Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Ramowy program 7. Edycji w Warszawie

Uwaga nowość! 
 
W programie szkolenia dedykujemy dwa  zajęcia dotyczące

TERAPII SCHEMATÓW  DZIECI I MŁODZIEŻY ich realizacja odbywa się według programu akredytowanego przez International Society of Schema Therapy (ISST).

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne, które  umożliwią Państwu dalsze kształcenie do Certyfikatu Terapeuty Schematu Dzieci i Młodzieży  ISST. 
 


Lp. Temat Data treningu (czwartek-niedziela)
1. Trening interpersonalny gr. I 2020 r.
gr. II 2020 r.
gr. III 2020 r.
2. Trening intrapsychiczny  

I rok szkoleniazajęcia wykładowo - warsztatowe 2019

Lp. Temat warsztatu
(g. 9.00-16.30)
Prowadzący warsztat Data zajęć (sobota-niedziela)
Podstawowa wiedza i umiejętności w psychoterapii poznawczo- behawioralnej 
1. Wywiad w  terapii poznawczo-behawioralnej Bożena Ozimek  
2. Formułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej Bożena Ozimek  
3.

Prawo i zagadnienia etyczne w psychoterapii 

Beata Szynkaruk  
4. Dialog motywujący w terapii dzieci i modzieży Urszula Grodzka  
5. Dialog motywujący w procesie diagnostycznym Urszula Grodzka  
6. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne w terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży Kinga Kałuska -Złotorowicz  
7. Terapia poznawczo-behawioralna ADHD ze szczególnym uwzględnieniem rodziców Bożena Ozimek  
8. Praca z treściami poznawczymi Knga Kałuska - Złotorowicz   
9. Trening umiejętności w terapii poznawczo-behaworalnej Agnieszka Madej   
10 Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna (ICD -10) Ewa Urbanowicz  

I rok szkolenia - superwizje 2019

Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:
I grupa - piątek 13:00 - 20:30
II grupa – sobota 9:00 - 16:30
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30
Grupy superwizjne Data superwizji
1. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
2. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
3. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
4. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  

II rok szkoleniazajęcia wykładowo-warsztatowe 2020

Lp. Temat warsztatu (g. 9.00-16.30) Prowadzący warsztat Data warsztatu (sobota i niedziela)
11. Standardy leczenia zaburzeń psychicznych i farmakoterapia Ewa Urbanowicz  
12. Terapia poznawczo-behawioralna depresji Kinga Kałuska - Złotorowicz  
13. Terapia poznawczo-behawioralna dla zaburzeń lękowych Bożena Ozimek  
14. Terapia poznawczo-behawioralna dla zespołu stresu pourazowego Alicja Ciszewska  
15. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania  Anna Igalson  
16. Terapia poznawczo-behawioralna Zespołu Aspergera Bożena Ozimek  
17. Terapia poznawczo-behawioralna - wybrane podejścia i interwencje terapeutyczne dla dzieci ze spektrum Autyzmu Bożena Ozimek  
18. Terapia poprzez zabawę Kinga Kałuska - Złotorowicz  
19. Analiza własnego warsztatu pracy terapeutycznej w kontekście wymogów terapii poznawczo-behawioralnej Agnieszka Madej  
20. Terapia poznawczo-behawioralna ofiar przemocy Kinga Kałuska - Złotorowicz  


II rok
szkolenia - superwizje 2020

Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych:
I grupa - piątek 13:00 - 20:30
II grupa – sobota 9:00 - 16:30
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30 
Grupy superwizjne Data superwizj
5. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
6. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
7. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
8. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
9. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  

 

III rok szkolenia - zajęcia wykładowo-warsztatowe 2021

Lp. Temat warsztatu (g. 9.00-16.30) Prowadzący warsztat Data warsztatu (sobota i niedziela)
21. Terapia schematów dzieci i młodzieży (część 1) Christof Loose  
22. Terapia poznawczo-behawioralna w stanach zagrożenia zdrowia i życia: praca z myślami samobójczymi i zachowaniami autoagresywnymi nastolatków Alicja Ciszewska  
23. Terapia schematów dzieci i młodzieży (część 2) Christof Loose  
24. Zasady pisania artykułów naukowych oraz podstawowe informacje na temat prowadzenia badań w terapii poznawczo-behawioralnej Monika Dębczyńska  III rok szkolenia - superwizje
2021 

Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych: 
I grupa - piątek 13:00 - 20:30 
II grupa – sobota 9:00 - 16:30 
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30
Grupy superwizjne Data superwizji
10. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
11. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
12. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
13. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
14. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
15. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
16. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
17. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  


IV rok szkolenia -
 zajęcia wykładowo - warsztatowe 2022

Lp. Temat warsztatu 
(g. 9.00-16.30)
Prowadzący warsztat Data warsztatu (sobota i niedziela)
25. Terapia systemowa w pracy z rodziną Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej  

IV rok szkolenia - superwizje 2022
 
Lp. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych: 
I grupa - piątek 13:00 - 20:30 
II grupa – sobota 9:00 - 16:30 
III grupa - niedziela 9:00 - 16:30
Grupy superwizjne Data superwizji 
18. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
19. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
20. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
21. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
22. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
23. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
24. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  
25. Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych I, II, III  


ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA NA ADRES szkola@ctpb.pl