Psychoterapia i współpraca

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) jest prowadzona w Warszawie od kilkunastu lat. Z Centrum współpracują niezależni terapeuci służący pomocą dzieciom, młodzieży i dorosłym (w tym parom) w zakresie terapii psychologicznej. Przede wszystkim stosowane jest podejście terapii schematów i poznawczo – behawioralne, jedne z najskuteczniejszych metod leczenia wielu zaburzeń i rozwiązywania problemów psychologicznych, ponadto Centrum współpracuje z psychoteraputami, oferującymi pomoc w nurcie Terapii Schematów oraz EMDR.

Wszyscy psychoterapeuci są doświadczonymi, certyfikowanymi specjalistami przygotowanymi do świadczenia najwyższej jakości usług w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, oferującymi szeroki wachlarz pomocy psychologicznej. Wielu z nich ukończyło Szkołę Psychoterapii organizowaną przez CTPB.

Centrum znalazło się wśród pionierów w propagowaniu Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Polsce uznając, że ta niezwykle efektywna, krótkoterminowa metoda powinna znaleźć swoje zasłużone miejsce również w systemie usług psychologicznych.     Terapia Poznawczo-Behawioralna skupia się na poprawie jakości funkcjonowania jednostki i podniesieniu zadowolenia z życia. Zakłada aktywny udział klienta i terapeuty w całym procesie terapeutycznym, zmierzającym do osiągnięcia wspólnie ustalonych celów. Dodatkowo podejście to zawiera silny walor edukacyjny. W efekcie, po zakończonej terapii, klient posiada umiejętność stosowania technik „autoterapeutycznych”, zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz kontroli nad swoim życiem.

O Terapii Schematów

 • Terapia schematów to bardzo prężnie rozwijająca się metoda terapeutyczna, która zyskuje popularność ze względu na bardzo dobre wyniki skuteczności według najnowszych badań
 • Wywodzi się z nurtu poznawczo-behawioralnego i stanowi integrację różnych podejść terapeutycznych
 • Podejście to zakłada, że człowiek posiada podstawowe potrzeby – które niezaspokojone, są źródłem napięć i nieadaptacyjnych zachowań
 • Dzięki terapii schematów możliwe jest znalezienie zdrowych i kojących metod zaspokajania potrzeb oraz zmiana reakcji i zachowań, które są źródłem cierpienia.
 • Terapię schematów stworzył Jeffrey Young – dyrektor  Instytutu Terapii Schematu.

 

O Terapii Poznawczo – Behawioralnej

 • To jak się czujemy warunkowane jest przez wiele czynników sytuacyjnych i indywidualnych. Nie bez znaczenia pozostają doświadczenia z przeszłości, które nierzadko wpływają na nasz obecny nastrój czy zachowanie. Często to, co nas spotyka nie jest od nas zależne, co może wzbudzać poczucie bezradności, jednak jeśli zmienimy sposób myślenia, możemy poczuć się lepiej w otaczającej nas rzeczywistości.
 • W podejściu poznawczo – behawioralnym zakłada się, że sposób myślenia oraz przekonania, warunkują odczucia i zachowanie. Można więc powiedzieć, że uczucia nie są obiektywne, lecz zależą od naszej interpretacji, dlatego nasze przekonania które zostały utrwalone w trakcie życia wpływają na to jak funkcjonujemy w danych sytuacjach oraz co czujemy w danym momencie.
 • Podczas terapii Poznawczo – Behawioralnej dąży się do zmiany negatywnych automatycznych myśli i przekonań, które obniżają nasze samopoczucie oraz utrudniają codzienne funkcjonowanie.
 • Proces terapeutyczny ma dokładnie określoną strukturę, a jego przebieg zależy od ustaleń pomiędzy terapeutą i klientem. Terapeuta w empatycznej relacji stara się zrozumieć problemy pacjenta i pomaga w dążeniu do celów, podczas gdy klient stara się przedstawić swoje problemy i uczy się wykorzystywać nowe umiejętności w codziennym życiu.
 • Klient aktywnie uczestniczy w terapii, dzięki czemu jest w stanie funkcjonować w niezależny sposób po zakończeniu terapii
 • Dlatego warto jest skorzystać z potwierdzonej eksperymentalnie, skutecznej i stosunkowo szybkiej metody psychoterapii, jaką jest terapia poznawczo – behawioralna. Pomoże to polepszyć swoje funkcjonowanie i podniesie komfort psychiczny Twojego życia.

