Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Psychoedukacja w pracy ze stresem

Temat szkolenia: "Psychoedukacja i techniki radzenia sobie ze stresem wykorzystywane w pracy z klientem/pacjentem w terapii poznawczo-behawioralnej" 

Propozycja sylabusa

Cele:
• Psychoedukacja na temat stresu – jak edukować klientów, pacjentów;
• Poznanie technik poznawczych i behawioralnych wykorzystywanych w pracy ze stresem;
• Rozwój umiejętności wprowadzania i stosowania technik poznawczych i behawioralnych (relaksacja, techniki oddechowe) w pracy z pacjentem;

Korzyści:
• Poprawa efektywności pracy z klientem i/lub z pacjentem

Zakres warsztatu:
Blok I
• Przedstawienie się prowadzącej i uczestników,
• ćwiczenie przełamujące lody,
• cele, korzyści z warsztatów,
• agenda,
• pre-test

Blok II
Czym jest stres
• burza mózgów w podgrupach,
• prezentacja na forum,
• wykład interaktywny o eustresie, dystresie,
• „historia z epoki kamienia łupanego”,
• wewnętrzne i zewnętrzne źródła stresów,
• ćwiczenie „piłeczki” .

Blok III
Rozpoznawanie własnych sygnałów - analiza doświadczenia przy użyciu tabeli

Blok IV
Strategie reakcji na stres
• ćwiczenie „nacisk”,
• test radzenia sobie ze stresem

Blok V
Edukacja pacjentów/klientów w trakcie sesji lub warsztatów
• jak prowadzić psychoedukację,
• wskazanie co zwiększa, a co zmniejsza skuteczność edukacji na podstawie teorii uczenia się osób dorosłych (cykl Kolba)

Blok VI
Metody radzenia sobie ze stresem
o Narzędzia poznawcze radzenia sobie ze stresem – perspektywa, planowanie, rozwiązywanie problemów,
o Narzędzia behawioralne- relaksacja, ćwiczenia oddechowe, wizualizacja – ćwiczenie metod

Blok VII
Podsumowanie,
• post-test,
• informacje zwrotne od uczestników,
• wypełnienie ankiet ewaluacyjnych


Metody pracy: Aktywne, wymagające dużego zaangażowania się ze strony uczestników
Czas trwania: 2x9 godzin dydaktycznych
Liczba osób w grupie: Max 15 osób
Materiały/wyposażenie sali: Rzutnik, flipchart
Odbiorca szkolenia: Psycholodzy, Psychiatrzy oraz Pedagodzy