Newsletter

INFORMACJE DLA
SUBSKRYBENTÓW!


zostaw swój e-mail

 

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 501-348-250 (numer działa jedynie w sieci Orange) lub 608-058-549

e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

psychoterapia@ctpb.pl

IV Edycja szkolenia rocznego w Katowicach

ROCZNE SZKOLENIE 
W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ 
ZABURZEŃ U OSÓB DOROSŁYCH
2017-2018

*** IV EDYCJA w Katowicach ***

Nowość! Program rocznego szkolenia rozszerzyliśmy o temat:
WPROWADZENIE DO TERAPII SCHEMATÓW

 


BONIFIKATA
Osobom, które dokonają zgłoszenia do 30 czerwca 2017 roku proponujemy niższą cenę każdych zajęć wykładowo-warsztatowych 480 zł + 23% VAT = 590,40 zł brutto

Opłata wpisowa wynosi 1440 zł + 23% VAT = 1771,20 zł brutto - tytułem zapłaty za pierwsze, dziesiąte i jedenaste dwudniowe spotkanie.

Płatność za pozostałe zajęcia wykładowo-warsztatowe 480 zł + 23% VAT = 590,40 zł brutto - wymagana każdorazowo na minimum 7 dni przed datą kolejnego spotkania.

Koszty szkolenia 
Opłata wpisowa wynosi 1620 zł + 23% VAT = 1992,60 zł brutto - tytułem zapłaty za pierwsze, dziesiąte i jedenaste dwudniowe spotkanie. 
Płatność za pozostałe zajęcia wykładowo-warsztatowe 540 zł + 23% VAT = 664,20 zł brutto - wymagana każdorazowo na minimum 7 dni przed datą kolejnego spotkania.

Opłata za zmianę edycji wynosi 150 zł + 23 % VAT

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo Certyfikaty Uczestnictwa Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, które wydawane są na podstawie odpowiedniej frekwencji oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z testu ABC w TPB.

Warsztaty odbywają się w godzinach 9:00-16:30 z przerwą obiadową.

Materiały szkoleniowe udostępniane będą w formie elektronicznej.

W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych istnieje możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu szkolenia jednorocznego, w celu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
– posiadanie dyplomu lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji w momencie rozpoczęcia szkolenia jednorocznego
– pozytywnym zaliczeniu szkolenia jednorocznego,
– pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku zgłoszenia sie odpowiedniej liczby chętnych (minimum 30 osób) 3 letnia kontynuacja szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB odbywać się będzie w Warszawie. Obejmować będzie uczestnictwo w superwizjach, warsztatach, treningach: interpersonalnym i intrapsychicznym oraz wywiązanie się uczestnika z wymogów dotyczących godzin stażu klinicznego oraz pracy psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Przy mniejszej ilości chętnych, zainteresowane osoby będą dołączać do edycji 4-letnich, w miarę dostępności wolnych miejsc.

Rozpoczęcie kontynuacji szkolenia czteroletniego jest możliwe nie później, niż po 3 latach od ukończenia szkolenia jednorocznego.

Kontakt:
Kartę zgłoszenia (link) prosimy wysłać mailem na adres e-mail: szkola@ctpb.pl
tel.: (22) 848 22 64 lub 501348250

* Realizacja szkolenia jednorocznego uzależniona jest od zgłoszenia się na nie co najmniej 20 osób, natomiast trzyletniej kontynuacji 30 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie karty zgłoszenia oraz podpisanie umowy i dokonanie pierwszej wpłaty zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.
W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana liczby osób organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

Numer konta PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378