Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 (numer działa jedynie w sieci Orange) lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Księgowość

zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dniach:
poniedziałek 13:00-15:00
wtorek  13:00-15:00
środa 13:00-15:00
piątek 9:00-12:00

tel: 694-792-410

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl:-:

Sylabus Racjonalna Terapia Zachowania

Temat warsztatu: Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) 

Propozycje sylabusa

Cele warsztatu:
• przedstawienie podstawowej wiedzy teoretycznej na temat racjonalnej terapii zachowania (RTZ) jako psychoterapii należącej do nurtu poznawczo-behawioralnego
• zapoznanie z zasadami zdrowego myślenia
• zapoznanie uczestników z techniką pracy z przekonaniami jako podstawową metodą pracy terapeutycznej w RTZ
• przedstawienie technik pracy przydatnych w utrwalaniu zdrowszych przekonań
• przedstawienie możliwości zastosowania RTZ w pracy z różnymi problemami i zaburzeniami
• przećwiczenie w praktyce poznanych metod pracy terapeutycznej 

Korzyści z uczestnictwa: Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą:
• potrafili rozpoznać treści poznawcze odpowiedzialne za niepożądane emocje i zachowania
• potrafili znaleźć alternatywny – zdrowszy sposób myślenia, sprzyjający pożądanym emocjom i zachowaniom
• zastosować RTZ w swojej praktyce klinicznej oraz w celu lepszego radzenia sobie ze stresem w życiu codziennym – swoim i swoich pacjentów
 
Odbiorca szkolenia: Psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy, pracownicy socjalni oraz studenci powyższych kierunków
Czas trwania: 3 x 9 godzin dydaktycznych

 

Warsztat będzie składał się z:
• części teoretycznej (przekazanie podstawowej wiedzy istotnej dla sprawnego stosowania RTZ)
• części praktycznej – obejmującej praktyczne ćwiczenie prezentowanej metody pracy terapeutycznej

Metody prowadzenia zajęć:  Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi (studia przypadków, praca w grupach, dyskusje moderowane, symulacje, nagrania sesji).