Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Uzależnienia niechemiczne

Temat warsztatu „Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień niechemicznych” Agata Engel-Bernatowicz


Cele szkolenia Przegląd problematyki uzależnień:
* Nadużywanie środków psychoaktywnych – tradycyjne spojrzenie na problematykę uzależnienia
* Podwójna diagnoza – uzależnienia i inne zaburzenia psychiczne
* Poznawczy model uzależnienia w odniesieniu do uzależnień niechemicznych
* Dlaczego trudno porzucić nałóg, mimo, że rodzi problemy? Jak terapia może pomóc?
Teoria i terapia uzależnień – warstwy przekonań, sekwencja przekonań, przekonania wzajemnie sprzeczne, sytuacje wyzwalające

*Relacja terapeutyczna i motywacja do zmiany (zaufanie, granice, wiarygodność, współpraca, partnerstwo)
* Studium przypadku i konceptualizacja poznawcza (Skala Depresji Becka, Skala Lęku Becka, Skala Przekonań Dysfunkcjonalnych, Skala Przekonań Dotyczących Używania Substancji, Skala Przewidywania Nawrotów)
*Struktura sesji terapeutycznej w ujęciu PB, cele terapeutyczne, relacja, dialog sokratejski,
* Identyfikacja przekonań; * Radzenie z pragnieniem i przymusem
* Elementy interwencji kryzysowej; * Praca z depresją, złością i lękiem

* Nowe uzależnienia jako obsesje-natręctwa (diagnoza OCD)
* Uzależnienie od internetu (internet addiction disorder)
* Internet między normalnością a patologią
* Uzależnienie a zależność
* PIU (Problematic Internet Use) – koncepcje PB
* Trans dysocjacyjny przed monitorem
* Wirutalny seks i jego wpływ na rodzinę i dzieci
* CRA – Cyber Relational Addiction
* Młodzież jako grupa ryzyka
* Strategie PB w leczeniu (Internet Addiction Disorter)

* Uzależnienie od pracy „pracoholizm” – rozpoznawanie work addiction
* Zasięg zjawiska, konstruowanie przypadku – podłoże uzależnienia od pracy, zaburzenia poznawcze, kluczowe wydarzenia z dzieciństwa, ucieczka od problemów osobistych
* Praca jak narkotyk
* Uzależnienie od pracy jako proces
* Małżonkowie i dzieci pracoholików
* Terapia

* Uzależnienie od seksu – definicja i cechy, objawy, diagnoza
* Skutki uzależnienia od seksu i terapia

* Sexual Addiction Screening Test

* Uzależnienia emocjonalne – Love Addiction
* Cechy uzależninia emocjonalnego
* Korelacja ze stresowymi zaburzeniami pourazowymi

* Uzależnienie od telefonu komórkowego
* Cechy uzależnienia, rodzaje uzależnienia
* Uzależnienie od SMS
* Czy jesteś uzależniony od telefonu komórkowego?

* Natręctwo kupowania/compulsive buying
* Problematyka natręctwa, kryteria i narzędzia diagnostyczne podłoże zaburzenia
* Rozkład natręctwa kupowania ze względu na płeć
* Portret kompulsywnego nabywcy
* Diagnoza, leczenie, grupy samopomocowe

* Zapobieganie nawrotom

* Uzależniona osobowość - poszukiwanie źródeł spełnienia poza Ja
13 zniekształceń uzależnionej osobowości:
* samotność, * brak, *osądzanie innych, *potrzeba doskonałości,
*atak i agresja, * lęk przed przeszłością i przyszłością, *poczucie winy, *lęk przed karą, *obwinianie, *rywalizacja, *zależność, *zewnętrzne źródła wartości, *potrzeba kontroli – terapeutyczna praca nad restrukturyzacją przekonań
* 10 podstawowych przekonań osobowości uzależnionej
* Przekonania uzależnionej osobowości a konflikt w relacji

Korzyści z uczestnictwa * Uzyskanie bogatej wiedzy merytorycznej na temat teorii i terapii PB uzależnień niechemicznych 
* Nabycie i przećwiczenie praktycznych umiejętności pracy z osobą uzależnioną niechemicznie
* Zapoznanie się z bogatym materiałem klinicznym (liczne studia przypadku)  i możliwość ćwiczenia na przykładach praktyki klinicznej oraz na bazie prezentacji audiowizulanej (nagranie video pracy z klientem) 

Metody prowadzenia warsztatu 
-Wykład/prezentacja,
-Studium przypadku/ przykłady z praktyki klinicznej
-Ćwiczenia w podgrupach i parach,
-Wspólna analiza materiałów,
-Prezentacja audiowizualna, 
-Aktywna dyskusja, współpraca grupowa, burza mózgów

Odbiorca szkolenia 
Osoby  pracujące z osobami uzależnionymi niechemicznie - terapeuci, psychologowie, pedagodzy

Czas trwania warsztatu 
18 godzin dydaktycznych, warsztat dwudniowy, 2x9 godz.

Ilość osób w grupie 

Materiał/wyposażenie sali 
Rzutnik, flipchart, rzutnik multimedialny

Zakres warsztatu  
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowatorską teorią dotyczącą pracy z osobami uzależnionymi niechemicznie; Będą mieli możliwość oswojenia się z podejściem poznawczo-behawioralnym w pracy z osobami uzależnionymi i metodami stosowanymi w tej szkole terapeutycznej. Uczestniczyć będą w licznych ćwiczeniach pozwalających praktycznie zweryfikować i ugruntować wiedzę merytoryczną.

Będą mieli możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania się do udzielenia profesjonalnej pomocy psychologicznej osobie uzależnionej niechemicznie oraz zaplanowania procesu terapeutycznego od pierwszej do ostatniej sesji.