Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Patologiczny Perfekcjonizm

Temat szkolenia  „Patologiczny perfekcjonizm w TPB” 

Propozycja sylabusa

Cele warsztatu:
- Zapoznanie uczestników z koncepcją patologicznego perfekcjonizmu, w którym samoocena uzależniona jest od osiągnięć i wysokich standardów, bez względu na negatywne konsekwencje
- Diagnoza i leczenie perfekcjonizmu w zaburzeniach z osi I (zaburzenia jedzenia, depresja, OCD)
- Diagnoza i strategie pracy auto krytycyzmu i obwiniania się w zaburzeniach osobowości
 
Korzyści z uczestnictwa: Dzięki w/w celom uczestnicy:
- Poszerzą wiedzę o poznawczo-behawioralną analizę perfekcjonizmu klinicznego
- Nauczą się ustalać i przeprowadzać interwencje adresujące perfekcjonizm
- Przećwiczą nowe strategie pracy 
 
Odbiorcy szkolenia: pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy 
Czas trwania 2 X 9 godzin dydaktycznych = 18 h
Liczba osób w grupie: 10-15 osób
Wyposażenie sali: Rzutnik, flipchart

Plan warsztatu: 
- Wprowadzenie do koncepcji perfekcjonizmu klinicznego
- Omówienie założeń teoretycznych i zastosowania klinicznego
- Omówienie i przećwiczenie specyficznych technik stosowanych w pracy terapeutycznej w zaburzeniach I i II osi
- Ilustracje kliniczne omawianych zagadnień