Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 (numer działa jedynie w sieci Orange) lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Księgowość

zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dniach:
poniedziałek 13:00-15:00
wtorek  13:00-15:00
środa 13:00-15:00
piątek 9:00-12:00

tel: 694-792-410

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl:-:

Sylabus Lęk napadowy

Temat szkolenia "Terapia poznawczo- behawioralna lęku napadowego"

Propozycja sylabusa

Cele warsztatu 
• zapoznanie z wiedzą teoretyczną na temat zastosowania terapii poznawczo- behawioralnej w leczeniu lęku napadowego.
• leczenie lęku napadowego – nauka technik terapeutycznych w ujęciu poznawczo-behawioralnym.

Korzyści z uczestnictwa: 
• Poznanie kryteriów diagnostycznych lęku napadowego wg. DSM IV
• Poznanie technik poznawczych i behawioralnych identyfikujących i redukujących problem ( według modelu Clarka &Wellsa)
• Zdobycie praktycznych umiejętności stosowania specyficznych strategii terapeutycznych zgodnych ze standardami postępowania w przypadku lęku napadowego (w oparciu o przypadki kliniczne).

Odbiorca szkolenia: Psycholodzy, psychiatrzy interesujący się pracą z pacjentami cierpiącymi z powodu objawów fobii i lęku społecznego, znający podstawy terapii poznawczo- behawioralnej

Czas trwania 9.00-16.00
Liczba osób w grupie 10-20 osób

Uczestnicy otrzymają - Materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa

Zakres warsztatu  
• Omówienie kluczowych zagadnień rozumienia problemów pacjentów w ujęciu poznawczo-behawioralnym.
• Przedstawienie badań skuteczności leczenia lęku napadowego z zastosowaniem technik poznawczo – behawioralnych.
• Przedstawienie modelu lęku napadowego w oparciu o przypadki kliniczne.
• Praca z pacjentem –
a. edukacja pacjenta na temat powstawania i utrzymywania się lęków wywołujących napady paniki.
b. praca nad weryfikacją podtrzymujących myśli katastroficznych oraz zachowaniami zabezpieczającymi.
c. zastosowanie technik behawioralnych w leczeniu lęku napadowego.
• Ćwiczenia praktyczne poznanych technik terapeutycznych.

Uczestnicy w sposób aktywny, przy pomocy różnego rodzaju ćwiczeń grupowych, zapoznają się z praktycznym zastosowaniem terapii .