Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

PSYCHOTERAPEUCI

Psychoterapia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) jest prowadzona w Warszawie od kilkunastu lat. Z Centrum współpracują niezależni terapeuci służący pomocą dzieciom, młodzieży i dorosłym (w tym parom) w zakresie terapii psychologicznej. Przede wszystkim stosowane jest podejście poznawczo – behawioralne, jedna z najskuteczniejszych metod leczenia wielu zaburzeń i rozwiązywania problemów psychologicznych, ponadto Centrum współpracuje z pschoteraputami, oferującymi pomoc w nurcie Terapii Schematów oraz EMDR.

Wszyscy psychoterapeuci są doświadczonymi, certyfikowanymi specjalistami przygotowanymi do świadczenia najwyższej jakości usług w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, oferującymi szeroki wachlarz pomocy psychologicznej. Wielu z nich  ukończyło Szkołę Psychoterapii organizowaną przez CTPB.

Centrum znalazło się wśród pionierów w propagowaniu Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Polsce uznając, że ta niezwykle efektywna, krótkoterminowa metoda powinna znaleźć swoje zasłużone miejsce również w systemie usług psychologicznych.

Terapia Poznawczo-Behawioralna skupia się na poprawie jakości funkcjonowania jednostki i podniesieniu zadowolenia z życia. Zakłada aktywny udział klienta i terapeuty w całym procesie terapeutycznym, zmierzającym do osiągnięcia wspólnie ustalonych celów. Dodatkowo podejście to zawiera silny walor edukacyjny. W efekcie, po zakończonej terapii, klient posiada umiejętność stosowania technik „autoterapeutycznych”, zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz kontroli nad swoim życiem.PSYCHOTERAPEUCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z CTPB

mgr Dorota Dyksowska

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła szkolenie uwieńczone certyfikatem Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Uzyskała certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 133). Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej, przewodnicząca Komisji Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Schematu i Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Ukończyła kurs na superwizora przeznaczony dla zaawansowanych, prowadzony przez Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (certyfikat superwizora nr 3) Posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu problemów  lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Specjalizuje się w leczeniu; fobii (w tym lęku przed lataniem, lęku społecznego oraz innych fobii prostych i złożonych), zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych, lęku uogólnionego oraz lęku powstałego na skutek przeżytej traumy.
Prowadzi warsztaty i szkolenia adresowane do psychologów oraz lekarzy psychiatrów, którzy są zainteresowani praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej.
Pracuje zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlega regularnej superwizji.

 mgr Magdalena Gulcz 

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor i trener Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy klinicznej i dydaktycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jako absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęła szkolenie w terapii poznawczo-bahawioralnej w Middlesex Hospital, University College London, po ukończeniu którego uzyskała certyfikat psychoterapeuty TPB.
Obecnie jest certyfikowanym superwizorem CTPB, oraz certyfikowanym terapeutą-trenerem/superwizorem terapii schematu International Society of Schema Therapy na poziomie zaawansowanym, wiceprzewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu (PSTPS), członkinią ISST; absolwentką podstawowego szkolenia w EMDR.
Założycielka i dyrektorka Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, które od ponad 16-ciu lat aktywnie upowszechnia wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, a także EMDR, terapii schematu, terapii przez zabawę i innych kierunków terapeutycznych.
Zajmuje się problemami osób dorosłych (chętnie pracuje z rodzicami) dostosowując stosowane metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Szczególną uwagę zwraca na zbudowanie silnej i bezpiecznej relacji psychoterapeutycznej, która umożliwia klientowi osiągnięcie zamierzonych celów. Swoją pracę kliniczną poddaje regularnej superwizji i dba o wszechstronny rozwój zawodowy. Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim.

 

 mgr Anna Igalson

Uprzejmie informujemy, że mgr Anna Igalson przebywa na urlopie do sierpnia 2020 r.

Ukończyła Wydział Psychologii (ze specjalizacją w psychoterapii) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo behawioralnym i skoncentrowaną na schematach. Jest psychoterapeutką z 15 letnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowaną przez PTTPB (certyfikat nr 130) i ISST (Certyfikat ISST nr 445-S. Prowadzi długo i krótkoterminową terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, niską samooceną, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, objawami depresji, lękami, zaburzeniami odżywiania a także zainteresowanymi rozwojem osobistym.