Wizyta u psychoterapeuty

 • Codzienność dostarcza każdemu z nas wiele zmartwień. Czasami odczuwamy brak zrozumienia ze strony otoczenia, innym razem przełomowe wydarzenia zmieniają nasze życie. Powinieneś wiedzieć, że motywy zwrócenia się do psychologa bywają bardzo różne.

 • Pamiętaj, że wszystko co jest przedmiotem zmartwień i negatywnie odbija się funkcjonowaniu jest wystarczająco istotne by umówić się na wizytę. Bez znaczenia pozostaje ocena innych odnośnie wartości Twoich obaw.

 • W psychologii istnieje wiele nurtów terapeutycznych, a każdy z nich posiada własne zasady i modele pracy – Terapia poznawczo – behawioralna skupia się na tym jak postrzegamy i interpretujemy rzeczywistość, oraz jakie myśli i przekonania temu towarzyszą. To co myślimy warunkuje to, co w danej sytuacji czujemy, a w konsekwencji jak się zachowujemy.

 • Dzięki identyfikacji, zrozumieniu i modyfikacji naszych przekonań, jesteśmy w stanie efektywnie radzić sobie z przeciwnościami.

 • Walorem terapii poznawczo – behawioralnej jest możliwość uzyskania efektów już w ciągu kilku do kilkudziesięciu spotkań. Dzięki pracy skupiającej się na problemie, rzetelnym przygotowywaniu sesji i konsultacjach indywidualnych, psychoterapeuta jest wstanie przekazać Tobie podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi do pracy z własnymi emocjami.

 • Podczas całego procesu terapeutycznego monitoruje się efektywność stosowanych technik na podstawie zachodzących zmian w życiu klienta, przy czym klient w ciągu całego procesu terapeutycznego ma prawo do zgłaszania uwag, rozwiania wszelkich niejasności, wyrażania sprzeciwu wobec zdania psychoterapeuty oraz dostępu do jego notatek.

 • Jako klient w terapii poznawczo – behawioralnej będziesz aktywnie uczestniczyć w jej przebiegu. Proces zmiany odbywa się również pomiędzy spotkaniami, kiedy to wykonuje się zadane przez psychoterapeutę ,,ćwiczenia”, dzięki czemu szybciej osiąga się efekty oraz zyskuje możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności w realnym życiu, tym samym koszty terapii maleją, a jej efektywność wzrasta.

 • Nie obawiaj się o swoją prywatność. Psychoterapeuta ma obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej: zachowania pełnej prywatności dotyczącej danych osobowych i przebiegu spotkań z klientem. Wszystko co się wydarzy podczas terapii pozostaje poufne i nie może zostać ujawnione bez Twojej wiedzy, jedynym wyjątkiem pozostają sytuacje gdzie istnieje ryzyko, że klient lub ktoś z jego otoczenia, jest narażony na niebezpieczeństwo.

 

Pierwsze spotkanie

 • Pierwsze spotkanie jest znacząco różne od następnych, jego rolą jest zebranie ogólnych informacji dotyczących problemu z jakim zgłasza się klient, tego jaka jest jego sytuacja życiowa i aktualna kondycja emocjonalna.

 • Terapeuta może zapytać Cię o np.: o informacje dotyczące dzieciństwa, kariery czy rodziny.

 • Ważnym punktem spotkania jest ustalenie kontraktu, który dopracowywany jest również w ciągu kilku następnych sesji. Dotyczy on zasad na jakich będzie prowadzona terapia i wymaga on akceptacji obu stron relacji terapeutycznej.

 • Masz prawo do zadania pytań dotyczących wykształcenia terapeuty, np.: typu wykształcenia czy doświadczenia w praktyce terapeutycznej. Możesz zapytać również o przebieg spotkań, czas trwania sesji i całego procesu terapeutycznego, oraz o gwarancję zachowania prywatności.

Magdalena Gulcz

Wykształcenie:

 • Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor i dydaktyk terapii schematów  International Society of Schema  Therapy ( certyfikacja ISST 2013r. ),
 • Jako absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęła podyplomowe  szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej w Middlesex Hospital, University College London, po ukończeniu którego uzyskała swój pierwszy certyfikat psychoterapeuty terapii poznawczo- behawioralnej nadany przez The British Association of  Behavioural & Cognitive Psychotherapies ( certyfikacja BABCP 1996 r.).
 • dyrektorka  akredytowanego programu w terapii schematów ISST realizowanego w ramach Szkoły Terapii Schematów.

