Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Racjonalna Terapia Zachowania

Temat warsztatu: Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) 

Propozycje sylabusa

Cele warsztatu:
• przedstawienie podstawowej wiedzy teoretycznej na temat racjonalnej terapii zachowania (RTZ) jako psychoterapii należącej do nurtu poznawczo-behawioralnego
• zapoznanie z zasadami zdrowego myślenia
• zapoznanie uczestników z techniką pracy z przekonaniami jako podstawową metodą pracy terapeutycznej w RTZ
• przedstawienie technik pracy przydatnych w utrwalaniu zdrowszych przekonań
• przedstawienie możliwości zastosowania RTZ w pracy z różnymi problemami i zaburzeniami
• przećwiczenie w praktyce poznanych metod pracy terapeutycznej 

Korzyści z uczestnictwa: Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą:
• potrafili rozpoznać treści poznawcze odpowiedzialne za niepożądane emocje i zachowania
• potrafili znaleźć alternatywny – zdrowszy sposób myślenia, sprzyjający pożądanym emocjom i zachowaniom
• zastosować RTZ w swojej praktyce klinicznej oraz w celu lepszego radzenia sobie ze stresem w życiu codziennym – swoim i swoich pacjentów
 
Odbiorca szkolenia: Psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy, pracownicy socjalni oraz studenci powyższych kierunków
Czas trwania: 3 x 9 godzin dydaktycznych

 

Warsztat będzie składał się z:
• części teoretycznej (przekazanie podstawowej wiedzy istotnej dla sprawnego stosowania RTZ)
• części praktycznej – obejmującej praktyczne ćwiczenie prezentowanej metody pracy terapeutycznej

Metody prowadzenia zajęć:  Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi (studia przypadków, praca w grupach, dyskusje moderowane, symulacje, nagrania sesji).