaburzeń lękowych prowadził w School of Medicine, Uniwersytet w Manchester, Wielka Brytania. Jest akredytowanym psychoterapeutą TPB w Greek Association for Behavioural Modification(GBA) i EABCT, terapeutą schematu w ISST i superwizorem w GBA i ISST.
Jako klinicysta, dr Kalpakoglou pracował w środowisku zdrowia publicznego (poradnia i zdrowie psychiczne w lokalnej społeczności) w Wielkiej Brytanii i Grecji raz prowadzi własną prywatną praktykę specjalizując się w terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu w leczeniu dorosłych i par. Pracował także, w niepełnym wymiarze godzin, jako wykładowca na Uniwersytecie w Atenach, jako dyrektor treningu klinicznego w TPB w Institute of Behaviour Research and Therapy w Atenach, a obecnie, jako dyrektor School for Cognitive and Behavioural Studies w Atenach. Jest ceniony za wysokie umiejętności w nauczaniu, zaangażowany styl prezentacji i fachową superwizję w TPB. Naucza i superwizuje programy treningów w TPB dla psychologów i psychiatrów w Grecji i za granicą.
Dr Kalpakoglou jest przedstawicielem GBA w EABCT i przewodniczy komitetowi akredytacji GBA. Przez wiele lat uczestniczył w różnych grupach roboczych w EABCT, a obecnie jest członkiem zarządu  EABCT (koordynator szkoleń, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący grupy roboczej zajmującej się standardami kształcenia). Jest autorem lub współautorem szeregu książek i artykułów naukowych.

 David Westbrook - Oxford Cognitive Therapy Centre (Wielka Brytania)

Był psychologiem klinicznym i konsultantem, jednym z założycieli Oxford Cognitive Therapy Centre i przez szereg lat jego dyrektorem. Jego praca badawcza i publikacje dotyczyły głównie leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego oraz oceny pracy systemu klinicznego. Napisał kilka książeczek dla pacjentów z zakresu psychoedukacji, a pozycja na temat depresji została przetłumaczona i opublikowana przez nasze Centrum.
David Westbrook był jednym z redaktorów oksfordzkiego przewodnika eksperymentów behawioralnych w terapii poznawczej, książki przetłumaczonej i wydanej przez Alliance Press w Polsce. W 2007 roku by współautorem publikacji zatytułowanej „Wprowadzenie do Terapii Poznawczej” wydanej przez brytyjskie wydawnictwo Sage.
Od pierwszych dni naszej działalności David był związany z CTPB. Wciągu 10 lat naszej współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre, przeprowadził ponad 20 warsztatów i zapamiętamy go jako jednego z pionierów propagujących terapię poznawczo-behawioralną w Polsce, z którego niezwykłych umiejętności merytorycznych i ogromnego doświadczenia mieliśmy szczęście przez tyle lat korzystać.

Remco van der Wijngaart pracuje jako psychoterapeuta w klinice dla pacjentów
ambulatoryjnych w Maastricht, w Holandii. Początkowo szkolił się jako terapeuta poznawczobehawioralny
i specjalizował się w leczeniu zaburzeń lękowych, szczególnie w leczeniu
zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD), oraz zaburzeń somatycznych. W latach 1996 -2000, w ramach badań dotyczących efektywności Terapii Schematu w leczeniu pacjentów z Zaburzeniami osobowości typu Borderline, szkolił się i podlegał superwizji w zakresie Terapii Schematu u Jeffrey'a Younga. W 2006 roku szkolił się u Jeffrey'a Younga w zakresie terapii pacjentów z grupy C (cluster C).
Od 2000 roku regularnie prowadzi warsztaty i szkolenia a także superwizje w zakresie Terapii Schematu w Holandii oraz innych europejskich państwach. W ramach współpracy z Davidem Bernsteinem niektóre z tych warsztatów kierowane były do pacjentów z zakresu medycyny sądowej. We współpracy z Bernsteinem wyprodukował i wyreżyserował serię płyt DVD pt.“Terapia Schematu, praca z trybami”, które zaprezentowane zostały podczas spotkania Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST) w Berlinie w 2010 roku. Odkąd ukończył szkolenie prowadzone przez Joan Farell oraz Ide Shaw w 2009 roku zajmuje się terapią pacjentów z zaburzeniami osobowości zarówno w formie terapii indywidualnej jak i grupowej.

