Cykl: Mini warsztaty Online

Techniki wyobrażeniowe TS w procesie diagnozy

  • 11 czerwca 2022 r.
  • 9:00-12:00
  • mgr Anna Czarnecka
100

Cena