Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Szkolenia roczne

Wprowadzenie w życie autorskiego projektu CTPB, dotyczącego utworzenia szkoleń jednorocznych w terapii poznawczo-behawioralnej, święci swój mały jubileusz 8-lecia. Idea, wypracowana na bazie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu Szkoły Psychoterapii, zaowocowała próbą dostosowania oferty do bardziej zindywidualizowanych potrzeb odbiorców.

Organizacja szkoleń jednorocznych została pomyślana tak, aby ułatwić dostęp do kształcenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla osób z całej Polski, zdecentralizować sposób upowszechniania wiedzy w jednym z najdynamiczniej rozwijających się kierunków psychoterapii na świecie.

Taka forma szkolenia i zdobywania umiejętności skierowana jest do osób:

-zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i zdobyciem podstawowej wiedzy w ramach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a także poszerzaniem zdobytego warsztatu terapeutycznego w innym niż TPB nurcie,

-pragnących zdobyć podstawy wiedzy w TPB, które pozwolą zadecydować, czy jest to odpowiednia dla nich metoda pracy terapeutycznej i o ewentualnym zdobyciu pełnych kwalifikacji w przyszłości,

-zdecydowanych na ukończenie szkolenia jednorocznego i kontynuację (na warunkach umieszczonych poniżej) na szkoleniu prowadzącym do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty CTPB, który umożliwia ubieganie się o kontraktowanie usług psychoterapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. (link)

 

Ukończenie szkolenia rocznego niesie ze sobą następujące korzyści:

- Uzyskanie dyplomu ukończenia wydanego przez Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej,
- Uzyskanie praktycznej, konkretnej wiedzy, poznanie technik terapeutycznych oraz nabycie umiejętności potrzebnych do profesjonalnego prowadzenia terapii.

Program cyklu pomyślany jest w taki sposób by dać Państwu dodatkowe narzędzia do pracy. Wszystkie warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi poprzez analizowanie studiów przypadków, dyskusje moderowane, symulacje i analizę nagrań sesji terapeutycznych. W trakcie każdego warsztatu odbywają się praktyczne ćwiczenia metod pracy.

Uwaga! Podsumowujący egzaminacyjny test wiedzy, organizowany jest podczas końcowej części w ramach ostatnich zajęć szkolenia.

 

PRZY ODPOWIEDNIEJ LICZBIE CHĘTNYCH MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI SZKOLENIA

 

W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych kontynuacja szkolenia jest możliwa po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

  • posiadanie dyplomu lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa,
    pedagogiki, resocjalizacji
    w momencie rozpoczęcia szkolenia jednorocznego

  • pozytywnym zaliczeniu szkolenia jednorocznego,

  • pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych kontynuacja szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty CTPB odbywać się będzie w Warszawie lub w miarę możliwości w innych miastach Polski i obejmować uczestnictwo w superwizjach, warsztatach, treningach: interpersonalnym i intrapsychicznym oraz wywiązanie się uczestnika z wymogów dotyczących godzin stażu klinicznego oraz pracy psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Tryb kontynuacji szkolenia uzależniony jest od ilości zgłoszeń. W razie zgłoszenia się minimum 30 osób istnieje możliwość stworzenia odrębnej edycji w systemie 1+3(trzy lata szkolenia po ukończeniu bloku jednorocznego). W przypadku mniejszej ilości chętnych, zainteresowane osoby mogą dołączać do edycji szkoleń czteroletnich, w miarę dostępności wolnych miejsc.

 ZAPRASZAMY!