Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus TPB zaburzeń psychotycznych

Opis i zakres: Warsztat poświęcony leczeniu utrzymujących się objawów psychotycznych: zarówno pozytywnych (halucynacje wzrokowe, słuchowe, synestetyczne urojenia ksobne, wielkościowe, wpływu), jak i negatywnych (apatia, wycofanie z aktywności inne). Warsztat oparty jest na stosowanych od lat 90 XXw. procedurach przebadanych klinicznie i z efektami stosowanymi jako alternatywa i wspomaganie tradycyjnych metod psychofarmakologicznych.

Propozycja sylabusa

Zakres:
• Deficyty poznawcze w schizofrenii – wstęp poświęcony ubytkom jak i specyficznemu przetwarzaniu treści w psychozach i schizofrenii – mini- wykład plus fragment filmu
• Zniekształcenia poznawcze w psychozach
• Modele rozumienia urojeń (Bentall, 1990) halucynacji wg Bentalla i Slade’a (1988).  Model podatności na stres (stress-vulnerability model)
• Modyfikacja poznawcza urojeń i uporczywych halucynacji
• Program leczenia schizofrenii dla oddziałów dziennych Turkingtona (2002)
• Strategie radzenia sobie z halucynacjami
• Strategie behawioralne radzenia sobie z objawami negatywnymi (techniki problem solving, tygodniowe dzienniczki aktywności, planowanie zadań (action-plany), check-listy, strategie dopingowe, Tarrier, 1992, inne)
• Zapobieganie nawrotom poprzez uczenie się objawów prodromalnych (zwiastujących)
• Prezentacja badań z użyciem nowoczesnych technik NMR do selekcji pacjentów do terapii cbt

Bibliografia podstawowa 
• Bentall, R. P. „From cognitive studies of psychosis to cognitive-behaviour therapy for psychotic symptoms. W: G. Haddock and Peter D. Slade„Cognitive-Behavioual Interventions with Psychotic Disorders”. 1997,Routledge: London, New York
• Chadwick, P, Birchwood, M. „Cognitive therapy for voices” W: G. Haddock and Peter D. Slade (red)„Cognitive-Behavioual Interventions with Psychotic Disorders”. 1997,Routledge: London, New York
• Kingdon, D, Turkington, D. (red). The case study guide to cognitive- behavior therapy for psychosis. Wiley and sons, 2002
• Kumari, V. i inni. „Dorsolateral prefrontal cortex activity predics responsivness to CBT of schizophrenia. Biological Psychiatry;  2009; 66: 594-602.

Czas trwania 2 dni – 18 godzin dydaktycznych