Prowadzi szkolenia i superwizje w ramach podyplomowej szkoły CTPB.
Regularnie poddaje swoją pracę superwizji i przestrzega zasad kodeksu etyki CTPB.

 

mgr Kinga Kałuska-Złotorowicz

Jest psychologiem i pedagogiem. Otrzymała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (nr 279). W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Od 2002 roku pracuje w zawodzie. Przez wiele lat zajmowała się terapią dzieci i rodzin. Od 2007 roku intensywnie rozwija się w terapii osób dorosłych.
Pomaga osobom, którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem, smutkiem i wstydem. Pracuje z ludźmi, którzy nie potrafią doceniać samych siebie, chcą wprowadzać pozytywne zmiany we własnym życiu i budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi.
Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii CMKP, Klinice psychiatrii wieku rozwojowego, Zespole Terapii Rodzin w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis”, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej OPTA, Fundacji „Dzieci Niczyje”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych.

 

mgr Kamilla Kucharska

Jest psychologiem i psychoterapeutą. Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB nr 8 oraz Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 324. Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej, w Polskim Towarzystwie EMDR oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Terapeuta EMDR – ukończyła zakończone certyfikatem Europejskiego Towarzystwa EMDR i Uniwersytetu w Birmingham podstawowe szkolenie w terapii EMDR (metoda desensytyzacji i ponownego przetwarzania bodźców za pomocą ruchów gałek ocznych  w radzeniu sobie z psychologiczną traumą). Praktykę terapeutyczną zdobywała podczas dwukrotnego stażu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego  Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. Prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami nastroju, z lękami, depresją, niską samooceną, z objawami stresu potraumatycznego. Pracuje również z parami w celu przezwyciężenia konfliktów i sytuacji kryzysowych, uzyskania lepszej komunikacji w związku. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zespołu stresu pourazowego.
Pracuje zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlega regularnej superwizji.

 

mgr Izabela Rek

Jest psychologiem i psychoterapeutką. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkolenie w terapii poznawczo - behawioralnej prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre. Posiada Certyfikat Terapeuty Poznawczo – Behawioralnego nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej nr 207. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.


mgr
Anna Maria Sochacka

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka wydziału psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się diagnozą i psychoterapią zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży (ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Ukończyła trzyletni staż na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Osób Dorosłych w SWZPZPOZ w Warszawie. Praca psychoterapeutyczna podlega regularnej superwizji.
mgr Marek Żebrowski

Uprzejmie informujemy, że mgr Marek Żebrowski przebywa na urlopie do października 2019 r.

Mgr psychologii, ukończył Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW), terapeuta poznawczo – behawioralny certyfikat nr 17, Superwizor – Dydaktyk w zakresie Terapii Poznawczej i Behawioralnej certyfikat nr 14 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (członek – założyciel), członek Societa Italiana di Terapia Cognitiva e Compartamentale certyfikat nr 1348. Muzykoterapeuta.
Od 20 lat psychoterapeuta, praktyk, otwarty na nowe kierunki i formy terapii, chętnie współpracujący z innymi ludźmi. Prezes Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii przy II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Główne obszary zainteresowań zawodowych to zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe i specyficzne zaburzenia obsesyjno – kompulsywne dotyczące obszaru seksualności jak i szeroko rozumianych relacji interpersonalnych. Pomimo, że nie jest terapeutą uzależnień, spora grupa jego prywatnych pacjentów to dorosłe dzieci alkoholików, z którymi efektywnie pracuje poznawczo – behawioralnie, korzystając z wiedzy i doświadczenia innych szkół, w tym obszarze. Jest współautorem:
1. 3 miesięcznego programu grupowej terapii zaburzeń osobowości, opartego o terapię CBT, a wykorzystujący dodatkowo elementy innych szkół terapeutycznych, od blisko 5 lat, o potwierdzonej skuteczności i efektywności
2. 3 miesięcznego warsztatów psychoterapeutycznych: „Ja i moje relacje z innymi”, „Ja i moje emocje” oraz „Ja, męskość a celibat”.