Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Choroby somatyczne

Temat szkolenia:  Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach somatycznych i psychosomatycznych

Propozycja sylabusa

Cele warsztatu:
przedstawienie podstawowej wiedzy na temat związków psychosomatycznych oraz somatopsychicznych
• zapoznanie uczestników z najczęstszymi problemami i zaburzeniami psychicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym
• zapoznanie uczestników z odmiennościami pracy poznawczo-behawioralnej w przypadku chorych somatycznie
• przedstawienie technik pracy przydatnych w pracy z osobami chorymi somatycznie i psychosomatycznie
• przećwiczenie w praktyce poznanych metod pracy terapeutycznej

Korzyści z uczestnictwa. Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą:
• potrafili rozpoznawać psychiczną składową dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów chorych somatycznie
• potrafili dopasować techniki pracy terapeutycznej do stanu psychicznego i somatycznego pacjentów oraz ustalić optymalny plan terapii
• stosować techniki psychoterapeutyczne przydatne we wspomaganiu leczenia medycznego chorób somatycznych

Odbiorca szkolenia Psycholodzy, psychiatrzy oraz pedagodzy
Czas trwania 2 x 9 godzin dydaktycznych

Warsztat będzie składał się z:
• części teoretycznej (przekazanie podstawowej wiedzy istotnej dla pracy terapeutycznej z pacjentami chorującymi somatycznie – modele zależności psychika-ciało, podstawowe problemy psychiczne, fazy adaptacji do choroby i ich zaburzenia, podstawy psychoneuroimmunologii)
• części praktycznej – obejmującej praktyczne ćwiczenie prezentowanych metod pracy terapeutycznej:
- elementy Racjonalnej Terapii Zachowania
- praca z wyobraźnią
- praca nad lękiem przed śmiercią
- identyfikowanie i praca nad korzyściami wtórnymi z choroby
- planowanie aktywności
- wzmacnianie witalności
- radzenie sobie ze stresem związanym z chorobą
- elementy interwencji kryzysowej

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi (studia przypadków, praca w grupach, dyskusje moderowane, symulacje, nagrania sesji).