4-letnie szkolenie w Warszawie 6 ed.

SZKOŁA PSYCHOTERAPII
CENTRUM TERAPII POZNAWCZO BEHAWIORALNEJ

Podyplomowe 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie

Specjalność: dzieci i młodzież, 6 ed.

2016-2020

 

 

NOWOŚĆ

W programie 4-letniego szkolenia dedykujemy cykl zajęć dotyczących terapii schematów dzieci i młodzieży.

ZAPRASZAMY

magistrów pielęgniarstwa, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji oraz lekarzy

Powstaliśmy w 2002 r., jako pierwsza szkoła kształcąca psychoterapeutów w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów. Nasza placówka została ukształtowana przez praktyków, którzy dzielą się nie tylko swoją wiedzą teoretyczną, ale również doświadczeniem w pracy klinicznej. Wieloletnia praktyka terapeutyczna i dydaktyczna pokazała jak ważne i efektywne w leczeniu jest łączenie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów. Z tego powodu program naszych 4-letnich szkoleń zakłada pozyskanie wiedzy i naukę umiejętności pozwalających na swobodne stosowanie i łączenie technik z zakresu jednej i drugiej. Od tego czasu wykształciliśmy wielu znakomitych psychoterapeutów z Polski i zagranicy. Uczestnicy naszych szkoleń mogą uczyć się praktycznej psychoterapii od certyfikowanych superwizorów jak i zapraszanych specjalistów z International Society of Schema Therapy, prowadzących dla naszej Szkoły Psychoterapii także warsztaty doszkalające. Program naszej Szkoły odpowiada wymaganiom ministra zdrowia dotyczącym uzyskania specjalizacji w zakresie psychoterapii i ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ (link do pisma – strona 1, strona 2). Na bieżąco dopasowujemy naszą ofertę edukacyjną do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Nasze działania zawsze odpowiadają wymogom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek psychoterapii. Staramy się aby nasi absolwenci byli terapeutami, potrafiącymi połączyć solidne, merytoryczne przygotowanie z nawiązywaniem empatycznej relacji z pacjentem tym samym dbając o sztukę i etykę wykonywanego zawodu.

Treningi

Lp.TematDataProwadzący
1Trening InterpersonalnyGrupa I: 27-30 kwietnia 2017 r. Grupa II: 8-11 czerwca 2017 r.
2Trening IntrapsychicznyGrupa I: 27-30 czerwca 2019 r. Grupa II: 27-30 czerwca 2019 r.

I rok szkolenia

Zajęcia wykładowo-warsztatowe

Lp.TematDataProwadzący
Podstawowa wiedza i umiejętności w terapii poznawczo-behawioralnej
1Zagadnienia prawne i etyczne w Terapii Poznawczo-Behawioralnej22-23 października 2016Konrad Ambroziak
2Wywiad i formułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej19-20 listopada 2016Bożena Ozimek
3Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie treści poznawczych17-18 grudnia 2016Bożena Ozimek
4Trening umiejętności w terapii poznawczo-behawioralnej14-15 Stycznia 2017Agnieszka Madej
5Terapia Schematu dzieci i młodzieży17-19 lutego 2017Christofer Loose
6Terapia poznawczo-behawioralna depresji18-19 marca 2017Kinga Kałuska-Złotorowicz
7Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzeń lękowych22-23 kwietnia 2017Agnieszka Madej
8Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego20-21 maja 2017Patrick Smith
9Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania17-18 czerwca 2017Anna Igalson
10Terapia poznawczo-behawioralna Zespołu Aspergera1-2 lipca 2017Bożena Ozimek

Zajęcia superwizyjne

Lp.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:

 • I grupa - piątek 13:00-20:30
 • II grupa - sobota 9:00-16:30
 • III grupa - niedziela 9:00-16:30
DataProwadzący
1Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych (podstawy)Magdalena Gulcz26 czerwca 2016
2Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych (podstawy)Magdalena Gulcz29, 30 października 2016
3Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych (podstawy)Magdalena Gulcz27, 28 maja 2017

