Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Dialog motywujący

Szkolenie Umiejętności Dialogu Motywującego - dr Konrad Ambroziak

Dialog Motywujący jest formą kontaktu klinicznego z rozmówcą skoncentrowaną na osobie
i zmierzającą do wydobycia jej wewnętrznej motywacji do zmiany. W trakcie rozmowy prowadzonej w duchu Dialogu Motywującego koncentrujemy się na sposobie postrzegania świata klientów i ich systemach wartości. W trakcie rozmowy staramy się dociec, jak wyznawane wartości przystają do chęci wprowadzenia zmiany, wzmacniamy ufność we własne siły klienta i jego gotowość do wprowadzenia zmiany. Uczestnicy szkolenia będą mieć szansę nauki umiejętności prowadzenia rozmowy w duchu Dialogu Motywującego.

Cele szkolenia:
- Wprowadzenie do założeń Dialogu Motywującego
- Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami Dialogu Motywującego
- Poznanie ducha Dialogu Motywującego
- Nauczenie się podstawowych umiejętności DM (pytania otwierające, odzwierciedlenie, podsumowania, afirmowanie)
- Doskonalenie umiejętności DM
- Zastosowania Dialogu Motywującego w praktyce klinicznej

 Wprowadzenie do Dialogu Motywującego (10 godzin)
1.Czym nie jest Dialog Motywujący – negatywne praktyki
2.Dwanaście sposobów rozmowy, która nie jest słuchaniem
3.Definicja „oporu”. „Opór” a odruch naprawiania
4.Podstawowe założenia Dialogu Motywującego
5.Trzy składniki motywacji: ważność, ufność, gotowość
6.Duch Dialogu Motywującego
7.Wprowadzenie do transteoretycznego modelu zmiany
8.Cztery zasady Dialogu Motywującego – wyrażanie empatii, rozwijanie rozbieżności, wykorzystywanie oporu i rozwijanie rozbieżności

Nauka podstawowych umiejętności rozmowy motywującej – WIOSŁA (OARS) (10 godzin)
1.Ćwiczenie umiejętność słuchania niewerbalnego
2.Wprowadzenie do myślenia empatycznego
3.Formułowanie odzwierciedleń prostych
4.Typy odzwierciedleń: odzwierciedlenia proste i odzwierciedlenia złożone (odzwierciedlanie wyolbrzymione, odzwierciedlenie uczuć, odzwierciedlenie ujmujące obie strony problemu, odzwierciedlenie prawdziwego znaczenia)
5.Podsumowania
6.Wprowadzenie do afirmowania
7.Zadawanie pytań otwartych

Rozwijanie umiejętności w Dialogu Motywującym (20 godzin)
1.Ćwiczenie podstawowych umiejętności w Dialogu Motywującym - wiosła
2.Rozpoznawanie mowy zmiany i mowy potrzymania
3.Postępowanie z oporem
4.Praca z ambiwalencją
5.Wydobywanie i odpowiadanie na mowę zmiany

Doskonalenie umiejętności Dialogu Motywującego (20 godzin)
1.Wzmacnianie wiary we własne możliwości
2.Otwarcie sesji lub tematu
3.Udzielanie informacji, wyrażanie niepokoju, dawanie rad
4.Negocjowanie planu leczenia
5.Planowanie wprowadzenia zmiany
6.Doskonalenie umiejętności Dialogu Motywującego w praktyce klinicznej