Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl

Ramowy program XX Edycji w Łodzi

Lp. Temat Data treningu (czwartek-niedziela)
1. Trening interpersonalny  
2. Trening intrapsychiczny  

I Rok szkolenia - Zajęcia wykładowo-warsztatowe 2017/2018
Lp. Temat warsztatu (g. 9.00-16.30) Prowadzący warsztat Data zajęć (sobota-niedziela)
1. Wywiad i formułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej CTPB 18-19 listopada 2017
2. Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie Negatywnych Automatycznych Myśli CTPB 16-17 grudnia 2017
3. Pytania sokratejskie w terapii poznawczo-behawioralnej CTPB 13-14 stycznia 2018
4. Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie Dysfunkcyjnych Założeń CTPB 24-25 lutego 2018
5. Terapia poznawczo-behawioralna depresji i myśli samobójczych CTPB 17-18 marca 2018
6. Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego CTPB 28-29 kwietnia 2018
7. Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo-behawioralnej CTPB 26-27 maja 2018
8. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i hipochondri CTPB 23-24 czerwca 2018
9. Terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach somatycznych i psychosomatycznych CTPB 22-23 września 2018

I rok szkolenia - Superwizje 2017/2018
Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:
I grupa - piątek 13:00 - 20:30
II grupa – sobota 9:00 - 16:30
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30

Prowadzący superwizje Data superwizji
1. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB 19-20-21
stycznia 2018 
2. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB 2-3-4 
marca
2018
3. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB 18-19-20
maja
2018
4. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB 7-8-9
września 
2018
5. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB 19-20-21
października 
2018

II Rok szkolenia - Zajęcia wykładowo-warsztatowe 2018/2019
Lp. Temat warsztatu (g. 9.00-16.30) Prowadzący warsztat Data warsztatu (sobota i niedziela)
10. Praca z niską samooceną w terapii poznawczo-behawioralnej  CTPB PAŹDZIERNIK 2018
11. Prawa pacjenta i zagadnienia etyczne w psychoterapii  CTPB LISTOPAD2018
12. Trening umiejętności: wywiad, sformułowanie przypadku, ustalanie celów, struktura sesji, praca domowa, informacje zwrotne, kluczowe treści poznawcze, trudności w terapii, cechy terapeuty CTPB GRUDZIEŃ 2018
13. Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna (ICD-10) CTPB STYCZEŃ 2019
14. Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia CTPB LUTY 2019
15. Lęk społeczny i uogólniony w terapii poznawczo-behawioralnej CTPB MARZEC 2019
16. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania CTPB KWIECIEŃ 2019
17. Terapia poznawczo-behawioralna par CTPB MAJ 2019

II rok szkolenia - Superwizje 2018/2019 

Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:
I grupa - piątek 13:00 - 20:30
II grupa – sobota 9:00 - 16:30
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30 
Prowadzący superwizję Data superwizj
6. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB PAŹDZIERNIK 2018
7. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB GRUDZIEŃ 2018
8. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB LUTY 2019
9. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB KWIECIEŃ 2019
10. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CZERWIEC 2019


III Rok szkolenia -Warsztaty 2019/2020

Lp. Temat warsztatu
(g. 9.00-16.30)
Prowadzący warsztat Data warsztatu (sobota i niedziela)
18. Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień   CTPB CZERWIEC 2019
19. Terapia poznawczo-behawioralna psychoz  CTPB WRZESIEŃ 2019
20. Dialog motywujący  CTPB PAŹDZIERNIK 2019
21. Wprowadzenie do Terapii Schematu  CTPB LISTOPAD 2019
22. Relacja terapeutyczna w TPB  CTPB GRUDZIEŃ 2019
23. Interwencja kryzysowa  CTPB STYCZEŃ 2020
24. Wprowadzenie do EMDR  CTPB LUTY 2020

 

III rok szkolenia - Superwizje 2019/2020  (trzy lub dwie grupy)

Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych: 
I grupa - piątek 13:00 - 20:30 
II grupa – sobota 9:00 - 16:30 
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30
Prowadzący superwizje Data superwizji
11. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB PAŹDZIERNIK 2019
12. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB GRUDZIEŃ 2019
13. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB LUTY 2020
14. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB KWIECIEŃ 2020
15. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB CZERWIEC 2020
16. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB PAŹDZIERNIK 2020
17. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB GRUDZIEŃ 2020

IV Rok szkolenia - Warsztaty 2021

Lp. Temat warsztatu 
(g. 9.00-16.30)
Prowadzący warsztat Data warsztatu (sobota i niedziela)
25. Zasady pisania artykułów naukowych oraz podstawowe informacje na temat prowadzenia badań w TPB CTPB STYCZEŃ 2021

IV rok szkolenia - Superwizje 2021 
Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych: 
I grupa - piątek 13:00 - 20:30 
II grupa – sobota 9:00 - 16:30 
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30
Prowadzący superwizję Data superwizji 
18. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB LUTY 2021
19. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB MARZEC 2021
20. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB KWIECIEŃ 2021
21. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB MAJ 2021
22. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CZERWIEC 2021
23. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB WRZESIEŃ 2021
24. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB PAŹDZIERNIK 2021
25. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB LISTOPAD 2021