II rok szkolenia

Zajęcia wykładowo-warsztatowe

Lp.TematProwadzącydata
Zastosowanie terapii poznawczo behawioralnej w zaburzeniach lękowych, depresyjnych, zaburzeniach odżywiania i zespole stresu pourazowego i inne
1.Trening umiejętności rodzicielskichAgnieszka Madej26-27 sierpnia 2017
12. Terapia poznawczo-behawioralna ADHDKatarzyna Fibak23-24 września 2017
13.Terapia Poznawczo-behawioralna zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnychKinga Kałuska-Złotorowicz28-29 października 2017
14.Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna (ICD-10)CTPB25-26 listopada 2017
15.Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapiaCTPB9-10 grudnia 2017
16. Terapia Poznawczo-Behawioralna wybrane podejścia i interwencje terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmuBożena Ozimek27-28 stycznia 2018
17.Dialog motywujący cz.IUrszula Grodzka17-18 lutego 2018
18.Dialog motywujący cz. IIUrszula Grodzka17-18 marca 2018
19.Terapia Schematów w trudnościach w obszarze seksualnościprof. Eshkol Rafaeli i dr Ofer Maurer Izrael21-22 kwietnia 2018

Zajęcia superwizyjne

Lp.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:

 • I grupa - piątek 13:00-20:30
 • II grupa - sobota 9:00-16:30
 • III grupa - niedziela 9:00-16:30
DataProwadzący
4Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychCTPB16-17 września 2017 r.
5Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychCTPB4-5 listopada 2017
6Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAnna Igalson Agnieszka Madej20.01.2018 gr.I 14.01.2018 gr.II
7Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAnna Igalson Agnieszka Madej24.03.2018 gr.I 11.03.2018 gr.II
8Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAnna Igalson Agnieszka Madej9.06.2018 gr.I 17.06.2018 gr.II

III rok szkolenia

Zajęcia wykładowo-warsztatowe

Lp.TematProwadzącyData
20.Terapia zabawąKinga Kałuska Złotorowicz19-20 maja 2018
21„Analiza własnego warsztatu pracy terapeutycznej w kontekście wymogów terapii poznawczo-behawioralnejAgnieszka Madej30.06-1.07 2018
22.Terapia rodzin w podejściu systemowymMaria Kasprowicz25-26 sierpnia 2018
23.Terapia Poznawczo-Behawioralna ofiar przemocyKinga Kałuska Złotorowicz6-7 października 2018
24.Terapia Poznawczo Behawioralna w stanach zagrożenia zdrowia i życia: praca z myślami samobójczymi i zachowaniami autoagresywnymi nastolatkówAlicja Ciszewska24-25 listopada 2018
25. Zasady pisania artykułów naukowych oraz podstawowe informacje na temat prowadzenia badań w TPBLudmiła Zając-Lamparska15-16 grudnia 2018

Zajęcia superwizyjne

Lp.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:

 • I grupa - sobota 9:00-16:30
 • II grupa - niedziela 9:00-16:30
ProwadzącyData
9.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAnna Igalson Agnieszka Madej15.09 2018 gr.I, 16.09.2018 gr.II
10.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychRotacja, Agnieszka Madej, Bożena Ozimek3.11.2018 gr.I, 4.11.2018 gr.II
11.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAgnieszka Madej, Bożena Ozimek26.01.2019 gr.I, 27.01.2019 gr.II
12.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAgnieszka Madej, Bożena Ozimek23.02.2019 gr.I, 24.02.2019 gr.II
13.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAgnieszka Madej, Bożena Ozimek 20.04.2019 gr.I, 28.04.2019 gr.II
14.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAgnieszka Madej, Bożena Ozimek18.05.2019 gr.I, 26.05.2019 gr.II
15.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAgnieszka Madej, Bożena Ozimek 08.06.2019 gr.I, 16.06.2019 gr.II

IV rok szkolenia

Zajęcia superwizyjne

Lp.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:

 • I grupa - sobota 9:00-16:30
 • II grupa - niedziela 9:00-16:30
ProwadzącyData
16.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychROTACJA, Konrad Ambroziak gr.I oraz gr.II28.09.2019 gr.I, 29.09.2019 gr.II
17.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychKonrad Ambroziak26.10.2019 gr.I, 27.10.2019 gr.II
18.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychKonrad Ambroziak30.11.2019 gr.I, 01.12.2019 gr.II
19.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychKonrad Ambroziak 14.12.2019 gr.I, 15.12.2019 gr.II
20.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychKonrad Ambroziak11.01.2020 gr.I, 12.01.2020 gr.II
21.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychKonrad Ambroziak15.02.2020 gr.I, 16.02.2020 gr.II
22.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychROTACJA, Agnieszka Madej gr. I, Bożena Ozimek gr. II21.03.2020 gr.I, 22.03.2020 gr.II
23.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAgnieszka Madej gr. I, Bożena Ozimek gr. II25.04.2020 gr.I, 26.04.2020 gr.II
24.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAgnieszka Madej gr. I, Bożena Ozimek gr. II06.06.2020 gr.I, 07.06.2020 gr.II
25.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychAgnieszka Madej gr. I, Bożena Ozimek gr. II27.06.2020 gr.I, 28.06.2020 gr.II

