Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

INFORMACJE O SZKOLE

 

 

Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej powstało 17 lat temu jako pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i od początku swojej działalności skupiło się na kształceniu umiejętności psychoterapeutycznych z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej otworzyła swoje podwoje w 2002 roku; od tamtej pory wykształciliśmy około 500 psychoterapeutów z Polski i zagranicy.

Zorganizowaliśmy już 25 edycji czteroletnich szkoleń w TPB, w tym szkolenia w terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, przygotowujących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i samodzielnego uprawiania psychoterapii.

Naszym głównym celem jest nauczanie umiejętności psychoterapeutycznych na poziomie, który nie odbiega od poziomu w najlepszych ośrodkach światowych. Stąd, od początku naszego funkcjonowania, oparliśmy realizację programów Szkoły na ścisłej współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre w Wielkiej Brytanii, oraz na szeregu doskonałych specjalistach z Polski oraz innych krajów, w których od dekad prężnie rozwija się nurt terapii poznawczo-behawioralnej.

Przez wszystkie lata naszej działalności staramy się dostosowywać ofertę szkoleniową do stale ewoluującego sektora psychoterapii i rosnącego zapotrzebowania na zdobywanie umiejętności terapeutycznych w kierunkach o eksperymentalnie potwierdzonej skuteczności. Nie tylko zatem niezmiennie gwarantujemy wysoką jakość naszych usług, ale też kształtujemy na bieżąco program szkoleniowy tak, aby zapewnić uczestnikom merytoryczne przygotowanie na poziomie, który nie odbiega od przygotowania w uznanych światowych ośrodkach.

Jako pierwsze w Polsce CTPB włączyło do swojej oferty edukacyjnej nieznane wcześniej na krajowym rynku, ogromnie dynamicznie rozwijające się na świecie, kierunki terapii poznawczej : Terapię Schematu(TS) (link) oraz Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) (link)

Program Szkoły jest dostosowany do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, dotyczącym uzyskiwania specjalizacji w psychoterapii.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 140, poz. 1146 z późn. zm. [Dz.U. 2012 nr 0 poz. 346 z dnia 21 marca 2012 r., Załącznik nr 3] ukończenie szkolenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty, uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ.
Szczegóły dotyczące rodzajów kontraktowanych usług znajdują się w zarządzeniu Nr 65/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17.10.2011 (
link)

Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego wydawany przez CTPB uprawnia do wykonywania zawodu psychoterapeuty na terenie Polski i jednocześnie do ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ.