Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Cennik 21. Edycji w TPB Osób Dorosłych w Warszawie

Uwaga nowość!

W programie szkolenia dedykujemy jeden rok wyłącznie
na rozwój umiejętności w

TERAPII SCHEMATÓW I PRACY Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI

Realizacja atestowanego programu jest pierwszym, kluczowym etapem do dalszego rozwoju w kierunku ubiegania się o Certyfikat Terapeuty Schematu International Society of Schema Therapy. Jedyna tego typu oferta szkolenia w Polsce

Opłata wpisowa wynosi 2550 zł 
(za pierwsze zajęcia wykładowo-warsztatowe i superwizyjne
oraz trzy ostatnie zajęcia superwizyjne)

Dla osób, które przesłały zgłoszenie do 31 stycznia 2018 r. 
zaoferowaliśmy bonifikatę*
w wysokości 450 zł (opłata za pierwsze zajęcia superwizyjne)
Opłata wpisowa przy bonifikacie wynosi 2100 zł


Jednorazowa płatność za zajęcia wykładowo-warsztatowe

750 zł

Jednorazowa płatność za zajęcia superwizyjne

450 zł

Trening interpersonalny (4 dni)

1200 zł

Trening intrapsychiczny (4 dni)

1200 zł

Egzamin:

- ocena dwóch opisów przypadków klinicznych 
- ocena dwóch opisów przypadków wraz z dwoma sześćdziesięciominutowymi nagraniami sesji przeprowadzonych
z pacjentami,  z dodatkowymi dokumentami
- ocena przeglądu piśmiennictwa lub wyników badań
- obsługa administracyjna CTPB


Przybliżone koszty egzaminacyjne
(dokładny koszt zostanie podany
na trzy miesiące
przed wyznaczonym terminem egzaminu)

Opłata za sprawdzenie pracy rocznej po terminie/poprawkowej

450 zł

Opłata za sprawdzenie pracy pisemnej (po niezaliczonym teście)

200 zł

Opłata za zmianę edycji lub wznowienia szkolenia

1 000 zł*Bonifikata dotyczy osób, które wcześniej nie korzystały ze zniżki w CTPB
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

PKO BP SA 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378