 

 Martina Mueller Oxford Cognitive Therapy Centre (Wielka Brytania)

Jest psychologiem klinicznym, konsultantem, jak również traumatologiem osób dorosłych. Współprowadzi podyplomowe szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej w brytyjskim Oxford Cognitive Therapy Centre. Znana ze swojej kreatywnej pracy, zwłaszcza twórczych eksperymentów behawioralnych na rzecz leczenia objawów zespołu stresu pourazowego. Maritna Meller przeprowadziła kilkadziesiąt warsztatów poświeconych tematyce traumy. W Polsce gościliśmy ją kilkanaście razy, a jej warsztaty zawsze cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Na trwałe zapisała się w karcie historii dotyczącej upowszechniania wiedzy na temat terapii poznawczo-behawioralnej w Polsce. Cieszymy się, że ponownie jest z nami.

Nick Grey

Jest Konsultantem Psychologii Klinicznej i Współdyrektorem Centrum Zaburzeń Lękowych i Traumy (CADAT), South London & Maudsley NHS Foundation Trust, King’s Health Partners. Jego praca kliniczna obejmuje terapię poznawczą skierowaną do osób z różnego rodzaju zaburzeniami lękowymi, w szczególności ze stresem pourazowym (PTSD), zarówno w ramach losowych badań kontrolnych, jak i w publicznej służbie zdrowia. Wraz z Anke Ehlers pracuje już od 10 lat nad rozwijaniem terapii PTSD. Nick jest akredytowanym w BABCP psychoterapeutą, superwizorem i trenerem, a także redaktorem  A Casebook of Cognitive Therapy for Traumatic Stress Reactions (2009, Routledge) oraz współautorem mającego się wkrótce ukazać podręcznika Trauma Focused Cognitive Therapy for PTSD: a Therapist’s Guide (OUP).

 Joy McGuire

Jest pielęgniarką psychiatryczną od 25 lat pracującą w ramach NHS w różnorodnych środowiskach związanych ze zdrowiem psychicznym. Od 18 lat pracuje jako specjalistka TPB, trenerka i superwizorka.  Brała także udział w badaniach klinicznych dotyczących efektywności TPB w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i hipochondrii,prowadzonych przez profesora Paul’aSalkovski’ego w Instytucie Psychiatrii w Londynie. Joy jest akredytowaną przez BABCP psychoterapeutką TPB od 1998 roku. Obecnie pracuje w OCTC jako trenerka, terapeutka i superwizorka TPB, jest również dyrektorem szkolenia podstawowego w TPB, prowadzącym do uzyskania certyfikatu studiów podyplomowych. Joy prowadzi także prywatną praktykę kliniczną. Jej zainteresowania zawodowe obejmują pracę ze skomplikowanymi przypadkami przy zastosowaniu transdiagnostycznego,  kierowanego formułą podejścia do psychoterapii.

 Dr Louise Isham
Dr Louise Isham jest psychologiem klinicznym, absolwentką University College w Londynie. Ukończyła Studia Podyplomowe w TPB dla psychoz w Instytucie Psychiatrii, Kings College w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w ramach różnych obszarów publicznej służby zdrowia psychicznego dla dorosłych, w szczególności w Community Mental Health Teams (CMHTs), gdzie prowadzi psychoterapię pacjentów z najpoważniejszymi i długotrwałymi trudnościami ze zdrowiem psychicznym. Ma duże doświadczenie w stosowaniu TPB w szerokim spektrum zaburzeń, specjalizując się przede wszystkim w pracy z osobami psychotycznymi i po traumie. Louise oferuje szkolenia jak i superwizje szerokiej gamie specjalistów zarówno w sektorze publicznej służby zdrowia jak i dla organizacji charytatywnych. Pracujejako trener i superwizor TPB w OCTC, a także jako psycholog kliniczny w CMHT w Oxleas, NHS Foundation Trust.

Dr Idit Albert jest konsultantką, psychologiem klinicznym w Partnerskim Funduszu Narodowej Służby Zdrowia dla Południowego Londynu i Maudsley (NHS foundation Trust in South London). Posiada piętnastoletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami, które doświadczyły traumy takiej jak: tortury, przestępstwo, przemoc fizyczna i psychiczna, katastrofy naturalne i wypadki mechaniczne. Dr Idit Albert w znacznej mierze pracowała z uchodźcami, ofiarami handlu ludźmi, oraz z byłym personelem wojskowym. Dr Albert pracowała jako kliniczny superwizor oraz jako poznawczo-behawioralny terapeuta w Centrum Zaburzeń Lękowych I Traumy, gdzie uczestniczyła w randomizowanych badaniach klinicznych dotyczących terapii PTSD. Dr Albert jest członkiem Wydziału Psychologii w Instytucie Psychiatrii w King’s College University London oraz, od ponad dekady, szkoli (warsztaty, treningi) lekarzy w zakresie psychologii klinicznej. Dr Albert pracuje również jako konsultantka dla Międzynorodowej Organizacji ds. Migracji (Geneva) w międzynarodowym projekcie dotyczącym handlu ludźmi i rozwoju usług dla byłego personelu wojskowego.