 

O terapeucie

 • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy klinicznej, dydaktycznej i superwizyjnej w nurcie poznawczo-behawioralnym, a od 2013 również w terapii schematów.
 • Założycielka Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, które od prawie 20 lat aktywnie upowszechnia wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, a także EMDR, terapii schematów , terapii przez zabawę i innych kierunków terapeutycznych.
 • Zajmuje się problemami osób dorosłych, a także par dostosowując stosowane metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
 • Szczególną uwagę zwraca na zbudowanie silnej i bezpiecznej relacji psychoterapeutycznej, która umożliwia klientowi osiągnięcie zamierzonych celów.
 • Swoją pracę kliniczną poddaje regularnej superwizji i dba o wszechstronny rozwój zawodowy.
 • Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim głównie w  nurcie terapii schematów.

Dorota Dyksowska

Wykształcenie:

 • Psycholog (dyplom magistra Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej),
 • Psychoterapeuta terapii poznawczo – behawioralnej,
 • Superwizor na poziomie zaawansowanym w terapii poznawczo – behawioralnej

 

O Terapeucie:

 • Posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu problemów lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości,
 • Specjalizuje się w leczeniu fobii, zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych, lęku uogólnionego oraz lęku powstałego na skutek przeżytej traumy
 • Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej,
 • Przewodnicząca Komisji Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Schematu i Terapii Poznawczo- Behawioralnej,
 • Pracuje zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki i podlega regularnej superwizji

Kinga Kałuska – Złotorowicz

Wykształcenie:

 • Psycholog,
 • Pedagog,
 • Psychoterapeuta terapii poznawczo – behawioralnej (certyfikacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej)

 

O terapeucie:

 • Od 2002 roku pracuje w zawodzie. Przez wiele lat zajmowała się terapią dzieci i rodzin. Od 2007 roku intensywnie rozwija się w terapii osób dorosłych,
 • W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,
 • Pomaga osobom, którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem, smutkiem i wstydem, które nie potrafią doceniać samych siebie, chcą wprowadzać pozytywne zmiany we własnym życiu i budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi,
 • Pracuje zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki i podlega regularnej superwizji

Kamila Kucharska

Wykształcenie:

 • Psycholog,
 • Psychoterapeuta (certyfikacja Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej)
 • Certyfikowany terapeuta EMDR (certyfikacja Europejskiego Towarzystwa EMDR i Uniwersytetu w Birmingham)

 

O terapeucie:

 • Prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami nastroju, z lękami, depresją, niską samooceną, z objawami stresu potraumatycznego,
 • Pracuje również z parami,
 • Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zespołu stresu pourazowego,
 • Praktykę terapeutyczną zdobywała podczas dwukrotnego stażu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe,
 • Pracuje zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki i podlega regularnej superwizji

Izabela Rek

Wykształcenie:

 • Psycholog (dyplom magistra Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego),
 • Psychoterapeuta (Psychoterapeuta terapii poznawczo – behawioralnej,

 

O Terapeucie:

 • Prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz niską samooceną,
 • Zajmuje się również osobami cierpiącymi z powodu stresu pourazowego,
 • Pracuje zgodnie z kodeksem etyki psychologa i jej praca podlega regularnej superwizji

Anna Sochacka

Wykształcenie:

 • Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta EMDR.
 • Absolwentka wydziału psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Ukończyła czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
 • Obecnie jest w procesie przygotowującym do uzyskania certyfikacji.
 • Ukończyła szkolenie podstawowe w terapii EMDR.

 

O terapeucie:

 • Prowadzi psychoterapię w nurtach: poznawczo-behawioralnym; skoncentrowaną na schematach oraz w podejściu EMDR.
 • Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży.
 • Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń: lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych, w tym trichotillomanii, stresowych pourazowych; jedzenia i odżywiania się,  dwubiegunowych (afektywnych) oraz zaburzeńosobowości.
 • Ukończyła trzyletni staż na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Osób Dorosłych w SWZPZPOZ w Warszawie
 • .Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej oraz diagnostycznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, które uzyskała m.in. w pracy w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
 • Aktywnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie psychoterapii CBT, psychoterapii opartej na schematach, terapii EMDR oraz poprzez udział w konferencjach.
 • Praca kliniczna podlega regularnej superwizji.
PsychoterapeutaData i godzinaCena/50 minut
mgr Magdalena Gulczśroda 9:00-12:00, czwartek 9:00-12:00150 zł indywidualna
mgr Dorota Dyksowska środa 10:00-18:00150 zł
mgr Kinga Kałuska-Złotorowiczponiedziałek 10:00-20:00150 zł
mgr Kamila Kucharskawtorek 9:00-19:30, czwartek 13:00-16:00150 zł
mgr Izabela Rekczwartek 10:00-21:00150 zł
mgr Anna Sochackaponiedziałek 10:00 - 20:00130 zł