 

 • Informacje dotyczące sposobu płatności
  • Płatność za zajęcia odbywane w ramach szkolenia wymagana jest każdorazowo na minimum 7 dni przed ich datą.
  • Jedynie opłatę wpisową należy uiścić po podpisaniu umowy w terminie ustalonym przez Organizatora.
  • Numer konta PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378

   

Bonifikata oferowana przed rozpoczęciem edycji dotyczyła osób, które wcześniej nie korzystały ze zniżki w CTPB.

Jednorazowa płatność za zajęcia wykładowo-warsztatoweWszystkie zajęcia wykładowo-warsztatowe w ed. 6.DiM zostały zrealizowane
Jednorazowa płatność za zajęcia superwizyjne380 zł
Trening interpersonalny (4 dni)Zajęcia treningowe w ed. 6.DiM zostały zrealizowane
Trening intrapsychiczny (4 dni)Zajęcia treningowe w ed. 6.DiM zostały zrealizowane

Egzamin

 • prace wyłącznie w języku polskim - 2700 zł

 • dwa opisy przypadków bez nagrań w języku angielskim (pozostałe prace w języku polskim) - około 3900 zł (dokładny koszt zostanie podany na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu)
Opłata za sprawdzenie pracy rocznej po terminie/poprawkowej450 zł
Opłata za sprawdzenie pracy pisemnej (po niezaliczonym teście)200 zł
Opłata za zmianę edycji1000 zł

   W ramach całego 4 letniego cyklu szkoleniowego odbywa się:

 • 25 dwudniowych zajęć wykładowo-warsztatowych, 25 zajęć superwizyjnych, 2 czterodniowe treningi (interpersonalny oraz intrapsychiczny).
 • Zajęcia wykładowo-warsztatowe i superwizyjne odbywać się będą nie częściej niż dwa razy na miesiącu.
 • W miesiącach wakacyjnych zajęcia odbywać się mogą w pierwszy weekend lipca lub ostatni weekend sierpnia.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane będą w formie elektronicznej.

   Program szkolenia obejmuje:

RODZAJ ZAJĘĆDODATKOWE INFORMACJE
Zajęcia wykładowo-warsztatoweSobota i niedziela od 9:00 do 16:30.
Zajęcia superwizyjne poświęcone kształtowaniu umiejętności psychoterapeutycznych [dwie (bez piątku) lub trzy grupy]

Zajęcia superwizyjne: piątek 12:00-19:30 lub sobota 9:00-16:30 lub niedziela 9:00-16:30.

Pierwsze zajęcia dla wszystkich grup: piątek 9:00-16:30.

Istnieje obowiązek prowadzenia dzienniczka superwizji przez cały okres trwania szkolenia.

Superwizja grupowaProwadzenie pacjentów w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją w czasie szkolenia. Praktyka obejmuje cały okres szkolenia.
Psychoterapia własna grupowaCo najmniej 70 godzin realizowanych w ramach treningów interpersonalnego i intrapsychicznego.

W trakcie szkolenia uczestnik zobowiązany jest zrealizować:

RODZAJ ZAJĘĆDODATKOWE INFORMACJE
Psychoterapia własna indywidualnaCo najmniej 50 godzin psychoterapii indywidualnej realizowanej przez certyfikowanego psychoterapeutę. Zajęcia należy odbyć w czasie trwania czteroletniego szkolenia - zaliczane są na podstawie zaświadczenia.
Staż kliniczny

Praca kliniczna obejmująca co najmniej 450 godzin pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub psychoterapeuty, w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Praca kliniczna jest poddawana stałej superwizji w ośrodku stażowym.

Zajęcia należy odbyć w czasie trwania czteroletniego szkolenia - zaliczane są doświadczenia stażowe zdobyte w placówkach na podstawie zaświadczenia od kierowników ośrodków.

Praca psychoterapeutycznaProwadzenie pacjentów w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją w czasie szkolenia. Praktyka obejmuje cały okres szkolenia - zaliczana jest na podstawie zaświadczenia.

Przez okres trwania podyplomowego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej 2020-2024 zespół superwizorów
oraz doświadczonych psychoterapeutów-dydaktyków Szkoły Psychoterapii będzie towarzyszył Państwu w zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności na drodze do pozyskania Certyfikatu Psychoterapeuty CTPB.