 

 prof. Kate Davidson

Jest honorowym profesorem Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Glasgow oraz Członkiem Instytutu Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie Nottingham. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychologii oraz Honorowym członkiem BABCP. Poprzednim stanowiskiem w służbie zdrowia (HS), które zajmowała w Szkocji, było stanowisko kierownika Instytutu Interwencji Psychologicznej w Glasgow.
Jej praca kliniczna i badawcza skoncentrowana jest na rozwijaniu TPB w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości z pogranicza oraz z aspołecznymi zaburzeniami osobowości. Jest założycielką i kierownikiem szkolenia TPB w południowej Szkocji i była odpowiedzialna za przebieg tego szkolenia przez ponad dwadzieścia lat.

 

 dr Carole Allan

Jest honorowym doświadczonym (senior) wykładowcą na Uniwersytecie Glasgow. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (BPS) i pełniła rolę przewodniczącej oraz wiceprzewodniczącej BTP w latach 2011-2013. Poprzednio zajmowanym stanowiskiem było stanowisko profesjonalnego kierownika psychologii w służbie zdrowia (NHS) w Glasgow I Clyde, a jeszcze wcześniej była klinicznym kierownikiem doktoranckiego programu psychologii klinicznej na uniwersytecie Glasgow, które obejmowały wspieranie i rozwijanie praktyki superwizorskiej.

 

 prof. Judy Hutchings University of Wales (Wielka Brytania)

Przez 37 lat pracowała w Walii, jako psycholog kliniczny, z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania.
Od 1998 roku Pani Hutchings jest dyrektorem zespołu badaczy i klinicystów programu INCREDIBLE YEARS na Uniwersytecie w Bangor. Zespół pod jej kierownictwem przeprowadził liczne badania, na które zostały wykorzystane pieniądze z grantów na łączną sumę 1 miliona funtów brytyjskich. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat pracy z dziećmi i ich rodzinami w zakresie leczenia zaburzeń zachowania i ich prewencji.
Od 2005 roku pełniła funkcję konsultanta z ramienia walijskiego Assembly Govement prowadząc szkolenia i konsultacje na terenie Walii.
Wyniki jej prac badawczych dotyczące wczesnych metod leczenia stały się standardem rekomendowanym jako interwencje z wyboru na terenie księstwa angielskiego i Walii. Profesor Hutchings brała udział w pracach komisji brytyjskiego National Institute of Clinical Exellence (NICE) tworzącego standardy leczenia psychiatrycznego w Wielkiej Brytanii.
Prowadziła szkolenia dla profesjonalistów w Finlandii, Danii, Iralndii, Austrii, Polsce i Portugalii.
Została wyróżniona dwoma nagrodami: Welsh Woman Educator of the 2004 year oraz Inspire Wales Educator Award przyznaną przez Institute for Welsh Affairs, w 2010.

 dr Sarah Rakovshik

Sarah Rakovshik uzyskała doktorat w Departamencie Psychiatrii Uniwersytetu w Oxfordzie. Jest doświadczonym praktykiem Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz nadzoruje badania w tym zakresie w OCTC. Jej ogromne zaangażowanie badawcze koncentruje się na metodach szkoleniowych oraz ich wpływie na kompetencje terapeutów oraz na efektywność terapii.
Jest autorką wysoko cytowanego artykułu przeglądowego i badań empirycznych dotyczących tego tematu, a także dyrektorką oxfordzkiego szkolenia w TPB dla absolwentów wyższych uczelni. 

 Eamonn Butler Trinity College (Irlandia)

Jest psychologiem klinicznym. Od wielu lat zajmuje się terapią poznawczo-behawioralną. Obecnie ściśle współpracuje z dr Tonym Batesem przy programie szkoleniowym w Psychoterapii Poznawczej w Trinity College (Dublin). Zainteresowania Eamonna Butlera koncentrują się przede wszystkim na zaburzeniach, które utrzymują się w wyniku działania czynników osobowościowych.

 dr Deborah McNally Salford Cognitive Therapy Training Centre

Jest psychologiem klinicznym, licencjonowanym terapeutą, superwizorem-dydaktykiem Brytyjskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Obecnie jest kierownikiem i superwizorem na podyplomowych kursach tpb dzieci i młodzieży w Salford Cognitive Therapy Training Centre.
Jej publikacje dotycza przede wszytkim zaburzeń lękowych dzieci i młodziezy oraz roli rodziców w procesie terapeutycznym.
Warsztaty na temat zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji prowadziła zarówno w Wiekiej Brytanii, jak i zagranica.

