Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Cennik 23. Edycji w Warszawie

Uwaga nowość!

W programie szkolenia dedykujemy jeden rok wyłącznie
na rozwój umiejętności w

TERAPII SCHEMATÓW I PRACY Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI

Realizacja atestowanego programu jest pierwszym, kluczowym etapem
do dalszego rozwoju w kierunku ubiegania się
o Certyfikat Terapeuty Schematu International Society of Schema Therapy.
Jedyna tego typu oferta szkolenia w Polsce!

Opłata wpisowa wynosi 2580 zł
(opłata pokrywa pierwsze zajęcia wykładowo-warsztatowe i superwizyjne
oraz 22, 23 i 24 zajęcia superwizyjne)

Uwaga! Promocja!
Dla osób, które prześlą zgłoszenie do
31 sierpnia 2019 r.
w ramach promocji proponujemy bezpłatne ostatnie 25 zajęcia superwizyjne *


Jednorazowa płatność za zajęcia wykładowo-warsztatowe

780 zł

Jednorazowa płatność za zajęcia superwizyjne

450 zł

Trening interpersonalny (4 dni)

1400 zł

Trening intrapsychiczny (4 dni)

1400 zł

Egzamin:

- ocena dwóch opisów przypadków klinicznych
- ocena dwóch opisów przypadków wraz z dwoma sześćdziesięciominutowymi nagraniami sesji przeprowadzonych
z pacjentami, z dodatkowymi dokumentami
- ocena przeglądu piśmiennictwa lub wyników badań
- obsługa administracyjna CTPB


Przybliżone koszty egzaminacyjne
(dokładny koszt zostanie podany
na trzy miesiące
przed wyznaczonym terminem egzaminu)

Opłata za sprawdzenie pracy rocznej po terminie/poprawkowej

450 zł

Opłata za sprawdzenie pracy pisemnej (po niezaliczonym teście)

200 zł

Opłata za zmianę edycji lub wznowienia szkolenia

1000 zł


ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA NA ADRES szkola@ctpb.pl

*Bonifikata dotyczy osób, które wcześniej nie korzystały ze zniżki w CTPB
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

PKO BP SA 98 1020 1156 0000 7702 0010 7425