 

Superwizorzy w tej edycji:

Bożena Ozimek

Wykształcenie:

 • psycholog (dyplom Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja psychologia kliniczna dziecka),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej, certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • kurs języka migowego III stopnia przy Instytucie Głuchoniemych.

 

O wykładowcy:

 • posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy klinicznej i prowadzeniu terapii indywidualnej,
 • od siedemnastu lat kieruje Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci w Warszawie, który oferuje kompleksową terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku od 2 do 7 lat,
 • przez siedem lat była również kierownikiem Poradni dla Osób z Autyzmem w Warszawie,
 • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od blisko 10 lat.

 

O superwizorze:

 • ukończyła II edycję kursu dla superwizorów organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej,
 • prowadzi długo i krótkoterminową terapię indywidualną dzieci oraz dorosłych,
 • uczestniczyła w szkoleniach w zakresie diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeń rozwoju małego dziecka, trudności w uczeniu się, terapii EMDR oraz innych zajmujących się kryzysem w związku, czy też zaburzeniami lękowym,
 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Agnieszka Madej

Wykształcenie:

 • psycholog (dyplom Wydziały Psychologii Uniwersytety Łódzkiego – specjalizacja z psychologii klinicznej),
 • roczny staż w szpitalu psychiatrycznym Four Winds Hospital w Connecticut w stanie Nowy York,
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej)
 • superwizor terapii poznawczo-behawioralnej Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej,
 • tłumacz szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej.

 

O wykładowcy:

 • prowadzi warsztaty w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej,
 • pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w prywatnym gabinecie,
 • autorka artykułu w kwartalniku „Psychiatria” na temat metod i techniki terapii schematów a technik poznawczo-behawioralnych,
 • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od blisko 10 lat.

 

O superwizorze:

 • prowadzi superwizje dla uczestników szkoleń w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej,
 • prowadzi terapię oraz interwencje terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 • pracuje z rodzicami między innymi w zakresie kształtowania umiejętności rodzicielskich,
 • wspiera nauczycieli w radzeniu sobie z trudnościami dzieci i młodzieży przejawianymi na terenie szkoły,
 • prowadzi warsztaty kształtujące umiejętności nauczycieli,
 • wprowadza techniki pracy terapii schematów dla dzieci i młodzieży.

Konrad Ambroziak

 Wykształcenie:
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • psychoterapeuta terapii motywującej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej),
 • ukończył roczne szkolenie z pracy z dziećmi wykorzystanymi seksualnie,
 • trener dialogu motywującego.

 

O wykładowcy:

 • pracował w ośrodkach interwencji kryzysowej i w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” prowadzonym przez Fundacje Dzieci Niczyje,
 • prowadzi grupy psychoedukacyjne dla rodziców, terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • pracuje z dziećmi i młodzieżą po traumie oraz dziećmi, młodzieżą z zaburzeniami afektywnymi,  przejawiającą zaburzenia zachowania, osobami dorosłymi z zaburzeniami osobowości,
 • jest współautorem książki „Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?”, licznych artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz artykułów dotyczących zagadnień etycznych,
 • współpracuje ze Szkołą Psychoterapii CTPB od blisko 10 lat

 

O superwizorze:

 • jest superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej,
 • prowadzi superwizje dla uczestników szkoleń w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej,
 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Zajęcia z zakresu terapii schematów

Christof Loose

Niemcy

 

Od 2012 roku jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem terapii schematów, który w swojej pracy terapeutycznej

i edukacyjnej rozwinął i poszerzył klasyczną terapię schematów Jeffrey’a Young’a o elementy pracy z dziećmi

i młodzieżą, tworząc niezwykle użyteczny i innowacyjny warsztat dla psychoterapeutów pracujących z tą grupą wiekową.

Psychoterapeuci dydaktycy:

Anna Igalson

Wykształcenie:

 • psycholog (dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychoterapii),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej),
 • certyfikowany terapeuta terapii schematów (certyfikacja International Society of Schema Therapy).

 

O Terapeucie:

 • posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe,
 • prowadzi długo- i krótkoterminową terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży,
 • pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, niską samooceną, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, objawami depresji, lękami, zaburzeniami odżywiania a także zainteresowanymi rozwojem osobistym.

