4-letnie Szkolenie w Warszawie ed. 23

SZKOŁA PSYCHOTERAPII

CENTRUM TERAPII POZNAWCZO BEHAWIORALNEJ

Podyplomowe 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie

Specjalność: osoby dorosłe, 24 ed.

2020-2024

Planowane rozpoczęcie szkolenia grudzień 2020

NOWOŚĆ

W programie 4-letniego szkolenia dedykujemy rok kształcenia w terapii schematów i pracy z zaburzeniami osobowości

Zapraszamy

magistrów pielęgniarstwa, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji oraz lekarzy

Program naszej Szkoły odpowiada wymaganiom ministra zdrowia dotyczącym uzyskania specjalizacji w zakresie psychoterapii i ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ (link do pisma – strona 1, strona 2 ). Na bieżąco dopasowujemy naszą ofertę edukacyjną do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Powstaliśmy w 2002 r., jako pierwsza szkoła kształcąca psychoterapeutów w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.

Wieloletnia praktyka terapeutyczna i dydaktyczna naszych wykładowców pokazała, jak ważne i efektywne w leczeniu jest łączenie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów. Z tego powodu program naszych 4-letnich szkoleń zakłada pozyskanie wiedzy i naukę umiejętności pozwalających na swobodne stosowanie i łączenie technik z zakresu jednej i drugiej.

Uczestnicy naszych szkoleń mogą uczyć się praktycznej psychoterapii od certyfikowanych superwizorów, jak i zapraszanych specjalistów z International Society of Schema Therapy, prowadzących dla naszej Szkoły Psychoterapii także warsztaty doszkalające.

Nasze działania zawsze odpowiadają wymogom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek psychoterapii. Staramy się, aby nasi absolwenci byli terapeutami, potrafiącymi połączyć solidne, merytoryczne przygotowanie z nawiązywaniem empatycznej relacji z pacjentem tym samym dbając o sztukę i etykę wykonywanego zawodu.

Treningi

Lp.TematDataProwadzący
1Trening Interpersonalnygr. I - grudzień 2020 r.
gr. II - styczeń 2021 r.
gr. III - luty 2021 r.
2Trening Intrapsychicznygr. I - przybliżony termin termin - jesień 2021.
gr. II - przybliżony termin termin - jesień 2021.
gr. III - przybliżony termin termin - jesień 2021.

I rok szkolenia

Zajęcia wykładowo-warsztatowe

Lp.TematDataProwadzący
Podstawowa wiedza i umiejętności w terapii poznawczo-behawioralnej
1Wywiad w terapii poznawczo behawioralnejmarzec 2021Agnieszka Lukas
2Formułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnejkwiecień 2021Ewa Wojtyna
3Psychopatologia i diagnostyka zaburzeń psychicznych ICD-10maj 2021Ewa Wojtyna
4Prawo i zagadnienia etyczne w psychoterapiiczerwiec 2021Beata Szynkaruk
5Dialog motywujący w procesie diagnostycznymwrzesień 2021Urszula Grodzka
6Techniki poznawczo-behawioralne w pracy z treściami poznawczymipaździernik 2021Anna Igalson
7Trening umiejętności w terapii poznawczo-behawioralnejlistopad 2021Agnieszka Madej

Zastosowanie terapii poznawczo behawioralnej w zaburzeniach lękowych, depresyjnych,

zaburzeniach odżywiania i zespole stresu pourazowego, uzależnieniach i innych

8Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzeń depresyjnych, praca z myślami samobójczymigrudzień 2021Ewa Wojtyna
9Terapia poznawczo-behawioralna dla lęku panicznego zi bez agorafobiistyczeń 2022Kinga Kałuska Złotorowicz
10Terapia poznawczo-behawioralna lęku społecznego i ougólnionegoluty 2022Kaja Romanowicz

Zajęcia superwizyjne

Lp.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:

 • I grupa - piątek 12:00-19:30
 • II grupa - sobota 9:00-16:30
GrupaData
1Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IImaj 2021
2Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIwrzesień 2021
3Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIlistopad 2021
4Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIstyczeń 2022

