list CTPB

Szanowni Państwo!

 

Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej przedstawiło swoją propozycję zasad klasyfikacji psychoterapeutów w Ministerstwie Zdrowia.

Opracowywane są z naszej strony dalsze działania, między innymi chcielibyśmy znaleźć się w grupie ekspertów pracującej na rzecz opracowania i dalszego wdrażania projektu rozporządzenia przez ministerstwo.

 

Projekt walidacji i rekomendacji psychoterapeutów, w ramach wygranego przetargu, złożył SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Opracowanie zostało podane do informacji, w celu prowadzenia konsultacji wśród całego środowiska zajmującego się terapią poznawczo-behawioralną. Biorąc udział w konsultacjach przedstawiamy również naszą opinię.

 

Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej popiera ministerialny projekt rozporządzenia dotyczący walidacji i rejestracji psychoterapeutów, wspiera w szerokim zakresie przedstawioną opinię w sprawie projektu ministerialnego przedstawiony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, jednak dostrzega w tym opracowaniu założenia, które wymagają stanowczej reakcji ze strony CTPB (treść pełnego dokumentu).

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią naszego stanowiska w powyższej sprawie.

 

W przypadku pytań, uwag lub chęci wsparcia naszych starań na rzecz wdrażania propozycji Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia o walidacji i rejestracji psychoterapeutów w Polsce uprzejmie prosimy o kontakt z nami szkola@ctpb.pl

 

Pozostajemy w kontakcie.

Z poważaniem,

Zespół CTPB