Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Książka "Depresja"

Recenzja książki Depresja - Davida Westbrooka (pobierz)

Książka ma białą okładkę, zawiera 60 stron (16 rozdziałów). 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI: „DEPRESJA” DAVIDA WESTRBOOKA

1. Zamówienie książki są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres szkola@ctpb.pl
- Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu wpłaty na konto.
- Po rejestracji wpłaty klient dostaje e-mailem informacje o przyjęciu zamówienia.
2. Do każdego zakupu wystawiany jest rachunek zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu (Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, liczba książek)
Na rachunku będzie tytuł książki oraz kwota powiększona o koszty wysyłki. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury. Klient nie może anulować zamówienia jeśli został wystawiony rachunek lub kiedy zamówienie zostało wysłane.
3. Płatności:
- Przelewem nr konta PKO BP 98 1020 1156 0000 7702 0010 7425
- Gotówką przy odbiorze osobistym
4. Koszty:
Cena 1 egz. Książki – 15 zł brutto
Koszt przesyłki na terenie Polski – 7 zł brutto
Koszt przesyłki na terenie UE – 25 zł brutto
5. Przesyłka jest realizowana przez Pocztę Polską. Nie wysyłamy książek za pobraniem oraz nie wysyłamy pocztą kurierską.
6. Czas realizacji zamówienia: 14 dni od daty wpłynięcia przelewu
7. Odbiór osobisty – ul. Wilcza 28 lok 21 w Warszawie, w godzinach 9:00-16:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu)
8. Nie udzielamy telefonicznych informacji o książce, zamówieniu i przesyłce.
9. Reklamacje:
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztowa pod adres ul. Wilcza 28 lok 21, 00-544 Warszawa.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (rachunek).

Przetwarzanie danych osobowych:

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa).
2) Z Centrum można się kontaktować w następujący sposób: (a) listem przesłanym na adres: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa); (b) za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@ctpb.pl; (c) telefonicznie: 608-058-549.
3) Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane: (a) w celu wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną w związku ze złożonym zamówieniem, lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO); (b) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych określonych w tych przepisach (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO); (c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak obrona i dochodzenie roszczeń, cele wewnętrzne związane ze świadczonymi usługami i prowadzeniem działalności gospodarczej, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4) Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Centrum: (a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą mieć dostęp do tych danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków; (b) podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, obsługi płatności); (c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; (d) dostawcom usług informatycznych; (e) podmiotom, które mogą żądać przekazania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5) Dane osobowe przetwarzane: (a) w celu zawarcia i wykonania umowy – będą przechowywane przez Centrum przez czas trwania tej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z tą umową (np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - zgodnie z okresem ich przedawnienia określonym w przepisach prawa); (b) w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę z mocy obowiązujących przepisów prawa – będą przechowywane przez Spółkę do momentu wypełnienia tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać te dane; (c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – będą przechowywane przez Spółkę do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.
6) Przysługuje Pani / Panu: (a) prawo dostępu do danych osobowych; (b) prawo sprostowania danych osobowych; (c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); (d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w Artykule 20 RODO). Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Centrum (dane kontaktowe Centrum podano w punkcie 2) powyżej)
7) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia i wykonania umowy, a konsekwencją odmowy podania Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia i wykonania umowy.


Zamówienia książki prosimy kierować na adres:
szkola@ctpb.pl