II rok szkolenia

Zajęcia wykładowo-warsztatowe

Lp.TematDataProwadzący
11Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i hipochondriimarzec 2022Dorota Dyksowska
12Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzeń odżywianiakwiecień 2022Anna Igalson
13Dialog motywujący w procesie terapiimaj 2022Urszula Grodzka
14Terapia poznawczo-behawioralna dla zespołu stresu pourazowegoczerwiec 2022Andrzej Śliwerski
15. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń pod postacią somatyczną i psychosomatyczną wrzesień 2022Andrzej Śliwerski
16. Terapia poznawczo- behawioralna par październik 2022Kamilla Kucharska
17. Terapia poznawczo behawioralna zaburzeń seksualnych listopad 2022Marta Rawińska
18. Terapia poznawczo- behawioralna uzależnień chemicznych grudzień 2022Jan Chodkiewicz
19. Interwencja kryzysowa styczeń 2023Andrzej Śliwerski
20. Zasady pisania artykułów naukowych oraz podstawowe informacje na temat prowadzenia badań w TPB luty 2023Monika Wiłkość-Dębczyńska

Zajęcia superwizyjne

Lp.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:

 • I grupa - piątek 12:00-19:30
 • II grupa - sobota 9:00-16:30
GrupaData
5Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IImarzec 2022
6Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIczerwiec 2022
7Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIwrzesień 2022
8Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIpaździernik 2022
9Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIlistopad 2022
10Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIgrudzień 2022
11Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIstyczeń 2023

III rok szkolenia

Zajęcia superwizyjne

Lp.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:

 • I grupa - piątek 12:00-19:30
 • II grupa - sobota 9:00-16:30
GrupyData
12Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IImarzec 2023
13Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIkwiecień 2023
14Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IImaj 2023
15Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIczerwiec 2023
16Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIwrzesień 2023
17Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIpaździernik 2023
18Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIlistopad 2023
19Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIgrudzień 2023
20Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIstyczeń 2024
21Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIluty 2024

IV rok szkolenia

Zajęcia wykładowo-warsztatowe

Lp.TematDataProwadzący
Terapia schematów w pracy z różnymi typami zaburzeń osobowości
21.Wprowadzenie do terapii schematów praca z osobowością z pogranicza (część 1)luty 2024Magdalena Gulcz
22.Wprowadzenie do terapii schematów praca z osobowością z pogranicza (część 2)marzec 2024Magdalena Gulcz
23.Techniki doświadczeniowe: techniki wyobrażeniowe oraz technika krzesełkwiecień 2024Magdalena Gulcz
24.Terapia schematów dla osobowości z wiązki C (osobowość zależna, unikająca, obsesyjno-kompulsyjna)maj 2024Remco van der Wijngaart
25.Terapia schematów dla osobowości narcystycznejczerwiec 2024Remco van der Wijngaart

Zajęcia superwizyjne

Lp.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:

 • I grupa - piątek 12:00-19:30
 • II grupa - sobota 9:00-16:30
GrupaData
22.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIwrzesień 2024
23.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIpaździernik 2024
24.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIlistopad 2024
25.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznychI, IIgrudzień 2024

BONIFIKATA

 • dla osób, które prześlą zgłoszenie do 30 czerwca 2020 r.
 • w ramach promocji proponujemy bezpłatne ostatnie 25 zajęcia superwizyjne *
 • Informacje dotyczące sposobu płatności
  • Płatność za zajęcia odbywane w ramach szkolenia wymagana jest każdorazowo na minimum 7 dni przed ich datą.
  • Jedynie opłatę wpisową należy uiścić po podpisaniu umowy w terminie ustalonym przez Organizatora.
  • Numer konta PKO BP SA 98 1020 1156 0000 7702 0010 7425.
   

*Bonifikata dotyczy osób, które wcześniej nie korzystały ze zniżki w CTPB.

