Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Internet - uzależnienie

Nazwane również patologicznym nadużywaniem Internetu jest jedną z nowych form uzależnień, a raczej zaburzeń kontroli nad własnym zachowaniem. W Polsce obserwujemy stale narastanie liczby osób uzależnionych. Problem ten dotyczy też coraz młodszych osób. Samo w sobie uzależnienie nie jest szkodliwe tak jak uzależnienie od substancji, jednak wtórne jego skutki mogą powodować poważne problemy życiowe a nawet skutki zdrowotne. W Polsce nie wystąpiły dotychczas przypadki śmiertelne wynikające z całkowitego zaniedbania potrzeb życiowych, ale były już przypadki odebrania uzależnionym od Internetu rodzicom praw rodzicielskich.

Objawy uzależnienia

Nie każda osoba, która przez dużą ilość czasu korzysta z Internetu jest uzależniona.

Odpowiedź pozytywna na pięć poniższych pytań świadczy zdaniem Kimberly Young, autorki pionierskich badań w tej dziedzinie, o uzależnieniu:

 • czy czujesz się zaabsorbowany Internetem (myślisz o poprzednich, bądź następnych pobytach w sieci)?
 • czy czujesz potrzebę używania Internetu przez coraz dłuższe okresy czasu?
 • czy wielokrotnie miałeś nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub zaprzestania korzystania z Internetu?
 • czy czułeś się niespokojny, markotny, zirytowany, przygnębiony, gdy próbowałeś ograniczać czas w Internecie lub zaprzestać korzystania z niego?
 • czy pozostajesz w sieci dłużej niż pierwotnie planowałeś?
 • czy ryzykujesz utratę ważnych relacji, prac, możliwości kariery lub nauki z powodu Internetu?
 • czy oszukałeś kogoś z rodziny, bliskich lub terapeutów, aby ukryć narastający problem Internetu?
 • czy używasz Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu na pogorszony nastrój (uczucia bezradności, winy, lęku, depresji)?


Czasami trudno rozpoznać uzależnienie ukryte pod dobrymi wymówkami, należą do nich:

 • Internet to tańszy sposób na poznawanie ludzi,
 • nie mam innego kontaktu z moimi znajomy bo mieszkają zbyt daleko,
 • ja wcale nie spędzam czasu w Internecie, ja tylko pracuję.

Skutki uzależnienia


Utrzymujące się zmiany w funkcjonowaniu osoby dotkniętej uzależnieniem od Internetu mogą wywołać następujące skutki:

 • problemy w pracy aż do jej utraty,
 • obniżenie statusu materialnego,
 • kryzysy małżeńskie,
 • kryzysy rodzinne (aż do utraty praw rodzicielskich),
 • izolację społeczną (u młodych osób często niemal całkowitą),
 • obawy wycieńczenia organizmy związane z niedożywieniem i brakiem snu,
 • zwiększenie podatności na choroby somatyczne (choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i układu kostno-mięśniowego, choroby oczu, choroby przewodu pokarmowego, infekcje, itp.).

Przyczyny uzależnienia

Przyczyny uzależnienia nie zostały jednoznacznie określone. Wiele koncepcji wskazuje na negatywne wydarzenia w dzieciństwie.

Podatność na uzależnienie zwiększają następujące cechy:

 • niskie kompetencje społeczne, zwłaszcza w obszarach nawiązywania kontaktu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w nim,
 • neurotyczność rozumiana jako skłonność do wyolbrzymionego lub nieadekwatnego reagowania emocjami,
 • wysoka potrzeba aprobaty społecznej,
 • wielkość sieci społecznej,
 • ważne wydarzenia życiowe,
 • bolesne doświadczenia w dzieciństwie lub wcześniejsza patologia i niedostosowanie,
 • istotny jest też okres korzystania z Internetu; w nałóg częściej popadają początkujący.

Rokowania i leczenie

W części przypadków uzależnienie od Internetu mija samoistnie, pomocna może też być pomoc bliskich. W sytuacjach poważniejszych związanych z silną izolacją społeczną lub znaczącym zaawansowaniem objawów jedyną metodą jest psychoterapia. Za najskuteczniejszą w tym zaburzeniu uznaje się terapię poznawczo-behawioralną. Nie jest rozwiązaniem podejście abstynencje, jakie stosuje się do alkoholizmu lub narkomanii, gdyż Internet dla coraz większej liczby osób jest niezbędnym narzędziem pracy, a konieczność jego używania w różnych obszarach będzie rosła. Głównym celem terapii jest odzyskanie kontroli nad używaniem Internetu.