Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus ABC w TPB

Temat szkolenia „ABC Terapii Poznawczo-Behawioralnej (TPB) - podstawowe metody pracy poznawczej i behawioralnej”

Propozycja sylabusa

Cele warsztatu:
• Przedstawienie podstawowej wiedzy teoretycznej na temat poziomów treści poznawczych oraz zniekształceń poznawczych
• Przedstawienie metod pracy umożliwiających identyfikowanie oraz weryfikowanie negatywnych automatycznych myśli
• Przećwiczenie w praktyce poznanych metod pracy terapeutycznej 

Korzyści z uczestnictwa: Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą:
• potrafili identyfikować i weryfikować treści poznawcze odpowiedzialne za dyskomfort emocjonalny pacjentów
• potrafili rozpoznawać i korygować zniekształcenia poznawcze
• planować i wprowadzać techniki terapeutyczne, mające na celu uwiarygodnienie oraz utrwalenie zdrowych treści poznawczych

Odbiorca szkolenia Psycholodzy, psychiatrzy oraz pedagodzy
Czas trwania 2 x 9 godzin dydaktycznych

Warsztat będzie składał się z:
• części teoretycznej (przekazanie podstawowej wiedzy istotnej dla identyfikowania i weryfikacji negatywnych automatycznych myśli)
• części praktycznej – obejmującej praktyczne ćwiczenie prezentowanych metod pracy terapeutycznej (praca z NAM, eksperymenty behawioralne, techniki korygowania błędów poznawczych)

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi (studia przypadków, praca w grupach, dyskusje moderowane, symulacje, nagrania sesji).