Sean Perrin

Psycholog kliniczny, dyrektor podyplomych szkoleń w terapii poznawczo-behawioralnej w Maudsey Hospital w Londynie, kierownik poradni leczenia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, prowadzi badania dotyczace wpływu różnych stylów wychowawczych na rozwój zaburzeń lękowych i traumatycznych u dzieci, jest ekspertem w diagnostyce i leczeniu zaburzeń lękowych i zespołu stresu pourazowego u dzieci. Od 19 lat zajmuje się upowszechnianiem TPB w praktyce klinicznej dzieci i młodzieży również w czasie prowadzonych szkoleń i publikowanych artykułach i ksiażkach. Pracował również dla UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci przygotowując programy pomocy dla dzieci i ich rodzin, ofiar zdarzeń traumatycznych

Jeannie Gordon

Z wykształcenia jest dyplomowana pielęgniarką, obecnie konsultantką National Academy of Parenting Practitioners. Od 1987 roku propaguje programy dla rodziców w tym The Incredible Years Programme pani Webster Stratton Parenting Programmes oraz programy autorskie FLASH (families learning about self harm) and STOP (Supporting together Offenders Parents).

prof. Paul Stallard University of Bath (Wielka Brytania)

Profesor Stallard jest psychologiem klinicznym, certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym oraz dyrektorem Child and Adolescent Psychology Service w Avon and Wiltshire Mental Health Care Partnership Trust. Jest redaktorem Child and Adolescent Mental Health.
Profesor uznawany jest za głównego eksperta w temacie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Napisał bardzo dobrze przyjętą i rekomendowaną książkę 'Think Good Feel Good: a cognitive behaviour workbook for children and young people”.

 dr Patrick Ryan University of Limerick, Ireland

Dr Patric Ryan jest Dyrektorem Doktoranckiego Programu w zakresie Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie w Limerick, w Irlandii. Od dziesięciu lat zaangażowany jest w szkolenia psychologów klinicznych, psychoterapeutów oraz doradców ze szczególnym zainteresowaniem w obszarze rozwoju oraz jego znaczenia dla rozumienia relacji rodzinnych.

Patrick Smith Michael Rutter Centre for Children and Families, Maudsley Hospital (Wielka Brytania)

Patric Smith jest wykładowcą psychologii na Uniwersytecie Psychiatrii Kings College w Londynie, oraz jako psycholog kliniczny jest honorowym konsultantem Fundacji South London i Maudsley w obszarze Ochrony Zdrowia Psychicznego (NHS Foundation Trust). Klinicznie pracuje w dwóch klinikach dla dzieci i młodzieży przyjmujących pacjentów ambulatoryjnie: Klinika Stresu Związanego z Traumą, oraz Klinka Zaburzeń Nastroju. Wraz z kolegami z Londynu i Cambridge prowadzi badania zmierzające do zrozumienia psychologicznych reakcji dzieci na stres związany z traumą, a także do ewaluacji metod leczenia (terapii).

Dr Esther Cohen-Tovee

Posiada specjalizację z psychologii klinicznej oraz ponad 20 lat doświadczenia w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania. Esther jest obecnie Dyrektorem Tyne & Wear Foundation Trust w Northumberland – dużej instytucji świadczącej usługi w zakresie zdrowia psychicznego w Północnej Anglii.
Jej wczesne doświadczenia w zakresie prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej pacjentów z zaburzeniami odżywiania kształtowały się pod wpływem Dr Petera Coopera z Uniwersytetu w Cambridge, Profesora Chrisa Fairburna oraz specjalistów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej takich jak Dr Gillian Butler i Dr Helen Kennerley z Oxfordu. Od tego czasu Esther wykłada na temat terapii zaburzeń odżywiania na studiach podyplomowych, na studiach doktoranckich w zakresie psychologii klinicznej, jednocześnie rozwijając działalność szkoleniowo-treningową oraz prowadząc szyte na miarę warsztaty dla profesjonalistów z innych grup zawodowych.