Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

23. Edycja szkolenia w TPB w Warszawie 2019/2023

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą propozycją programu czteroletniego w CTPB.

W programie szkolenia dedykujemy jeden rok
wyłącznie na rozwój umiejętności w
TERAPII SCHEMATÓW I PRACY Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI


Realizacja atestowanego programu jest pierwszym, kluczowym etapem
do dalszego rozwoju w kierunku ubiegania się
o Certyfikat Terapeuty Schematu International Society of Schema Therapy.


Jedyna tego typu oferta szkolenia w Polsce!ZAPRASZAMY
ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA PLANOWANE JEST NA LISTOPAD 2019 R.

Specjalistyczne, czteroletnie szkolenie prowadzone przez CTPB, przygotowuje do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB oraz do samodzielnego prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych, jednocześnie umożliwiając ubieganie się o zakontraktowanie usług z NFZ.

Dlaczego nasza oferta jest wyjątkowa?

1. Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje Dyplom CTPB;

2. Po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje Certyfikat Psychoterapeuty CTPB uprawniający do ubiegania się o zakontraktowanie usług terapeutycznych z NFZ;

3. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z kraju i zagranicy;

4. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w TPB poprzez uczestnictwo w oferowanych przez CTPB szkoleniach doskonalących oraz w Szkole Terapii Schematu otwierającej ścieżkę do ubiegania się o certyfikat w ISST.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, pedagogów, psychologów oraz absolwentów resocjalizacji. Konieczny jest czynny kontakt zawodowy z pacjentami, ponieważ w trakcie zajęć praktycznych omawiane są rzeczywiste doświadczenia terapeutyczne.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i prosimy zainteresowanych o zapisywanie się na listę.

 

Procedura kwalifikacyjna

1. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie karty zgłoszenia, skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii, medycyny, pielęgniarstwa, pedagogiki lub resocjalizacji, oraz CV na adres szkola@ctpb.pl wraz z potwierdzeniem opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł.

2. Kandydaci, którzy spełnią wstępne kryteria zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w Warszawie. Spotkania będą trwały około 50 minut. Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 180 zł.

3. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej - PKO BANK POLSKI 98 1020 1156 0000 7702 0010 7425 oraz przesłanie potwierdzenia zrealizowanych przelewów.


4. Informację o przyjęciu na szkolenie kandydat otrzyma w ciągu 10 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwszeństwo będą miały osoby, które już prowadzą praktykę kliniczną.