Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Praca z pacjentami z zaburzeniami osobowości

Praca z pacjentami z zaburzeniami osobowości

Zajęcia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających pracować terapeutycznie z pacjentami dorosłymi, przejawiającymi zaburzenia osobowości lub rysy osobowościowe.

INFORMACJE OGÓLNE

Na zajęciach poruszane będą zagadnienia charakterystyki poszczególnych zaburzeń osobowości, ich etiologii oraz rozpoznawania. Omówiona zostanie specyfika  pracy z osobami z zaburzeniami osobowości. Zaprezentowane i przećwiczone zostaną wybrane techniki i sposoby radzenia sobie z trudnościami w pracy terapeutycznej z tą grupą pacjentów.

WYKŁADOWCA

dr Agata Kudlik: Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (nr 391), a także certyfikat Oxford Cognitive Therapy Centre, potwierdzający teoretyczne i praktyczne umiejętności psychoterapeutyczne. Posiada sześcioletnie doświadczenie kliniczne, zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim oraz w Szpitalu MSWiA. Od 2013 pracuje w Centrum Terapii Dialog, gdzie prowadzi terapię indywidualną dorosłych.

CELE SZKOLENIA

Ogólny cel:

Nabycie/Doskonalenie umiejętności pracy terapeutycznej z pacjentami przejawiającymi zaburzenia osobowości

 Cele szczegółowe:

 • Poznanie charakterystyki poszczególnych zaburzeń osobowości
 • Poznanie specyfiki pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości
 • Poznanie narzędzi umożliwiających diagnozę zaburzeń osobowości
 • Poznanie i przećwiczenie metod oraz technik pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzeniami osobowości
 • Budowanie wrażliwości i radzenie sobie z powszechnymi trudnościami w pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzeniami osobowości
 • Uwrażliwienie na udział własnych schematów w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości

PROGRAM SZKOLENIA

Program obejmuje:

 • Charakterystykę zaburzeń osobowości
 • Etiologię zaburzeń osobowości
 • Ocenę i diagnozę zaburzeń osobowości
 • Ogólne zasady i cele w terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości
 • Wybrane techniki terapeutyczne w pracy z zaburzeniami osobowości

- Techniki poznawcze

- Techniki behawioralne

- Techniki emocjonalne

 • Relację terapeutyczną w terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości
 • Rolę terapeuty i uwrażliwienie na własne schematy w procesie terapii

STRUKTURA SZKOLENIA

Realizacja programu szkolenia ma charakter  teoretyczny  (wykład) i praktyczny  (ćwiczenia). Elementem ćwiczeń są doświadczenia własne wykładowcy, w tym analiza schematów poznawczych, praca z własnymi automatycznymi myślami jak również doświadczenia związane z pracą kliniczną studentów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń osobowości (rysów osobowości) u pacjentów
 • Zdobycie umiejętności w zakresie technik pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzeniami osobowości
 • Radzenie sobie z trudnościami w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości
 • Wgląd w charakterystykę relacji terapeutycznej jako narzędzia diagnozy i pracy z zaburzeniami osobowości
 • Wgląd w znaczenie własnych uczuć i struktur poznawczych terapeuty w pracy z zaburzeniami osobowości

METODY SZKOLENIOWE

 • Wykład/prezentacja,
 • Studium przypadku/ przykłady z praktyki klinicznej
 • Ćwiczenia w podgrupach i parach,
 • Wspólna analiza materiałów,
 • Prezentacja audiowizualna, 
 • Burza mózgów
 • Dyskusje
 • Odgrywanie ról