O superwizorze:

 • poddaje prowadzone superwizje superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Kinga
Kałuska-Złotorowicz

Wykształcenie:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

 

O wykładowcy:

 • należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • od 2002 r. pracuje w zawodzie. Przez wiele lat zajmowała się terapią dzieci i rodzin. Od 2007 roku intensywnie rozwija się w terapii osób dorosłych,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii CMKP, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Zespole Terapii Rodzin w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis”, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej OPTA, Fundacji „Dzieci Niczyje”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
 • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB , współpracuje ze Szkołą od ponad 5 lat.

 

O terapeucie:

 • pomaga osobom, którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem, smutkiem i wstydem. Pracuje z ludźmi, którzy nie potrafią doceniać samych siebie, chcą wprowadzać pozytywne zmiany we własnym życiu i budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi,
 • poddaje pracę kliniczną superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Alicja Ciszewska

Wykształcenie:

 • psycholog (dyplom Uniwersytetu Łódzkiego – specjalność psychologia kliniczna i zdrowia),
 • psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

 

O wykładowcy:

 • zatrudniona w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie na co dzień zajmuje się wsparciem nastolatków i ich rodzin,
 • regularnie uczestniczy w konferencjach psychologicznych i psychoterapeutycznych oraz kursach i szkoleniach nakierowanych na kształcenie w skutecznych interwencjach w pracy z nastolatkami i młodymi dorosłymi.

 

O terapeucie:

 • specjalizuje się w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania oraz osobami dokonującymi samouszkodzeń,
 • poddaje swoją pracę kliniczną superwizji zgodnie ze standardami EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Egzamin na Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB

Wymagania dla uzyskania Dyplomu Ukończenia Szkolenia:
 •  Aktywny udział w superwizjach (aktywne przedstawianie pracy 12 pacjentów pod superwizję w ciągu 4 lat szkolenia, w formie sformułowania i nagrania)
 • Złożenie pozytywnie ocenionych tabel pracy klinicznej zaświadczających o terapii (od momentu sformułowania do ukończenia terapii) 12 pacjentów przejawiających 4 różne zaburzenia, prowadzonej pod superwizją.
 • Przedstawienie w każdym roku szkolenia pracy rocznej, i pozytywne jej zaliczenie, składającej się z: nagrania audio lub video (60 minut) wraz z dodatkowymi dokumentami takimi jak: sformułowanie przypadku, streszczenie sesji, samoocena na skali terapeuty poznawczo-behawioralnego i własna refleksja.
 • Przedstawienie pisemnych zaświadczeń o odbyciu:
  • stażu rozumianego jako praca kliniczna obejmująca co najmniej 450 godzin pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub psychoterapeuty, w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi,
  • praktyki psychoterapeutycznej (obejmującej łącznie minimum 2 lata) w nurcie poznawczo-behawioralnym pod superwizją,
  • co najmniej 120 godzin terapii własnej – w tym co najmniej 50 godzin terapii indywidualnej prowadzonej przez certyfikowanego psychoterapeutę oraz co najmniej 70 godzin realizowanych w programie szkolenia (zaświadczenie wymagane tylko dla godzin realizowanych poza programem szkolenia),
 • Stosowna frekwencja na zajęciach warsztatowych (sobota – niedziela), treningach (interpersonalnym, intrapsychiczym) oraz zajęciach superwizynych (piątek lub poniedziałek oraz superwizje dodatkowe realizowane w pierwszych dwóch latach szkolenia),
 • Zaliczenie dwóch testów wiedzy.
 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pisemnej rekomendacji od dwóch superwizorów CTPB.
Wymagania dla uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB:
 • Uzyskanie Dyplomu Ukończenia Szkolenia oraz zdanie egzaminu w skład którego wchodzi:
  • pozytywna ocena 2 opisów przypadków klinicznych ,
  • pozytywna ocena 2 opisów przypadków klinicznych złożonych wraz z dwoma nagraniami sesji(audio lub video) przeprowadzonych z pacjentami, własną refleksją i samooceną na Skali Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego,
 • pozytywna ocena przeglądu piśmiennictwa (zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami publikowania artykułów w czasopismach naukowych) gotowego do publikacji lub złożenie wyników badań (pierwszy autor) w terapii poznawczo-behawioralnej.

 

Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego uprawnia do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB i tym samym zaświadcza o możliwości samodzielnego prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej.

