Newsletter

UWAGA! Strona
w przebudowie.

INFORMACJE DLA

SUBSKRYBENTÓW!
zostaw swój e-mail

Kontakt


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Wilcza 28 lok. 21, 00-544 Warszawa

Szkoła Psychoterapii

Sekretariat czynny
w poniedziałki i piątki
w godzinach 13:00-15:00

Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze 
w godzinach 13:00-15:00

tel. kom.: 608-058-549 lub 501-348-250 (numer działa tylko w sieci Orange)


e-mail:

szkola@ctpb.pl

maleszkolenia@ctpb.pl


Księgowość

e-mail:

ksiegowosc@ctpb.pl

Numer konta:
PKO BP SA
09 1020 1156 0000 7702 0127 1378


Psychoterapia 
tel. kom.: 606-677-260
Kontakt telefoniczny 
codziennie w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00 
(wtorki 16:00-19:00)

e-mail:

psychoterapia@ctpb.pl

Sylabus Wpływ przekazów rodzinnych oraz doświadczeń rodziny

Temat warsztatu: "Wpływ przekazów rodzinnych oraz doświadczeń rodziny na kształtowanie się struktury poznawczej i funkcjonowanie jej członków"
 
Odbiorca szkolenia: warsztat dla psychoterapeutów/ek i studentów/ek CTPB

Liczba godzin dydaktycznych - 27

Propozycja sylabusa

Zakres warsztatu

1. Zbieranie oraz analiza informacji dotyczących rodziny pochodzenia (i co mniej dwóch pokoleń wstecz ze strony matki i ojca) w zakresie istotnych zdarzeń rodzinnych, jej losów oraz doświadczeń życiowych członków rodziny a także specyfiki kształtowanych relacji.
2. Analiza reguł, obyczajów, rytuałów, zakazów i nakazów funkcjonujących w ich rodzinach pochodzenia uczestników oraz rodzinach ich dziadków ze strony matki i ojca.
3. Zapoznanie z informacjami teoretycznymi dotyczącymi wpływu systemu rodzinnego i historii rodziny na sposób myślenia, zachowania, podejmowane decyzje i wybory dokonywane przez jednostkę
4. Przedstawienie celów oraz zasad tworzenia genogramu rodziny.
5. Poznawanie własnego systemu rodzinnego w oparciu o pracę genogramem.
6. Badanie wpływu systemu rodzinnego na własne przekonania, założenia, pełnione role i funkcjonowanie.
7. Analiza ograniczeń i trudności osobistych wynikających z kierowania się przekazami rodzinnymi.