Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Zachowania trudne w szkole

Tytuł szkolenia: Zachowania trudne w szkole - metody modyfikacji
Prowadzący: Agnieszka Madej (psycholog)

Propozycja sylabusa

Przegląd zagadnień:

Czym są zachowania trudne -  wprowadzenie
Przyczyny zachowań problemowych
Nauka o zachowaniu i jej implikacje
Zasady modyfikacji zachowań
Techniki stosowane w pracy z zachowaniami problemowymi
Trendy zagraniczne jako uzasadnienie sugerowanych metod
"Trochę matematyki" czyli równanie klasowe
Jak "złowić" dziecko czyli metody na współpracę
Skuteczne pochwały
Rodzaje pochwał
Alternatywy wobec "karania"
Nagrody
Systemy punktowe
Skuteczne polecenia
Polecenia zmodyfikowane
Praca z uczniem z ADHD
Agresja - jak sobie z nią radzić
Metoda obserwacji zachowania jako podstawa przyszłej zmiany

Warsztat ten przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi w systemie oświaty (nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni). Stanowi przegląd metod i sposobów radzenia sobie z zachowaniami problemowymi prezentowanymi przez dzieci w środowisku szkolnym. Zastosowanie omawianych technik nie ogranicza się jednak wyłącznie do systemu klasowego, ale znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennych relacjach z dzieckiem w środowisku rodzinnym.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu co oznacza, iż uczestnicy będą proszeni o dzielenie się własnymi doświadczeniami oraz pracę własną (praca w grupach, praca indywidualna).