Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Terapia par

Temat warsztatu „Poznać i zrozumieć swój związek: poznawczo-behawioralna terapia par i małżeństw”

Propozycja sylabusa

Cele szkolenia 
1. Uzyskanie bogatej wiedzy teoretycznej (w odniesieniu do przykładów praktycznych) na temat poznawczo-behawioralnej terapii par. Przegląd technik poznawczych w pracy z parą i ich praktyczne ćwiczenie.

• Para, związek – definiowanie.
• Z empatią: Pary w kryzysie - bolesny proces psychoterapii. Wykorzystanie technik kognitywnych również dla umacniania dobrze funkcjonujących związków.
• Małżeński taniec” – Pierwsze spotkanie z parą. Rozpoznanie. Osobowość partnerów (problemy osobowościowe). Ustalanie planu terapii.
• Terapeutyczne porozumienie/przymierze – szczególne uwzględnienie kontraktu, jasne zasady, partnerska relacja jako podstawa pracy w terapii poznawczo-behawioralnej
• „Trzy poziomy poznawcze – myśli automatyczne – ukryte założenia – schematy/ założenia elementarne (core believes ).
• „Rozbrajamy kajzerkę”:  nazywanie myśli, poznawanie uczuć, reakcji ciała i śledzenie zachowań obojga/obu partnerów/partnerek. Szczególne ukierunkowanie terapii poznawczo-behawioralnej, m.in:
• Dysfunkcyjne przekonania (modyfikacja sposobu myślenia z szacunkiem dla emocji – analiza dowodów potwierdzających i negujących przekonania)
• Ukryte przekonania – historia rodzin pochodzenia partnerów
• Wzajemne oczekiwania i ich ujawnianie.
• Smutek czy gniew? Lęk czy złość? - Poznawanie emocji ukrytych w diadzie.
• Zniekształcenia poznawcze, np - nierealistyczne oczekiwania, błędne atrybucje , NAT’s (negatywne automatyczne myśli) – przekształcanie i testowanie myśli automatycznych; myśli alternatywne
• Szczególne problemy przy dodatkowych obciążeniach medycznych.
• Psychoedukacja i nauka samodzielnej kontroli destrukcyjnych interakcji przez parę. Skupienie na bieżących problemach.

2. Poznawcze aspekty treningu komunikacyjnego.

3. Krok po kroku: Poznanie struktury poznawczej terapii par z uwzględnieniem sytuacji specjalnych (np. sytuacje kryzysowe, zdrada, przemoc, choroba, rozstanie). Przekształcanie obszarów problemowych z użyciem narzędzi terapii poznawczej.

4. Możliwość licznych ćwiczeń praktycznych
• analiza przypadków klinicznych,
• wspólne oglądanie materiałów źródłowych wraz z grupową dyskusją,
• ćwiczenia praktyczne w parach lub podzespołach wybranych/licznych elementów prezentacji teoretycznej

Korzyści z uczestnictwa 
Uzyskanie bogatej wiedzy merytorycznej na temat terapii poznawczo-behawioralnej dla par i małżeństw.
Nabycie i przećwiczenie praktycznych umiejętności terapeutycznej pracy poznawczej z parą/małżeństwem.
Zapoznanie się z bogatym materiałem klinicznym i możliwość ćwiczenia na przykładach praktyki klinicznej.

Metody prowadzenia warsztatu 
• Wykład/prezentacja,
• Studium przypadku/ przykłady z praktyki klinicznej
• Ćwiczenia w podgrupach i parach,
• Wspólna analiza materiałów,
• Prezentacja audiowizualna,
• Aktywna dyskusja

Odbiorca szkolenia 
Osoby pracujące psychologicznie i terapeutycznie z parami/małżeństwami. Psychologowie i psychoterapeuci, pracownicy ośrodków socjoterapeutycznych.

Czas trwania warsztatu 
18 godzin, warsztat dwudniowy, 2x9 godzin dydaktycznych

Ilość osób w grupie 
10-20 osób

Materiał/wyposażenie sali 
Rzutnik, flipchart, rzutnik multimedialny

Zakres warsztatu  
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z bogatą teorią dotyczącą terapii poznawczo-behawioralnej par i małżeństw. Poznają aspekty teorii i praktyki kluczowe dla tego nurtu terapeutycznego. Poznają liczne narzędzia terapeutyczne wykorzystywane podczas pracy poznawczo-behawioralnej. Prześledzą wszystkie etapy procesu terapeutycznego i jego strukturę. Przyswoją zasady kontaktu i kontraktu terapeutycznego.
Praktyczne doskonalenie umiejętności: Uczestnicy wezmą udział w licznych ćwiczeniach pozwalających praktycznie zweryfikować i ugruntować wiedzę merytoryczną.
Dzięki szkoleniu Uczestnicy będą mieli możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania się do podjęcia profesjonalnej poznawczo-behawioralnej pracy terapeutycznej z parami/małżeństwami i nabycia umiejętności poprowadzenia jej od pierwszej do ostatniej sesji (- przy konieczności dalszego ugruntowania wiedzy i pogłębionych ćwiczeń pod opieką superwizyjną).