Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Depresja

Temat szkolenia "Leczenie depresji w podejściu poznawczo-behawioralnym"

Propozycja sylabusa

Cele warsztatu:
- Przekazanie najnowszej wiedzy teoretycznej dotyczącej problemu depresji oraz sposobu prowadzenia sesji terapeutycznych w ujęciu poznawczo-behawioralnym
- Praktyczne zapoznanie się uczestników zajęć z technikami terapeutycznymi stosowanymi w leczeniu
 
Korzyści z uczestnictwa: Dzięki w/w celom każdy uczestnik:
- Rozszerzy swoją wiedzę nt. podejścia poznawczo-behawioralnego w psychoterapii
- Będzie potrafił stosować specyficzne procedury poznawczo - behawioralne w terapii depresji (dzienniczek depresji, dzienniczek aktywności, zapis myśli)
 
Odbiorca szkolenia Psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy, pielęgniarki i inne osoby zawodowo pracujące z chorymi na depresję.

Liczba osób w grupie 10-20 osób

Uczestnicy otrzymają Materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa

Zakres warsztatu: Warsztat będzie składał się z części teoretycznej: przekazanie podstawowej wiedzy nt. podejścia poznawczo-behawioralnego w terapii depresji oraz części praktycznej, w której będą ćwiczone przez uczestników techniki poznawcze i behawioralne zmierzające do rozwiązania występującego problemu pacjenta. Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi (studia przypadku, analiza doświadczenia, dyskusje moderowane).