Jednorazowa opłata wpisowa (za pierwsze zajęcia wykładowo-warsztatowe i superwizyjne oraz trzy ostatnie zajęcia superwizyjne), płatna po podpisaniu umowy2580 zł
Jednorazowa płatność za zajęcia wykładowo-warsztatowe780 zł
Jednorazowa płatność za zajęcia superwizyjne450 zł
Trening interpersonalny (4 dni)1400 zł
Trening intrapsychiczny (4 dni)1400 zł

Egzamin:

 • ocena dwóch opisów przypadków klinicznych
 • ocena dwóch opisów przypadków klinicznych wraz z dwoma sześćdziesięciominutowymi nagraniami sesji przeprowadzonych z pacjentami, z dodatkowymi dokumentami
 • ocena przeglądu piśmiennictwa lub wyników badań
 • obsługa administracyjna CTPB
  Przybliżone koszty egzaminacyjne - ok. 2700 zł

  (dokładny koszt zostanie podany na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu)

  Opłata za sprawdzenie pracy rocznej po terminie/poprawkowej450 zł
  Opłata za sprawdzenie pracy pisemnej (po niezaliczonym teście)200 zł
  Opłata za zmianę edycji1000 zł
  Przybliżony koszt całego szkolenia: 33 880 zł. 
  Cena nie zawiera opłat związanych z terapią własną, która organizowana jest przez uczestnika poza szkoleniem oraz kosztów egzaminu .

  W ramach całego 4 letniego cyklu szkoleniowego odbywa się:

  W ramach całego 4 letniego cyklu szkoleniowego odbywa się:

  • 25 dwudniowych zajęć wykładowo-warsztatowych,
  • 25 zajęć superwizyjnych,
  • 2 czterodniowe treningi (interpersonalny oraz intrapsychiczny).

  Zajęcia wykładowo-warsztatowe i superwizyjne odbywać się będą nie częściej niż raz na miesiąc. W miesiącach wakacyjnych zajęcia odbywać się mogą w pierwszy weekend lipca lub ostatni weekend sierpnia.

  Materiały szkoleniowe udostępniane będą w formie elektronicznej.

  Program szkolenia obejmuje:

  RODZAJ ZAJĘĆDODATKOWE INFORMACJE
  Zajęcia wykładowo-warsztatoweSobota i niedziela od 9:00 do 16:30.
  Zajęcia superwizyjne poświęcone kształtowaniu umiejętności psychoterapeutycznych

  Zajęcia superwizyjne: piątek 12:00-19:30 lub sobota 9:00-16:30 lub niedziela 9:00-16:30.

  Istnieje obowiązek prowadzenia dzienniczka superwizji przez cały okres trwania szkolenia.

  Psychoterapia własna grupowaco najmniej 70 godzin - treningi (interpersonalny oraz intrapsychiczny) odbywane w ramach czteroletniego szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnik zobowiązany jest zrealizować:

  RODZAJ ZAJĘĆDODATKOWE INFORMACJE
  Psychoterapia własna indywidualnaCo najmniej 50 godzin psychoterapii indywidualnej, prowadzonej przez certyfikowanego psychoterapeutę. Zajęcia należy odbyć w czasie trwania czteroletniego szkolenia - zaliczane są na podstawie zaświadczenia.
  Staż klinicznyPraca kliniczna obejmująca co najmniej 450 godzin pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub psychoterapeuty, w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Praca kliniczna jest poddawana stałej superwizji w ośrodku stażowym. Zajęcia należy odbyć w czasie trwania czteroletniego szkolenia. Zaliczane są doświadczenia stażowe zdobyte w placówkach na podstawie zaświadczenia od kierowników ośrodków
  Praca terapeutycznaProwadzenie pacjentów w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją w czasie szkolenia.

  Przez okres trwania podyplomowego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej 2019-2023 zespół superwizorów
  oraz doświadczonych psychoterapeutów-dydaktyków Szkoły Psychoterapii będzie towarzyszył Państwu
  w zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności na drodze do pozyskania Certyfikatu Psychoterapeuty CTPB.

