Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Staże

Staż dla studentów

 

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaprasza na półroczny program stażu dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa oraz medycyny.

Zapraszamy osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy związanej z pomaganiem w nurcie poznawczo-behawioralnym. Podczas stażu zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne pozwalające na rozwój kompetencji w zakresie budowania relacji, umiejętności aktywnego słuchania oraz empatycznego kontaktu z osobami zgłaszającymi się po pomoc.

Staż obejmuje trzy obszary tematyczne:

 • kontakt w sytuacji pomagania, 
 • samoświadomość  własnych zasobów, możliwości i ograniczeń ujawniających  się, gdy jesteśmy w roli osoby pomagającej,
 • planowanie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego związanego z niesieniem szeroko rozumianej pomocy i wsparcia.

Celami stażu są:

 • przygotowanie do prowadzenia profesjonalnej rozmowy ukierunkowanej na niesienie pomocy,
 • wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania empatycznej, ciepłej  i autentycznej relacji,
 • obserwacja i zrozumienie swojego funkcjonowania w grupie stażowej,
 • rozpoznanie osobistych treści poznawczych ujawniających się w sytuacji pomagania,
 • pomoc w planowaniu indywidualnego rozwoju zawodowego.

Program stażu obejmuje:

 • zajęcia wykładowo-warsztatowe,
 • pracę własną wykonywaną poza zajęciami,
 • spotkania indywidualne.


Przebieg stażu:

Uczestnicy stażu poznają metody i strategie nawiązywania i budowania profesjonalnej relacji z osobą zgłaszającą się po pomoc. Będą mieli szansę praktycznie rozwijać umiejętności aktywnego i uważnego słuchania, empatycznego wczuwania się i autentycznej obecności w kontakcie. Integralnym elementem programu stażowego będzie praca własna polegająca na przygotowaniu nagrań wideo prezentujących własne umiejętności trenowane na warsztatach. Studenci będą przygotowywać nagrania, które będą omawiane na zajęciach grupowych. Duży nacisk zostanie położony na pogłębienie samowiedzy i samoświadomości siebie w sytuacjach związanych z niesieniem pomocy. Dzięki praktycznym ćwiczeniom – symulacjom odgrywanym w małych grupach, stażyści będą mieli szansę uzyskania informacji zwrotnych na temat własnej pracy. Pozwoli to również na wydobycie swoich mocnych stron i uczenie się jak w optymalny sposób wykorzystywać swoje zasoby i możliwości, by służyły one tworzeniu dobrych relacji z pacjentem. Odrębnym tematem będzie warsztat poświęcony etycznym aspektom zawodu psychologa. Na podstawie realnych przypadków omówione zostaną  dylematy etyczne z którymi spotykamy się w pracy, zasady którymi warto się kierować i aspekty pełnionej roli, które powinniśmy rozważyć.

 

Zajęcia będą prowadzone przez psychologów, psychoterapeutów i trenerów z wieloletnim doświadczeniem .

O przyjęciu na staż decyduje indywidualna  rozmowa wstępna.

Spotkania grupy stażowej odbywać się będą raz w miesiącu w Warszawie w godz. 9.00-16.30.

Udział w stażu jest płatny i wynosi 250 zł za miesiąc.