Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Uzależnienia chemiczne

Temat warsztatu „Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień chemicznych” Agata Engel-Bernatowicz,

Cele szkolenia *Przegląd problematyki uzależnień:
* Nadużywanie środków psychoaktywnych – tradycyjne spojrzenie na problematykę uzależnienia
* Podwójna diagnoza – uzależnienia i inne zaburzenia psychiczne
* Poznawczy model uzależnienia w odniesieniu do uzależnień chemicznych – terapia alkoholizmu, uzależnienia od narkotyków, uzależnienie od nikotyny
* Dlaczego trudno porzucić nałóg, mimo, że rodzi problemy? Jak terapia może pomóc?
* Teoria i terapia uzależnień – warstwy przekonań, sekwencja przekonań, przekonania wzajemnie sprzeczne, sytuacje wyzwalające
*Kontrola głodu: Zrozumieć świat pacjenta – zrozumieć świat głodu

*Relacja terapeutyczna i motywacja do zmiany (zaufanie, granice, wiarygodność, współpraca, partnerstwo, poczucie własnej wartości)
* Cele terapii i ambiwalencja pacjenta
* Studium przypadku i konceptualizacja poznawcza (Skala Depresji Becka, Skala Lęku Becka, Skala Przekonań Dysfunkcjonalnych, Skala Przekonań Dotyczących Używania Substancji, Skala Przewidywania Nawrotów)
* Struktura sesji terapeutycznej w ujęciu PB
* Nrzędzia terapeutyczne (dialog sokratejski, identyfikacja i modyfikacja przekonań, technika opadającej strzały „Downward Arrow Technique”, reatrybucja odpowiedzialności, dziennik myśli, praca z wizualizacją)
* Techniki behawioralne (planowanie aktywności, eksperymenty, technika odwracania ról, relaksacja, sport, kontrola czynników spustowych)
* Radzenie z pragnieniem i przymusem
*Elementy interwencji kryzysowej;
* Praca z depresją, złością i lękiem, ryzyko zachowań „S”
*„Kajzerka poznawcza” w odniesieniu do uzależnień – sytuacje, myśli, emocje, głód, zachowanie a konsumpcja substancji
 
* Uzależnienia a inne problemy życiowe. Co było pierwsze?
Problemy małżeńskie, zawodowe, w relacjach, stres
* Obniżona tolerancja frustracji
* Problem kontroli, trening asertywności
* Zapobieganie nawrotom

* Uzależniona osobowość - poszukiwanie źródeł spełnienia poza Ja
13 zniekształceń uzależnionej osobowości:
* samotność, * brak, *osądzanie innych, *potrzeba doskonałości,
*atak i agresja, * lęk przed przeszłością i przyszłością, *poczucie winy, *lęk przed karą, *obwinianie, *rywalizacja, *zależność, *zewnętrzne źródła wartości, *potrzeba kontroli – terapeutyczna praca nad restrukturyzacją przekonań
* 10 podstawowych przekonań osobowości uzależnionej
* Przekonania uzależnionej osobowości a konflikt w relacji

Korzyści z uczestnictwa * Uzyskanie bogatej wiedzy merytorycznej na temat teorii i terapii PB uzależnień chemicznych 
* Nabycie i przećwiczenie praktycznych umiejętności pracy z osobą uzależnioną chemicznie
* Zapoznanie się z bogatym materiałem klinicznym (liczne studia przypadku)  i możliwość ćwiczenia na przykładach praktyki klinicznej oraz na bazie prezentacji audiowizualnej (nagranie video pracy z klientem) 

Metody prowadzenia warsztatu 
-Wykład/prezentacja,
-Studium przypadku/ przykłady z praktyki klinicznej
-Ćwiczenia w podgrupach i parach,
-Wspólna analiza materiałów,
-Prezentacja audiowizualna, 
-Aktywna dyskusja, współpraca grupowa, burza mózgów

Odbiorca szkolenia 
Osoby  pracujące z osobami uzależnionymi chemicznie - terapeuci, psychologowie, pedagodzy

Czas trwania warsztatu 
16 godzin, warsztat dwudniowy, 2x8 godz.

Ilość osób w grupie 

Materiał/wyposażenie sali 
Rzutnik, flipchart, rzutnik multimedialny

Zakres warsztatu  
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z teorią poznawczo-behawioralną dotyczącą pracy z osobami uzależnionymi chemicznie; Będą mieli możliwość oswojenia się z podejściem poznawczo-behawioralnym w pracy z osobami uzależnionymi i metodami stosowanymi w tej szkole terapeutycznej. Uczestniczyć będą w licznych ćwiczeniach pozwalających praktycznie zweryfikować i ugruntować wiedzę merytoryczną.

Będą mieli możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania się do udzielenia profesjonalnej pomocy psychologicznej osobie uzależnionej chemicznie oraz zaplanowania procesu terapeutycznego od pierwszej do ostatniej sesji.