Opłaty dodatkowe

Dodatkowe opłaty:

1. Zmiana lub wznowienie edycji (nie dotyczy edycji 18. i szkoleń rocznych)

*1 000 zł

2. Zaświadczenia/Duplikaty dla osób, które nie są uczestnikami trwających szkoleń

*30 – 90 zł (w zależności od charakteru dokumentu)

3. Podejście do Testu z podstaw TPB lub psychopatologii poza terminem wyznaczonym dla edycji

*50 zł

*Ceny związane z przygotowywaniem innej dokumentacji będą ustalane w każdym przypadku indywidualnie.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto (uwaga! w zależności od edycji i charakteru wpłaty):

PKO BP 09 1020 1156 0000 7702 0127 1378

PKO BP 98 1020 1156 0000 7702 0010 7425 (konto tylko dla szkoleń rocznych: DiM3 w Katowicach, DiM3 w Warszawie, OD10 w Warszawie oraz opłata za książkę „Depresja”)

 

          Uwaga!
          W przypadku odwołania szkolenia przed jego rozpoczęciem opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.
          W przypadku, gdy kandydat odbył rozmowę kwalifikacyjną, opłata za nią nie podlega zwrotowi.