Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 (numer działa jedynie w sieci Orange) lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl

Diagnoza neuropsychologiczna

„Wybrane aspekty diagnozy neuropsychologicznej” - warsztat

Propozycja:

Cele warsztatu 
Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się podstawowymi zagadnieniami diagnozy neuropsychologicznej. Aktualnie wielu klinicystów spotyka się z pacjentami, co do których uzasadnione jest podejrzenie, że ich zaburzenia mają swoje uwarunkowania w patologii mózgowej. Współcześnie obserwuje się znaczny przyrost wiedzy na temat mózgowych podstaw funkcjonowania człowieka w normie i patologii, co oznacza rozszerzenie zastosowania neuropsychologicznej diagnozy, a jednocześnie staje się jasne, że klinicysta - nie tylko zajmujący się osobami z potwierdzoną dysfunkcją mózgu, ale także pacjentami psychiatrycznymi i wymagającymi różnych form psychoterapii – powinien być wyposażony w określony zakres umiejętności diagnostycznych nawiązujących do diagnozy neuropsychologicznej i wykorzystujący jej metody. Warsztat ma na celu przybliżenie tego sposobu myślenia o osobie wymagającej różnorodnej pomocy psychologicznej i przedstawienie uczestnikom wybranych metod i sposobów interpretacji oceny neuropsychologicznej.

Korzyści z uczestnictwa 
• Poznanie głównych podejść teoretycznych diagnozy neuropsychologicznej,
• Poglądy na genezę różnych form dysfunkcji mózgu
• Poznanie wybranych metod psychometrycznych i klinicznych stosowanych w diagnozie,
• Procedury badania neuropsychologicznego poszczególnych grup klinicznych i zaburzeń.

Odbiorca szkolenia: Psycholodzy, psychoterapeuci, neurolodzy, psychiatrzy

Czas trwania 10.00-18.00

Zakres warsztatu  
Dzień 1:
1. Diagnozy neuropsychologiczna jako swoista forma rozpoznawania zaburzeń.
2. Teorie neuropsychologiczne a proces diagnozy.
3. Podstawy myślenia eksperymentalno-klinicznego w diagnozie neuropsychologicznej.
4. Omówienie i przedstawienie wybranych technik stosowanych w diagnozie neuropsychologicznej.
5. Wybrane metody diagnozowania dysfunkcji półkuli dominującej mózgu.
6. Wybrane metody diagnozowania dysfunkcji prawej półkuli.
Dzień 2:
7. Koncepcje funkcjonowania płatów czołowych i podstawy diagnozowania ich uszkodzeń.
8. Prezentacja wybranych prób eksperymentalnych baterii Łuria-Nebraska
9. Diagnoza neuropsychologiczna populacji klinicznych:
a) pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych – studium przypadku,
b) pacjentów z procesem otępiennym,
c) pacjentów z nowotworem mózgu – studium przypadku.
10. Zastosowanie diagnozy neuropsychologicznej w badaniu pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi.

We wszystkich punktach, które dotyczą procedur i metod diagnozy aktywnie zaangażowani są uczestnicy szkolenia.