Psychoterapia par

PsychoterapeutaData i godzinaCena/90 minut
mgr Magdalena Gulczczas trwania 90 min200 zł

Psychoterapia prowadzona przez psychoterapeutę w trakcie certyfikacji

PsychoterapeutaData i godzinaCena/ 50 minut
mgr Anna Sochackaponiedziałek od 10:00-20:00130 zł

W związku z rozwojem Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz dużym zainteresowaniem usługami terapeutycznymi, serdecznie zapraszamy do współpracy psychoterapeutów zainteresowanych dołączeniem do Zespołu CTPB.

Oferujemy:
– pierwszy kontakt z pacjentem – prowadzenie zapisów, kierowanie do specjalisty
– możliwość odbywania superwizji w Centrum
– możliwość ustawicznego doszkalania w zakresie terapii schematów (terapia schematów par, dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz warsztaty specjalistyczne)

 

Wymagania:
– Certyfikat psychoterapeuty
– doświadczenie w prowadzeniu terapii min. 2 lata
– systematyczna superwizja pracy klinicznej

 

Szczególnie zapraszamy do kontaktu absolwentów naszej Szkoły oraz terapeutów zajmujących się terapią schematów.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: maleszkolenia@ctpb.pl, tel: 608-058-549

Wsparcie dla Par

Prowadzimy zapisy na sesje konsultacyjne dla par.

UWAGA! Do końca grudnia pierwsze z pięciu spotkań będzie nieodpłatne.

Kto może skorzystać z konsultacji.

Spotkania prowadzone są dla osób poszukujących wsparcia związanego ze zrozumieniem trudności pojawiających się w relacji małżeńskiej, między rodzicem a dzieckiem, czy też przyjaciółmi.

Prowadzimy konsultacje w oparciu o zasady terapii schematów par

Model Terapii Schematów jest podejściem psychoterapeutycznym, który opisuje w jaki sposób niezaspokojone wczesnodziecięce potrzeby miłości, wolności wyrażania siebie, stawiania granic czy też autonomii prowadzą do trudności w realizacji potrzeb w życiu dorosłym.

 

Zapraszamy na konsultacje

 

W czasie 5 spotkań konsultacyjnych para dowie się:

 

–       w jakich negatywnych cyklach interakcji może się znajdować,

–       jakie są typowe wzory zachowań, które prowadzą do trudności w relacji,

–      jaka jest historia ich powstania.

 

Pozyskana wiedza i doświadczenia pozwolą parze zrozumieć pojawiające się trudności w relacji, ustalić cele do pracy oraz wspólnie z prowadzącym konsultację terapeutą ustalić obszary ewentualnej, dalszej terapii.

 

Konsultacje prowadzi mgr Magdalena Gulcz

Certyfikowany Terapeuta Schematów – specjalność terapia indywidualna osób dorosłych (certyfikat uzyskany w 2013 r. jako pierwszy w Polsce), od 3 lat prowadzi terapię schematów par w ramach procesu certyfikacji terapeuty par w International Society of Schema Therapy). Jest również polskim Koordynatorem ISST do spraw certyfikacji przyszłych terapeutów terapii schematów. Pracę kliniczną poddaje ścisłej superwizji u dr Eckharda Roedigera.

 

Zazwyczaj w procesie konsultacji uczestniczy co-terapeuta.

 

Zapisy będą prowadzone do wyczerpania liczby miejsc.

Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej współpracuje z psychoterapeutami, a zarazem absolwentami Szkoły Psychoterapii CTPB

KONTAKT Z PSYCHOTERAPIĄ

Zapraszamy do zapisów we wtorki, czwartki i piątki,  w godzinach 9:00 -15:00

Telefon: 606 677 260

E-mail – psychoterapia@ctpb.pl

Warszawa, ul. Wilcza 28 lok 21  (wejście w oficynie)

Terapeuci przyjmują codziennie od 9:00 – 20:00 w dni robocze.