Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży

Temat szkolenia: TPB zaburzeń lękowych u dzieci - Bożena Ozimek

Propozycja sylabusa
 
Cele warsztatu 
• Przedstawienie wiedzy teoretycznej na temat zaburzeń lękowych diagnozowanych u dzieci i  zastosowania terapii poznawczo behawioralnej w leczeniu  tych zaburzeń
• Zapoznanie z metodami pracy terapeutycznej w ujęciu poznawczo behawioralnym z uwzględnieniem specyfiki pracy z dziećmi

Korzyści z uczestnictwa
• Poznanie kryteriów diagnostycznych zaburzeń lękowych u dzieci wg DSM IV
• Poznanie  technik terapeutycznych  stosowanych w leczeniu zaburzeń  lękowych u dzieci
• Zdobycie praktycznych umiejętności stosowania specyficznych strategii terapeutycznych adresowanych do dzieci z zaburzeniami lękowymi

Odbiorca szkolenia: Psycholodzy, psychiatrzy, osoby związane z pracą psychologiczno- pedagogiczną z dziećmi,  zainteresowane problematyką zaburzeń lękowych u dzieci

Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych

Liczba osób w grupie - Do 20 osób

Uczestnicy otrzymają - Materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa

Zakres warsztatu 
• Wprowadzenie do TPB z  uwzględnieniem specyfiki TPB z  dzieckiem
• Lęki rozwojowe  i techniki radzenia sobie z nimi
• Przyczyny i czynniki  podtrzymujące rozwój zaburzeń lękowych u dzieci
• Lęk separacyjny, fobie, zaburzenie obsesyjno kompulsyjne, lęk społeczny, lęk uogólniony i lęk przed szkołą  i in. –  ogólne zasady i specyficzne formy leczenia
• Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach grupowych pozwalających zapoznać się z technikami terapii   w oparciu o materiał kliniczny