  Zajęcia dotyczące terapii schematów:

  Magdalena Gulcz

  Wykształcenie:

  • Psycholog, psychoterapeuta,
  • certyfikowany superwizor i dydaktyk terapii schematów  International Society of Schema  Therapy ( certyfikacja ISST 2013r.),
  • dyrektorka  akredytowanego programu w terapii schematów ISST realizowanego w ramach Szkoły Terapii Schematów.

  O dydaktyku

  • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej, dydaktycznej, superwizyjnej w nurcie poznawczo-behawioralnym, a od 2013 również w terapii schematów.
  • Zrzeszona w International Society of Schema Therapy, aktywnie poszerza swój warsztat pracy regularnie uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez  ISST  (Berlin, Nowy York, Istambułu, Austria, Holandią, Wielka Brytania) a także  „webinariach” i warsztatach organizowanych  w Polsce i zagranicą.
  • Od 2016 realizuje w programie  szkoleniowym atestowany przez International Society of Schema Therapy  w zakresie zastosowania podejścia terapii schematów w pracy z parami.
  • Jej praca  kliniczna jest poddawana  regularniej superwizji przez dr Eckharda Roedigera.

  Remco
  van der Winjaart

  Aktywnie działa we władzach International Society of Schema Therapy (ISST). Pracuje jako psychoterapeuta w klinice dla pacjentów ambulatoryjnych w Maastricht, w Holandii. Początkowo kształcił się jako terapeuta poznawczo-behawioralny i specjalizował się w leczeniu zaburzeń lękowych, szczególnie w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, oraz zaburzeń somatycznych.

  W latach 1996 – 2000, w ramach badań dotyczących efektywności Terapii Schematu w leczeniu pacjentów z Zaburzeniami osobowości typu Borderline, zdobywał wiedzę i podlegał superwizji w zakresie Terapii Schematu u Jeffrey’a Younga. W 2006 roku również pod opieką Jeffrey’a Younga specjalizował się w zakresie terapii pacjentów z wiązki C.

  Od 2000 roku regularnie prowadzi warsztaty i szkolenia a także superwizje w zakresie terapii schematów w Holandii oraz innych europejskich państwach. W ramach współpracy z Davidem Bernsteinem niektóre z tych warsztatów kierowane były do pacjentów z zakresu medycyny sądowej. Odkąd ukończył szkolenie prowadzone przez Joan Farell oraz Ide Shaw w 2009 roku zajmuje się terapią pacjentów z zaburzeniami osobowości zarówno w formie terapii indywidualnej jak i grupowej.

  Od blisko 10 lat współpracuje ze Szkołą Psychoterapii CTPB.

  Dydaktycy superwizorzy:

  Ewa Wojtyna

  O dydaktyku:

  • psychiatra, psycholog, psychoonkolog,
  • superwizor terapii poznawczo-behawioralnej,
  • jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem terapii simontonowskiej (terapii poznawczej kierowanej do chorych somatycznie, szczególnie chorych onkologicznie),
  • prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób chorych somatycznie, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na nowotwory, stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe o złym rokowaniu,
  • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od ponad 10 lat.

  Bożena Ozimek

  O dydaktyku:

  • psycholog, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej,
  • superwizor terapii poznawczo-behawioralnej,
  • posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy klinicznej i prowadzeniu terapii indywidualnej,
  • pracuje w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci w Warszawie, który oferuje kompleksową terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku od 2 do 7 lat,
  • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od ponad 10 lat.

  Kaja Romanowicz

  O dydaktyku:

  • psycholog kliniczny, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej,
  • superwizor terapii poznawczo-behawioralnej,
  • starszy Asystent w III Klinice Psychiatrii IPIN w oddziale dziennym od 2010 r.,
  • od 2003 r przygotowuje i realizuje liczne projekty szkoleniowe dla osób zagrożonych wykluczeniem (bezrobotnych, chorych psychicznie osób w wieku przedemerytalnym) i profesjonalistów z nimi pracującymi,
  • współpracuje z naszym centrum od prawie 10 lat.

