Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 20, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel.: 22-848-22-64,
tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus TPB lęku społecznego

Temat szkolenia Terapia poznawczo- behawioralna lęku społecznego

Propozycja sylabusa

Cele warsztatu 
• przedstawienie wiedzy teoretycznej na temat zastosowania terapii poznawczo- behawioralnej w leczeniu fobii i lęku społecznego
• przedstawienie praktycznych metod pracy terapeutycznej w ujęciu poznawczo- behawioralnym.

Korzyści z uczestnictwa: 
• Poznanie kryteriów diagnostycznych lęku społecznego  wg. DSM IV
• Poznanie   technik  poznawczych i behawioralnych identyfikujących i redukujących problem ( według modelu Clarka &Wellsa)
• Zdobycie praktycznych  umiejętności stosowania specyficznych  strategii terapeutycznych  zgodnych ze standardami postępowania w przypadku fobii i lęku społecznego  według procedur psychoterapii .

Odbiorca szkolenia: Psycholodzy, psychiatrzy interesujący się pracą z pacjentami cierpiącymi  z powodu objawów fobii i lęku społecznego, znający podstawy terapii poznawczo- behawioralnej

Czas trwania 9.00-16.30

Liczba osób w grupie 10-20 osób

Uczestnicy otrzymają: Materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa

Zakres warsztatu  
• Obraz kliniczny lęku społecznego
• Edukacja i wspieranie świadomości pacjenta w jaki sposób czynniki poznawcze i behawioralne wpływają na wzrost i utrzymywanie się lęku społecznego
• Redukcja zachowań zabezpieczających podczas sytuacji wywołujących lęk
• Modyfikacja negatywnej oceny  w sytuacjach społecznych ( werbalne informacje zwrotne, nagrania wideo, zbieranie dowodów poprzez ocenę rzeczywistych zachowań innych)
• Przeniesienie uwagi z czynników wewnętrznych takich jak monitorowanie swoich doznań somatycznych, negatywnych myśli samooceniających na sytuację zewnętrzną
• Zaniechanie analizy i oceny interakcji społecznych przed i po wydarzeniu
• Modyfikacja ukrytych nieprzystosowawczych założeń i przekonań na temat siebie i na temat znaczenia negatywnej oceny ze strony innych.

Uczestnicy w sposób aktywny, przy pomocy różnego rodzaju ćwiczeń grupowych zapoznają się z praktycznym zastosowaniem terapii .