Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 (numer działa jedynie w sieci Orange) lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Księgowość

zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dniach:
poniedziałek 13:00-15:00
wtorek  13:00-15:00
środa 13:00-15:00
piątek 9:00-12:00

tel: 694-792-410

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl:-:

Sylabus Patologiczny Perfekcjonizm

Temat szkolenia  „Patologiczny perfekcjonizm w TPB” 

Propozycja sylabusa

Cele warsztatu:
- Zapoznanie uczestników z koncepcją patologicznego perfekcjonizmu, w którym samoocena uzależniona jest od osiągnięć i wysokich standardów, bez względu na negatywne konsekwencje
- Diagnoza i leczenie perfekcjonizmu w zaburzeniach z osi I (zaburzenia jedzenia, depresja, OCD)
- Diagnoza i strategie pracy auto krytycyzmu i obwiniania się w zaburzeniach osobowości
 
Korzyści z uczestnictwa: Dzięki w/w celom uczestnicy:
- Poszerzą wiedzę o poznawczo-behawioralną analizę perfekcjonizmu klinicznego
- Nauczą się ustalać i przeprowadzać interwencje adresujące perfekcjonizm
- Przećwiczą nowe strategie pracy 
 
Odbiorcy szkolenia: pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy 
Czas trwania 2 X 9 godzin dydaktycznych = 18 h
Liczba osób w grupie: 10-15 osób
Wyposażenie sali: Rzutnik, flipchart

Plan warsztatu: 
- Wprowadzenie do koncepcji perfekcjonizmu klinicznego
- Omówienie założeń teoretycznych i zastosowania klinicznego
- Omówienie i przećwiczenie specyficznych technik stosowanych w pracy terapeutycznej w zaburzeniach I i II osi
- Ilustracje kliniczne omawianych zagadnień