Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Organizacja zajęć 18. Edycji w Warszawie

Szkolenia rozpoczęło się w styczniu 2017 roku.

W ramach całego 4 letniego cyklu szkoleniowego odbywa się 25 dwudniowych zajęć wykładowo-warsztatowych, 25 zajęć superwizyjnych, 2 czterodniowe treningi (interpersonalny oraz intrapsychiczny).

Zajęcia wykładowo-warsztatowe i superwizyjne odbywać się będą nie częściej niż raz na miesiąc. W miesiącach wakacyjnych zajęcia odbywać się mogą w pierwszy weekend lipca lub ostatni weekend sierpnia.

Materiały szkoleniowe udostępniane będą w formie elektronicznej.

Program szkolenia obejmuje:

RODZAJ ZAJĘĆ

DODATKOWE INFORMACJE

Zajęcia wykładowo-warsztatowe

sobota i niedziela od 9:00 do 16:30

Zajęcia superwizyjne poświęcone kształtowaniu umiejętności psychoterapeutycznych
[dwie (bez piątku) lub trzy grupy]

Zajęcia superwizyjne: piątek 12:00-19:30 lub sobota 9:00-16:30 lub niedziela 9:00-16:30

Pierwsze zajęcia dla wszystkich grup: piątek 9:00-16:30

Istnieje obowiązek prowadzenia dzienniczka superwizji przez cały okres trwania szkolenia.

Psychoterapia własna

psychoterapia grupowa:

70 godzin - treningi (interpersonalny oraz intrapsychiczny) odbywane w ramach szkolenia.

psychoterapia indywidualna:

co najmniej 50 godzin psychoterapii indywidualnej.

Zajęcia należy odbyć w czasie trwania czteroletniego szkolenia - zaliczane są na podstawie zaświadczenia. 

Staż kliniczny

Praca kliniczna obejmująca co najmniej 450 godzin pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub psychoterapeuty, w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Praca kliniczna jest poddawana stałej superwizji w ośrodku stażowym.

Zajęcia stażowe należy odbyć podczas trwania czteroletniego szkolenia.
Zaliczane są doświadczenia stażowe zdobyte w placówkach na podstawie zaświadczenia od kierowników ośrodków.

Praktyka psychoterapeutyczna

Prowadzenie pacjentów w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją w czasie szkolenia. Praktyka obejmuje cały okres szkolenia.