Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 (numer działa jedynie w sieci Orange) lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Księgowość

zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dniach:
poniedziałek 13:00-15:00
wtorek  13:00-15:00
środa 13:00-15:00
piątek 9:00-12:00

tel: 694-792-410

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl:-:

Sylabus Zaburzenia lękowe

Temat szkolenia: Terapia poznawczo- behawioralna zaburzeń lękowych - od teorii do praktyki 
 
Propozycja sylabusa

Cele warsztatu:
1. przedstawienie podstaw teoretycznych i praktycznych terapii poznawczo - behawioralnej (dla osób nie znających zasad pracy TPB)
2. przekazanie wiedzy dotyczącej konceptualizacji poznawczej i terapii zaburzen lękowych
3. zapoznanie uczestników w sposób teoretyczny i praktyczny z zastosowaniem metod poznawczo- behawioralnych w pracy z zaburzeniami lękowymi
 
Korzyści z warsztatu:
Dzięki poznanej wiedzy i umiejętnościom, uczestnicy będą:
1.znali modele poznawczo behawioralne leczenia zaburzeń lękowych ( np. model Clarka)
2.umieli tworzyć konceptualizację poznawczą zaburzen lękowych
3.potrafili stosować wybrane interwencje poznawcze i behawioralne w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia lękowe
 
Metody prowadzenia warsztatu:
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi. Wykłady interaktywne są przeplatane ćwiczeniami ,symulacjami i dyskusjami w grupach.

Zakres warsztatów:
Omówienie założeń teoretycznych i zastosowania klinicznego:
- sformułowania poznawczego przypadku
- technik poznawczych
- eksperymentów behawioralnych

Czas trwania warsztatu: 3 x 9 godz dydtaktycznych .= 27 godz.