Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Informacje o TPB

Terapia Poznawczo-Behawioralna (TPB) wyrosła na gruncie założeń teoretycznych psychologii poznawczej, a jako kierunek w psychoterapii rozwinęła się dzięki zaangażowaniu profesora Aarona Beck'a w eksperymentalną weryfikacje skuteczności tej metody terapeutycznej.

Ponad 1000 badań empirycznych wykazało efektywność TPB w szerokim spektrum zaburzeń psychicznych np. depresji, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach łaknienia, obsesyjno-kompulsywnych, fobiach, zaburzeniach psychosomatycznych(np. hipochondrii), zespołach stresu pourazowego i nadpobudliwości psychoruchowej, uzależnieniach, a jako metoda wspomagająca w leczeniu schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Z czasem terapia poznawczo-behawioralna znalazła zastosowanie w leczeniu szeregu schorzeń medycznych(np. syndromie jelita wrażliwego, migrenie, cukrzycy, raku, chronicznym bólu) i objęła także, oprócz dorosłych, terapię rodzinną, par, dzieci i nastolatków. Najnowsze badania skupiają się na ocenie jej skuteczności w zaburzeniach osobowości.

TPB cechuje: krótkotermionowość, usystematyzowany charakter, oparcie na modelu przetwarzania informacji, który jest kluczem do zrozumienia oraz leczenia zaburzeń. TPB skupia się na teraźniejszości odnosząc się do przeszłości w takim zakresie, w jakim stanowi ona źródło nabytych dysfunkcjonalnych schematów i postaw, rozwiązywaniu konkretnych problemów i uczeniu się przez klienta nowych umiejętności, które z powodzeniem jest w stanie zastosować w późniejszym życiu.

Istotą pracy terapeutycznej jest współdziałanie terapeuty i klienta tak, by wspólnie zidentyfikować i rozwiązać problem. Model Terapeutyczny, stosowany w terapii, pozwala pokonać trudności klienta poprzez zmianę jego myśli, zachowań oraz reakcji emocjonalnych.

Model zakłada, że sposób postrzegania sytuacji wpływa na stan emocjonalny jednostki. A więc to nie sytuacja bezpośrednio wpływa na emocje, ale myśli, które pojawiają się w związku z nią. Napięcie towarzyszące konkretnemu doświadczeniu powoduje, że myśli(sposób postrzegania sytuacji) zostają zniekształcone, co w efekcie negatywnie wpływa na funkcjonowanie klienta w różnych aspektach jego życia. Identyfikacja zniekształconych myśli oraz ich ocena pozwala na zmianę myślenia na bardziej realistyczne i adekwatne do sytuacji, co wpływa na poprawę samopoczucia i w konsekwencji zmianę zachowania.

Szczegółowe informacje na temat skuteczności TPB można znaleźć m.in. na stronie National Institute of Clinical Excellence (NICE), tworzącego algorytmy leczenia zaburzeń psychicznych.

 

Model Poznawczy

  • Percepcja oraz spontaniczne myśli dotyczące konkretnej sytuacji wpływają na emocjonalne, behawioralne i fizjologiczne reakcje człowieka.

  • Percepcja jednostki ulega zaburzeniom i staje się dysfunkcjonalna na skutek stresu.

  • Jednostka uczy się identyfikować i oceniać automatyczne myśli, słowa lub wyobrażenia związane z konkretnym doświadczeniem, a następnie zmieniać sposób myślenia na bardziej realistyczny.

  • Napięcie ulega redukcji, zachowania stają się bardziej funkcjonalne, pobudzenie fizjologiczne obniża się.