Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Trauma

CO TO JEST ZDARZENIE TRAUMATYCZNE?

Każdy z nas prawdopodobnie doświadczył w życiu niejednego bolesnego lub stresującego wydarzenia. I choć sytuacje te były trudne i przykre, to na ogół potrafiliśmy sobie z nimi poradzić. Są jednak wśród nas osoby, które przeżyły coś na tyle przerażającego i bolesnego, że całkowicie zawiodły znane im sposoby radzenia sobie w takich przypadkach. Doświadczenie to wiązać się mogło ze śmiercią, okaleczeniem, zagrożeniem nienaruszalności fizycznej własnej osoby lub kogoś innego. Mógł to być gwałt, napaść, pożar, wypadek, widok czyjejś nagłej śmierci, zetknięcie się z przemocą lub okrucieństwem albo jakieś inne zdarzenie, podczas którego osoby te czuły się całkowicie bezradne, przeżywały grozę, silny strach lub rozpacz. Tego typu zdarzenia określa się mianem zdarzeń traumatycznych.

NASTĘPSTWA ZDARZEŃ TRAUMATYCZNYCH

Osoby, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń, odczuwają nie tylko ich fizyczne konsekwencje (śmierć bliskich, straty materialne, kalectwo). Niejednokrotnie zmagają się one z problemami natury psychicznej, które mogą utrzymywać się bardzo długo i w poważny sposób zakłócać funkcjonowanie. Wyróżnić można trzy grupy problemów związanymi z następstwami traumy.

1. Doświadczanie traumatycznego zdarzenia ciągle na nowo:

 • nawracające, natrętne wspomnienia urazu,
 • koszmarne sny,
 • złudzenie, że zdarzenie ponownie ma miejsce,
 • reakcje emocjonalne lub fizjologiczne na bodźce przypominające jakiś aspekt zdarzenia (np. napady lęku lub złości pod wpływem jakiegoś dźwięku bądź zapachu skojarzonego z traumą).

2. Unikanie bodźców związanych z urazem i stępienie emocji:

 • unikanie miejsc, osób, działań przypominających o traumie,
 • problemy z pamięcią,
 • poczucie wyobcowania i "braku uczuć",
 • poczucie braku przyszłości.

3. Nadpobudliwość:

 • zaburzenia snu,
 • wybuchy gniewu,
 • trudności z koncentracją,
 • nadmierna czujność.

Doświadczanie ciągle na nowo, unikanie i nadpobudliwość to objawy zaburzenia stresowego pourazowego czyli PTSD (ang. Post-Traumatic Stress Disorder).

Objawom tym mogą towarzyszyć ponadto takie problemy jak: zaburzenia lękowe, depresja, uzależnienia, choroby i dolegliwości somatyczne (np. bóle głowy, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, problemy kardiologiczne, ginekologiczne, dermatologiczne, itp.). Utrzymujące się objawy niejednokrotnie pociągają za sobą utratę pracy, izolację społeczną, problemy małżeńskie, pogorszenie się sytuacji materialnej, a nawet próby samobójcze.

POWRÓT DO ZDROWIA

Powrót do równowagi po wydarzeniu traumatycznym miewa bardzo zróżnicowany przebieg. W niektórych przypadkach objawy ustępują w ciągu paru tygodni po traumie, w innych utrzymują się latami, niejednokrotnie do końca życia. O tym, jak to będzie wyglądało w przypadku danej osoby, decydują różnorodne czynniki. Są to:

 • rodzaj zdarzenia,
 • znaczenie nadawane zdarzeniu,
 • wcześniejsze doświadczenia życiowe,
 • płeć,
 • wiek,
 • strategie radzenia sobie ze stresem,
 • sytuacja życiowa,
 • wiek,
 • wsparcie społeczne i postawa otoczenia,
 • moment podjęcia terapii.

TERAPIA

Wsparcie społeczne odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie powrotu do równowagi po traumatycznym doświadczeniu. Często jednak nie znajdujemy w naszym otoczeniu nikogo, kto mógłby udzielić nam takiego wsparcia. Bywa też, że osoby, które pragnęłyby nam pomóc, nie dysponują odpowiednią wiedzą.

Decyzja o podjęciu terapii jest w takiej sytuacji oznaką siły wewnętrznej i gotowości do radzenia sobie z problemami.

Do metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń, które się rozwijają w wyniku traumy, należą m.in.: analiza przeżycia traumatycznego, trening odporności na stres oraz techniki opanowywania lęku. Wyniki badań wskazują na to, że w przypadku zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) najskuteczniejszą formą pomocy jest terapia poznawczo-behawioralna, która łączy wymienione metody.