Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Przygotowanie do coming out

Temat warsztatu „Przygotowanie do coming out: poznawczo-behawioralna praca z osobami LGBTQ* nad samoakceptacją”

Propozycja sylabusa

Cele szkolenia: 

1.Uzyskanie bogatej wiedzy teoretycznej na temat pracy psychologicznej z użyciem technik poznawczo-behawioralnych z osobami LGBTQ w zakresie samowiedzy, ugruntowywania poczucia własnej tożsamości i samoakceptacji
2. Ćwiczenie praktyczne umiejętności z użyciem bogatego materiału klinicznego.
3. Omówienie zagadnień:
• orientacje psychoseksualne – definicje.
• zmiany w jawności i postawach wobec przejawów ludzkiej psychoseksualności
• „Fakty przeciwko mitom o lesbijkach i gejach”
• Recypatia – wewnętrzny świat przeżyć psychoterapeuty
• Cele pracy, plan działania, hipotezy jawne i niejawne, weryfikacja, pogłębianie kontaktu
• Coming out jako element procesu samoakceptacji.
• Z empatią do świata przeżyć wewnętrznych –  niska samoocena, lęk przed odrzuceniem, autoagresja, napięcie, osamotnienie.
• Specyficzne problemy terapeutyczne w pracy z osobami LGBTQ – omówienie, przykłady kliniczne
• Poznawcze przygotowanie do coming out – proces krok po kroku
• Praca z rodzicami osób homoseksualnych/LGBTQ po ujawnieniu
• Coming out w innych relacjach (praca, przyjaciele, media)
4. Crossdressing – ukryta kobiecość, ukryta męskość
5. Ćwiczenia praktyczne elementów terapii poznawczo-behawioralnej z wykorzystaniem materiałów klinicznych – planowanie sesji, praca nad uwewnętrznioną homofobią klienta, praca z NAM, planowanie coming out.
– ćwiczenia praktyczne w parach lub podzespołach wybranych (licznych) elementów prezentacji teoretycznej
– ćwiczenie pracy terapeutycznej z modelowanym przypadkiem (odgrywanym przez prowadzącą)

Korzyści z uczestnictwa 

Uzyskanie bogatej wiedzy merytorycznej na temat przejawów ludzkiej psychoseksualności w aspekcie LGBTQ oraz pracy psychologicznej i terapii poznawczo-behawioralnej dla osób homoseksualnych/LGBTQ.
Nabycie i przećwiczenie praktycznych umiejętności terapeutycznych w pracy poznawczej z osobami LGBTQ.
Zapoznanie się z bogatym materiałem klinicznym i możliwość ćwiczenia na przykładach praktyki klinicznej.
Bezpieczne warunki do pogłębienia pracy własnej/szczególne uwzględnienie danych z recypatii terapeuty.

Metody prowadzenia warsztatu 
• Wykład/prezentacja,
• Studium przypadku/ przykłady z praktyki klinicznej
• Ćwiczenia w podgrupach i parach,
• Wspólna analiza materiałów, 
• Aktywna dyskusja
• Aranżowane scenki

Odbiorca szkolenia 
Psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej (??)  

Czas trwania warsztatu 
18 godzin, warsztat dwudniowy, 2x9 godzin dydaktycznych

Ilość osób w grupie 
10-20 osób

Materiał/wyposażenie sali 
Rzutnik, flipchart

Zakres warsztatu
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z bogatą wiedzą teoretyczną dotyczącą pracy poznawczo-behawioralnej w aspekcie orientacji psychoseksualnej z osobami z grupy LGBTQ. Będą mieli możliwość zgłębić własne ukryte przekonania, ujawnić je i przepracować (praca nad danymi z recypatii). Poznają narzędzia terapeutyczne przydatne do pracy nad samowiedzą i samoakceptacją w związku z ujawnianiem orientacji psychoseksualnej. Odnosząc się do licznych przykładów z pracy klinicznej będą mieli możliwość ćwiczenia trudniejszych aspektów pracy terapeutycznej. W praktycznych ćwiczeniach zweryfikują i ugruntują wiedzę merytoryczną. .
Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania się do podjęcia profesjonalnej poznawczo-behawioralnej pracy psychologicznej z osobami LGBTQ.

*LGBTQ – lesbijki, geje, biseksualistki/ści, transeksualistki/ści, queers