Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Ramowy program 6. Edycji w Warszawie


6. Edycja Specjalistycznego Czteroletniego Szkolenia
w Terapii Poznawczo-Behawioralnej
zaburzeń u Dzieci i Młodzieży (2016-2020)

 

 

Lp.

Temat

Data treningu (czwartek godz. 9.00-19.00,
piątek, sobota i niedziela godz. 8.00-18.00) 

1.

Trening interpersonalny

Grupa I: 27-30 kwietnia 2017 r.
Grupa II: 8-11 czerwca 2017 r.

2.

Trening intrapsychiczny

 Grupa I: 27-30 czerwca 2019 r.
Grupa II: 27-30 czerwca 2019 r.


Terminy składania prac rocznych 

I praca roczna  4-5 listopada 2017 r. 
II praca roczna grudzień 2018 r. 
III praca roczna wrzesień 2019 r. 
IV praca roczna marzec 2020 r.I Rok szkolenia - zajęcia wykładowo-warsztatowe 2016/2017 

Lp.

Temat warsztatu (g. 9.00-16.30)

Prowadzący warsztat

Data warsztatu (sobota i niedziela)

1.

Zagadnienia prawne i etyczne w Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Konrad Ambroziak

22-23 października 2016

2.

Wywiad i formułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej

Bożena Ozimek

19-20 listopada 2016

3.

Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie treści poznawczych

Bożena Ozimek

17-18 grudnia 2016

4.

Trening umiejętności w terapii poznawczo-behawioralnej

Agnieszka Madej

14-15 Stycznia 2017

5.

Terapia Schematu dzieci i młodzieży

Christpher Loose

17-19 lutego 2017

6.

Terapia poznawczo-behawioralna depresji

Kinga Kałuska-Złotorowicz

18-19 marca 2017

7

Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzeń lękowych

Agnieszka Madej

22-23 kwietnia 2017

8.

Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego 

Patrick Smith

20-21 maja 2017

9.

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania

Anna Igalson

17-18 czerwca 2017

10.

Terapia poznawczo-behawioralna Zespołu Aspergera

Bożena Ozimek

1-2 lipca 2017

 

I rok szkolenia - superwizje 2016/2017

1.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych w godzinach 9:00-16:30

Magdalena Gulcz

26 czerwca 2016

2

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Magdalena Gulcz

29, 30 października 2016

3.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Magdalena Gulcz

27, 28 maja 2017II rok szkolenia - zajęcia wykładowo-warsztatowe
 2017/2018 

Lp.

Temat warsztatu (g. 9.00-16.30)

Prowadzący warsztat

Data warsztatu (sobota i niedziela)

11.

Trening umiejętności rodzicielskich

Agnieszka Madej

26-27 sierpnia 2017

12.

 Terapia poznawczo-behawioralna ADHD

Katarzyna Fibak

23-24 września 2017

13.

Terapia Poznawczo-behawioralna zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych

Kinga Kałuska-Złotorowicz

28-29 października 2017

14.

Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna (ICD-10)

CTPB

25-26 listopada 2017

15.

Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia

CTPB

9-10 grudnia 2017

16. 

Terapia Poznawczo-Behawioralna  wybrane podejścia i interwencje terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu

Bożena Ozimek

27-28 stycznia 2018

17.

Dialog motywujący cz.I

Urszula Grodzka

17-18 lutego 2018 

18.

Dialog motywujący cz. II

Urszula Grodzka

17-18 marca 2018

19.

Terapia Schematów w trudnościach w obszarze seksualności

prof. Eshkol Rafaeli i dr Ofer Maurer
Izrael

21-22 kwietnia 2018

 

II rok szkolenia - superwizje 2017/2018

4.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

CTPB

16-17 września 2017 r.

5.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

CTPB

4-5 listopada 2017

6.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Anna Igalson
Agnieszka Madej

20.01.2018 gr.I 
14.01.2018 gr.II

7.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:   
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

 

Anna Igalson
Agnieszka Madej

24.03.2018 gr.I
11.03.2018 gr.II

8.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Anna Igalson
Agnieszka Madej

9.06.2018 gr.I
17.06.2018 gr.II


 

III rok szkolenia - zajęcia wykładowo-warsztatowe 2018/2019

Lp.

Temat warsztatu (g. 9.00-16.30)

Prowadzący warsztat

Data warsztatu (sobota i niedziela)

20.

Terapia zabawą

Kinga Kałuska Złotorowicz

19-20 maja 2018

21

„Analiza własnego warsztatu pracy terapeutycznej w kontekście wymogów terapii poznawczo-behawioralnej

Agnieszka Madej

30.06-1.07 2018

22.

Terapia rodzin w podejściu systemowym

Maria Kasprowicz

25-26 sierpnia 2018

23.

Terapia Poznawczo-Behawioralna ofiar przemocy

Kinga Kałuska Złotorowicz

6-7 października 2018

24.

Terapia Poznawczo Behawioralna w stanach zagrożenia zdrowia i życia: praca z myślami samobójczymi i zachowaniami autoagresywnymi nastolatków

Alicja Ciszewska

24-25 listopada 2018

 

 Zasady pisania artykułów naukowych oraz podstawowe informacje na temat prowadzenia badań w TPB

Ludmiła Zając-Lamparska

15-16 grudnia   2018III rok szkolenia - s
uperwizje 2018/2019

9.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Anna Igalson
Agnieszka Madej

15.09 2018 gr.I
16.09.2018 gr.II

10.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Rotacja
Agnieszka Madej
Bożena Ozimek

3.11.2018 gr.I
4.11.2018 gr.II

11.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Agnieszka Madej
Bożena Ozimek

26.01.2019 gr.I
27.01.2019 gr.II

12.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Agnieszka Madej
Bożena Ozimek

23.02.2019 gr.I
24.02.2019 gr.II

13.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Agnieszka Madej
Bożena Ozimek

 

20.04.2019 gr.I
28.04.2019 gr.II

14.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Agnieszka Madej
Bożena Ozimek

18.05.2019 gr.I
26.05.2019 gr.II

 

15.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Agnieszka Madej
Bożena Ozimek

 

08.06.2019 gr.I
16.06.2019 gr.IIIV rok szkolenia - superwizje 2019/2020

16.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

ROTACJA
Konrad Ambroziak
gr.I oraz gr.II

28.09.2019 gr.I
29.09.2019 gr.II

17.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Konrad Ambroziak

26.10.2019 gr.I
27.10.2019 gr.II

18.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Konrad Ambroziak

30.11.2019 gr.I
01.12.2019 gr.II

19.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

Konrad Ambroziak

 

14.12.2019 gr.I
15.12.2019 gr.II

20.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

CTPB

styczeń 2020

21.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

CTPB

luty 202

22.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

CTPB

marzec 2020

23.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

CTPB

kwiecień 2020

24.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

CTPB

maj 2020

25.

Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych do wyboru:
I grupa – sobota 9:00 - 16.30
II grupa - niedziela 9.00 - 16:30

CTPB

czerwiec 2020