Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 (numer działa jedynie w sieci Orange) lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl

Ramowy program XXI Edycji w Warszawie

Uwaga nowość! 
 
W programie szkolenia dedykujemy jeden rok wyłącznie na rozwój
umiejętności w 

TERAPII SCHEMATÓW  I PRACY Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI 

Realizacja atestowanego programu jest pierwszym, kluczowym etapem do dalszego rozwoju w kierunku ubiegania się o Certyfikat Terapeuty Schematu International Society of Schema Therapy.  Jedyna tego typu oferta szkolenia w Polsce
 


Lp. Temat Data treningu (czwartek-niedziela)
1. Trening interpersonalny gr. I - 15-18 luty 2018; gr. II - 22-25 marzec 2018; gr. III - 12-15 kwiecień 2018
2. Trening intrapsychiczny  

I rok szkoleniazajęcia wykładowo - warsztatowe 2018

Lp. Temat warsztatu (g. 9.00-16.30) Prowadzący warsztat Data zajęć (sobota-niedziela)
Podstawowa wiedza i umiejętności w psychoterapii poznawczo- behawioralnej 
1. Prawo i zagadnienia etyczne w psychoterapii  CTPB 19-20 maja 2018
2. Dialog motywujący w procesie diagnostycznym CTPB 16-17 czerwca 2018
3.

Psychopatologia i diagnostyka zaburzeń psychicznych
ICD-10

CTPB 29-30 września 2018
4. Wywiad w Terapii Poznawczo Behawioralnej CTPB 20-21 października 2018
5. Formułowanie przypadku w TPB CTPB 24-25 listopada 2018
6. Praca z treściami poznawczymi  CTPB 8-9 grudnia 2018
7. Trening umiejętności w TPB CTPB 12-13 stycznia 2019
Zastosowanie terapii poznawczo behawioralnej w zaburzeniach lękowych, depresyjnych, zaburzeniach odżywiania  i zespole stresu pourazowego, uzależnieniach i innych
8. TPB dla zaburzeń depresyjnych, praca z myślami samobójczymi CTPB CTPB
9. TPB dla lęku panicznego z i bez agorafobii CTPB CTPB
10. TPB dla lęku społecznego  CTPB CTPB

I rok szkolenia - superwizje 2018

Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:
I grupa - piątek 13:00 - 20:30
II grupa – sobota 9:00 - 16:30
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30
Prowadzący superwizje Data superwizji
1. Zajęcia superwizyjne wprowadzające i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych - łączone dla wszystkich grup CTPB 18 maja 2018
2. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB 7, 8 lub 9 września 2018
3. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB 25, 26 lub 27 stycznia 2019
4. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB

II rok szkoleniazajęcia wykładowo-warsztatowe 2019

Lp. Temat warsztatu (g. 9.00-16.30) Prowadzący warsztat Data warsztatu (sobota i niedziela)
11. TPB dla zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego i hipochondrii CTPB CTPB
12. TPB dla zaburzeń odżywiania  CTPB CTPB
13. Dialog motywujący w procesie terapii CTPB CTPB
14. TPB dla lęku uogólnionego   CTPB CTPB
15. TPB zaburzeń pod postacią somatyczną i psychosomatyczną  CTPB CTPB
16. TPB dla zespołu stresu pourazowego   CTPB CTPB
17. TPB par CTPB CTPB
18. TPB zaburzeń seksualnych  CTPB CTPB
19. TPB uzależnień chemicznych  CTPB CTPB
20. Interwencja kryzysowa   CTPB CTPB

II rok szkolenia - superwizje 2019

Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:
I grupa - piątek 13:00 - 20:30
II grupa – sobota 9:00 - 16:30
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30 
Prowadzący superwizję Data superwizj
5. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
6. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
7. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
8. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
9. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
10. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
11. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB

 

III rok szkolenia - superwizje 2020  

Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych: 
I grupa - piątek 13:00 - 20:30 
II grupa – sobota 9:00 - 16:30 
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30
Prowadzący superwizje Data superwizji
12. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB CTPB
13. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB CTPB
14. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB CTPB
15. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB CTPB
16. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB CTPB
17. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB CTPB
18. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych  CTPB CTPB
19. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
20. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
21. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB

IV rok szkolenia -  zajęcia wykładowo - warsztatowe 2021

Lp. Temat warsztatu 
(g. 9.00-16.30)
Prowadzący warsztat Data warsztatu (sobota i niedziela)
Terapia schematów w pracy z różnymi typami zaburzeń osobowości
21. Wprowadzenie do terapii schematów praca z osobowością z pogranicza część 1 CTPB CTPB
22. Wprowadzenie do terapii schematów praca z osobowością z pogranicza część 2  CTPB CTPB
23. Techniki doświadczeniowe: techniki wyobrażeniowe oraz technika krzeseł  CTPB CTPB
24. Terapia Schematów dla osobowości z wiązki C (osobowość zależna, unikająca, obsesyjno- kompulsyjna)  CTPB CTPB
25. Terapia Schematów dla osobowości narcystycznej   CTPB CTPB

IV rok szkolenia - superwizje 2021
 
Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych: 
I grupa - piątek 13:00 - 20:30 
II grupa – sobota 9:00 - 16:30 
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30
Prowadzący superwizję Data superwizji 
22. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
23. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
24. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB
25. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych CTPB CTPB