  Agnieszka Madej

  O dydaktyku:

  • Psycholog, psychoterapeuta terapii poznawczo – behawioralnej,
  • superwizor terapii poznawczo – behawioralnej,
  • pracuje z rodzicami między innymi w zakresie kształtowania umiejętności rodzicielskich, nauczycielami oraz dziećmi doświadczającymi kryzysu psychicznego,
  • odbyła roczny staż w szpitalu psychiatrycznym Four Winds Hospital w Connecticut w stanie Nowy York,
  • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od prawie 10 lat.

  Dorota Dyksowska

  O dydaktyku:
  • psycholog, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej,
  • superwizor  w terapii poznawczo-behawioralnej,
  • specjalizuje się w leczeniu fobii, zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, lęku uogólnionego oraz lęku powstałego na skutek przeżytej traumy
  • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od ponad 10 lat.

  Anna Igalson

  (Obecnie na urlopie)

  O dydaktyku:

  • psycholog, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej,
  • certyfikowany terapeuta terapii schematów (certyfikacja International Society of Schema Therapy).
  • posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, specjalizując się w terapii osób z zaburzeniami odżywiania,
  • prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży,
  • pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, niską samooceną, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, objawami depresji oraz lękami.

  Dydaktycy psychoterapeuci:

  Kamila Kucharska

  O dydaktyku:

  • psycholog, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej,
  • certyfikowany terapeuta EMDR,
  • prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami nastroju, lękami, napadami paniki i z objawami stresu pourazowego,
  • pracuje również z parami,
  • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB , wspólpracuje ze Szkoła od ponad 5 lat.

  Kinga
  Kałuska-Złotorowicz

  O dydaktyku:

  • psycholog, pedagog, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej,
  • zajmuje się terapią dzieci, rodzin oraz osób dorosłych,
  • doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii CMKP, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Zespole Terapii Rodzin w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis”, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej OPTA, Fundacji „Dzieci Niczyje”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
  • absolwentka Szkoły Psychoterapii CTPB, współpracuje ze Szkołą od ponad 5 lat.

  Jan Chodkiewicz

  O dydaktyku:

  • Psycholog kliniczny, doktor nauk humanistycznych, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej
  • pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii U.Ł (Zakład Psychologii Zdrowia),
  • przez wiele lat prowadził terapię osób uzależnionych w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi,
  • zajmuje się terapią osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, internet).

  Andrzej Śliwerski

  Wykształcenie:

  • Psycholog, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej,
  • pracuje w Zakładzie Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego,
  • w terapii pracuje z dorosłymi i młodzieżą z zaburzeniami afektywynymi i z zaburzeniami lękowymi,
  • współpracuje ze Szkołą Psychoterapii CTPB od ponad 5 lat.

  Agnieszka Lukas

  O dydaktyku:

  • Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
  • specjalizuje się w terapii poznawczo behawioralnej zaburzeń lękowych (lęk uogólniony, lęk paniczny, lęk o zdrowie, zespół stresu pourazowego, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne, fobia społeczna) oraz zaburzeń nastroju.
  • W swojej pracy stosuje także techniki z terapii schematów pracując z pacjentami z zaburzeniami osobowości.

