Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Kontraktowanie usług psychoterapeutycznych przez NFZ po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty CTPB

Uprzejmie informujemy, że certyfikaty psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego wydawane przez CTPB uprawniają do wykonywania zawodu psychoterapeuty na terenie Polski i jednocześnie do ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ. 
                                                                                                                                                                                          
Dnia 05.03.2012 roku Dyrektor CTPB, Magdalena Gulcz, otrzymała potwierdzenie w imiennym piśmie Ministerstwa Zdrowia, przesłanym do wiadomości Pani Horanin-Bawor, Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ, że szkolenie prowadzone przez CTPB, oraz proces certyfikacji, spełniają kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia:

„(...)Analiza załączonych do pisma dokumentów jednoznacznie wskazuje, iż Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzi szkolenie metodą mającą zastosowanie w terapii zaburzeń psychicznych, które obejmuje przyjętą w ww. przepisie liczbę godzin oraz wydaje zaświadczenie, które potwierdza ukończenie szkolenia na zasadach o kreślonych w przedmiotowym przepisie. Oznacza to, iż osoba posiadająca zaświadczenie zwane dalej „ certyfikatem psychoterapeuty” wydane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej jest uprawniona do ubiegania się o możliwość realizowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu psychoterapii finansowanych ze środków publicznych, pod warunkiem posiadania wykształcenia sprecyzowanego w pkt 1 definicji osoby prowadzącej psychoterapię.”

Link do pisma - strona 1, strona 2 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do CTPB, uprzejmie informujemy, że z pisma Ministerstwa Zdrowia jednoznacznie wynika, iż NFZ uznaje certyfikaty uzyskane po ukończeniu szkolenia realizowanego przez podmiot szkolący wymieniony z nazwy w piśmie Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z niniejszym pismem i rozporządzeniem Ministra Zdrowia certyfikat może przyznać podmiot, który przeprowadza szkolenie. Nie istnieje zatem możliwość nadawania certyfikatów honorowanych przez NFZ po ukończeniu szkolenia w innym podmiocie szkolącym.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia [Dz. U. z 2013 r., poz. 1386 ze zm.] ukończenie szkolenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty, uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ.
Szczegóły dotyczące rodzajów kontraktowanych usług znajdują się w zarządzeniu Nr 65/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17.10.2011.