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB upoważnia do ubiegania się o zakontraktowanie usług psychoterapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 • Zbiór zasad etyki CTPB (pobierz)
 • Deklaracja o przestrzeganiu zasad etyki (pobierz)
 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu CTPB (pobierz)
 • Regulamin egzaminacyjny (pobierz)
 • Oświadczenie o uzyskaniu zgody od pacjenta (pobierz)
 • Obiegówka do egzamin CTPB (pobierz)

Procedura kwalifikacyjna

 1. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza (poniżej)
 2.  W formularzu prosimy o załączenie:
  1. skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii, medycyny, pielęgniarstwa, pedagogiki lub resocjalizacji,
  2. CV
  3. potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł
 3. Po wysłaniu zgłoszenia w przeciągu kilku dni skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej (koszt rozmowy 180 zł)

Numer konta: PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378 Tytuł przelewu: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, WC7DZiM

Załącznik CV

Załącznik skan dyplomu

Załącznik potwierdzenie płatności

Załącznik inny dokument

Inny plikKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż będzie przetwarzać pozyskane od Pani / Pana dane osobowe, w tym dane osobowe przekazane Spółce za pośrednictwem formularza zgłoszenia na szkolenie / warsztat (dalej „Szkolenie”). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, a także w celu wykonania usługi szkoleniowej w przypadku zakwalifikowania się przez Panią / Pana do udziału w Szkoleniu.
Poniższe informacje są przekazywane Pani / Panu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
Administrator danych.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429310.
Dane kontaktowe Spółki.
Ze Spółką można się kontaktować w następujący sposób:
(a) listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa)
(b) za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl
(c) telefonicznie: 608-058-549
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rozpatrzenia Pani / Pana zgłoszenia na Szkolenie i ewentualnego zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu, a także w celu dostarczania newslettera na podany przez Panią / Pana adres e-mail (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO),
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (w przypadku zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu), rozwiązania lub wypowiedzenia tej umowy oraz innych czynności niezbędnych do realizacji tej umowy, w tym na potrzeby przeprowadzenia Szkolenia, prowadzenia dokumentacji Szkolenia, dokonywania sprawdzenia wiedzy i umiejętności, kontaktowania się w sprawach dotyczących Szkolenia, wystawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia, dokonywania rozliczeń z tytułu opłat za Szkolenia, archiwizacji dokumentów, a także w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO),
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak marketing bezpośredni, obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę:
(a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków,
(b) podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności),
(c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
(d) dostawcom usług informatycznych,
(e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane:
(a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – będą przechowywane przez Spółkę do momentu zrealizowania celu w jakim zgoda ta została udzielona lub jej cofnięcia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
(b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej – będą przechowywane przez Spółkę przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa),
(c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Spółkę do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać te dane,
(d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – będą przechowywane przez Spółkę do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.
Przysługujące prawa.
Przysługuje Pani / Panu:
(a) prawo dostępu do danych osobowych,
(b) prawo sprostowania danych osobowych,
(c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
(f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli wykorzystanie Pani / Pana danych osobowych nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub realizacji obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub nie służy wykonaniu umowy, Spółka może poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w określonych celach.
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani / Pan w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o inną podstawę prawną niż Pani / Pana zgoda.
Aby skorzystać z powyższego prawa należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja dotycząca podania danych osobowych.
Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej oraz do wykonania wnioskowanych przez Panią / Pana czynności, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, wykonania usługi szkoleniowej oraz wykonania wnioskowanych czynności.OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w celu dostarczania mi newslettera Spółki na podany przeze mnie adres e-mail. Przed wyrażeniem niniejszej zgody zapoznałam/zapoznałem się z podanymi przez Spółkę informacjami dotyczącymi kwestii wynikających z art. 13 RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

Do otrzymywania newslettera niezbędne jest łączne udzielenie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej.


Terminy oddawania prac rocznych

I praca roczna  4-5 listopada 2017 r. 
II praca roczna grudzień 2018 r. 
III praca roczna wrzesień 2019 r. 
IV praca roczna marzec 2020 r.

DLACZEGO NASZA OFERTA JEST WYJĄTKOWA?

 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje DYPLOM Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej;
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje CERTYFIKAT Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB uprawniający do ubiegania się o zakontraktowanie usług terapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych, certyfikowanych superwizorów, dydaktyków, praktyków z kraju i zagranicy;
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w terapii poznawczo-behawioralnej poprzez uczestnictwo w oferowanych przez CTPB szkoleniach doszkalających oraz w Szkole Terapii Schematów otwierającej ścieżkę do ubiegania się o certyfikat w International Society of Schema Therapy