  Egzamin na Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB

  Wymagania dla uzyskania Dyplomu Ukończenia Szkolenia:
  •  aktywny udział w superwizjach (aktywne przedstawianie pracy 12 pacjentów pod superwizją w ciągu 4 lat szkolenia, w formie sformułowania i nagrania)
  • złożenie pozytywnie ocenionych tabel pracy klinicznej zaświadczających o terapii (od momentu sformułowania do ukończenia terapii) 12 pacjentów przejawiających co najmniej 4 różne zaburzenia, prowadzonej pod superwizją.
  • przedstawienie w każdym roku szkolenia pracy rocznej, i pozytywne jej zaliczenie, składającej się z: nagrania audio lub video (60 minut) wraz z dodatkowymi dokumentami takimi jak: sformułowanie przypadku, streszczenie sesji, samoocena na skali terapeuty poznawczo-behawioralnego i własna refleksja.
  • przedstawienie pisemnych zaświadczeń o odbyciu:
   • stażu rozumianego jako praca kliniczna obejmująca co najmniej 450 godzin pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub psychoterapeuty, w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi,
   • praktyki psychoterapeutycznej (obejmującej łącznie minimum 2 lata) w nurcie poznawczo-behawioralnym pod superwizją,
   • co najmniej 120 godzin terapii własnej – w tym co najmniej 50 h terapii indywidualnej prowadzonej przez certyfikowanego psychoterapeutę oraz co najmniej 70 h realizowanych w programie szkolenia (zaświadczenie wymagane tylko dla godzin realizowanych poza programem szkolenia),
  • stosowna frekwencja na zajęciach wykładowo-warsztatowych (sobota-niedziela), treningach (interpersonalnym, intrapsychiczym) oraz zajęciach superwizynych (piątek, sobota lub niedziela),
  • zaliczenie dwóch testów wiedzy.
  • uzyskanie pisemnych rekomendacji od dwóch superwizorów CTPB.
  Wymagania dla uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB:
  • uzyskanie Dyplomu Ukończenia Szkolenia oraz zaliczenie egzaminu pisemnego, na który składa się:
  • pozytywna ocena 2 opisów przypadków klinicznych
  • pozytywna ocena 2 opisów przypadków klinicznych złożonych wraz z dwoma nagraniami sesji (audio lub video) przeprowadzonych z pacjentami, własną refleksją i samooceną na Skali Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego,
  • pozytywna ocena przeglądu piśmiennictwa (zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami publikowania artykułów w czasopismach naukowych) gotowego do publikacji lub złożenie wyników badań (pierwszy autor) w terapii poznawczo-behawioralnej.

  Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego uprawnia do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty CTPB i tym samym zaświadcza o możliwości samodzielnego prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej. Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB upoważnia do ubiegania się o zakontraktowanie usług psychoterapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  • Zbiór zasad etyki CTPB (pobierz)
  • Deklaracja o przestrzeganiu zasad etyki (pobierz)
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu CTPB (pobierz)
  • Regulamin egzaminacyjny (pobierz)
  • Oświadczenie o uzyskaniu zgody od pacjenta (pobierz)
  • Obiegówka do egzamin CTPB (pobierz)

  1. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie karty zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy w zakładce ,,zgłoszenie”), skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii, medycyny, pielęgniarstwa, pedagogiki lub resocjalizacji wraz z potwierdzeniem opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł.

  2. Kandydaci, którzy spełnią wstępne kryteria zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w Warszawie. Spotkania będą trwały około 50 minut. Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 180 zł (opłata bezzwrotna).

  3. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej – PKO BANK POLSKI 98 1020 1156 0000 7702 0010 7425 oraz przesłanie potwierdzenia zrealizowanych przelewów.

  4. Informację o przyjęciu na szkolenie kandydat otrzyma w ciągu 10 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwszeństwo będą miały osoby, które już prowadzą praktykę kliniczną.

  Staramy się odpowiadać tak szybko jak to możliwe, dlatego jeśli nie otrzymają Państwo od nas odpowiedzi w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości, może być to spowodowane błędem technicznym. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt: maleszkolenia@ctpb.pl lub szkola@ctpb.pl

  Procedura kwalifikacyjna

  1. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza (poniżej)
  2.  W formularzu prosimy o załączenie:
   1. skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii, medycyny, pielęgniarstwa, pedagogiki lub resocjalizacji,
   2. CV
   3. potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 z
  3. Po wysłaniu zgłoszenia w przeciągu kilku dni skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej (koszt rozmowy 180 zł)

  Numer konta: PKO BP SA 98 1020 1156 0000 7702 0010 7425 Tytuł przelewu: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, W24OD

