Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Cennik 18. Edycji w TPB Osób Dorosłych w Warszawie


Opłata wpisowa wynosi 2430 zł
(za pierwsze zajęcia wykładowo-warsztatowe i superwizyjne oraz trzy ostatnie zajęcia superwizyjne)
Dla osób, które przesłały zgłoszenie do 31 grudnia 2016 r.
zaoferowaliśmy bonifikatę* w wysokości 420 zł (opłata za pierwsze zajęcia superwizyjne)

 

Jednorazowa płatność za zajęcia wykładowo-warsztatowe

750 zł

Jednorazowa płatność za zajęcia superwizyjne

420 zł

Trening interpersonalny (4 dni)

1200 zł

Trening intrapsychiczny (4 dni)

1200 zł

Egzamin:

- ocena dwóch opisów przypadków klinicznych
- ocena dwóch opisów przypadków wraz z dwoma sześćdziesięciominutowymi nagraniami sesji przeprowadzonych z pacjentami,  z dodatkowymi dokumentami
- ocena przeglądu piśmiennictwa lub wyników badań
- obsługa administracyjna CTPB

Przybliżone koszty egzaminacyjne (dokładny koszt zostanie podany na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu)

Opłata za sprawdzenie pracy rocznej po terminie/poprawkowej

450 zł

Opłata za sprawdzenie pracy pisemnej (po niezaliczonym teście)

200 zł

Opłata za zmianę edycji

350 zł

* Bonifikata dotyczy osób, które wcześniej nie korzystały ze zniżki w CTPB
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378