  Załącznik CV

  Załącznik skan dyplomu

  Załącznik potwierdzenie płatności

  Załącznik inny dokument

  Inny plik  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż będzie przetwarzać pozyskane od Pani / Pana dane osobowe, w tym dane osobowe przekazane Spółce za pośrednictwem formularza zgłoszenia na szkolenie / warsztat (dalej „Szkolenie”). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, a także w celu wykonania usługi szkoleniowej w przypadku zakwalifikowania się przez Panią / Pana do udziału w Szkoleniu.
  Poniższe informacje są przekazywane Pani / Panu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
  Administrator danych.
  Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429310.
  Dane kontaktowe Spółki.
  Ze Spółką można się kontaktować w następujący sposób:
  (a) listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa)
  (b) za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl
  (c) telefonicznie: 608-058-549
  Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.
  Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
  (a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rozpatrzenia Pani / Pana zgłoszenia na Szkolenie i ewentualnego zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu, a także w celu dostarczania newslettera na podany przez Panią / Pana adres e-mail (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  (b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (w przypadku zakwalifikowania Pani / Pana do udziału w Szkoleniu), rozwiązania lub wypowiedzenia tej umowy oraz innych czynności niezbędnych do realizacji tej umowy, w tym na potrzeby przeprowadzenia Szkolenia, prowadzenia dokumentacji Szkolenia, dokonywania sprawdzenia wiedzy i umiejętności, kontaktowania się w sprawach dotyczących Szkolenia, wystawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia, dokonywania rozliczeń z tytułu opłat za Szkolenia, archiwizacji dokumentów, a także w celu podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  (c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  (d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak marketing bezpośredni, obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  Odbiorcy danych osobowych.
  Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę:
  (a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków,
  (b) podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności),
  (c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  (d) dostawcom usług informatycznych,
  (e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  Okres przechowywania danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzane:
  (a) na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – będą przechowywane przez Spółkę do momentu zrealizowania celu w jakim zgoda ta została udzielona lub jej cofnięcia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
  (b) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej – będą przechowywane przez Spółkę przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa),
  (c) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Spółkę do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać te dane,
  (d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – będą przechowywane przez Spółkę do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.
  Przysługujące prawa.
  Przysługuje Pani / Panu:
  (a) prawo dostępu do danych osobowych,
  (b) prawo sprostowania danych osobowych,
  (c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  (d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  (e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  (f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO).
  Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  Jeżeli wykorzystanie Pani / Pana danych osobowych nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub realizacji obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub nie służy wykonaniu umowy, Spółka może poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w określonych celach.
  Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani / Pan w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o inną podstawę prawną niż Pani / Pana zgoda.
  Aby skorzystać z powyższego prawa należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe Spółki podano w punkcie 2 powyżej).
  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Informacja dotycząca podania danych osobowych.
  Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej oraz do wykonania wnioskowanych przez Panią / Pana czynności, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia na Szkolenie, wykonania usługi szkoleniowej oraz wykonania wnioskowanych czynności.  OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w celu dostarczania mi newslettera Spółki na podany przeze mnie adres e-mail. Przed wyrażeniem niniejszej zgody zapoznałam/zapoznałem się z podanymi przez Spółkę informacjami dotyczącymi kwestii wynikających z art. 13 RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera Spółki. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.

  Do otrzymywania newslettera niezbędne jest łączne udzielenie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej.


  DLACZEGO NASZA OFERTA JEST WYJĄTKOWA?

  • Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje DYPLOM Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej;
  • Po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje CERTYFIKAT Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB uprawniający do ubiegania się o zakontraktowanie usług terapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, certyfikowanych superwizorów, dydaktyków, praktyków z kraju i zagranicy;
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w terapii poznawczo-behawioralnej poprzez uczestnictwo w oferowanych przez CTPB szkoleniach doszkalających oraz w Szkole Terapii Schematów otwierającej ścieżkę do ubiegania się o certyfikat w International Society of Schema Therapy.